• Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99 i 29/03
 • Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14)

 

 

 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
  (NN 6/00)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 108/04)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta 
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije
  (NN 9/00, 99/02)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika
  (NN 2/00)
 • Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
  (NN 43/09)
 • Klasifikacija vrsta građevina-KGV i metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M7OBRT, GRAĐ-2173M)
  (NN 11/98)

 

 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
  (NN 86/12, 143/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenie zgrade u prostoru
  (NN 98/12)

 

 • Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13)
 • Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi
  (NN 144/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi
  (NN 144/11)

 

 • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13)
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) (142/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima zgrada i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/1278/13)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/0738/0955/1190/1150/12)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
  (NN 
  21/0957/10126/10, 48/1181/1268/13)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  (NN 
  151/0561/07)-NE VAŽI
 • Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00) - NE VAŽI
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 2/00 89/00)
 • Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
  (NN 
  36/10135/11)
  Pravilnik prestaje važiti danom primjene Pravilnika o energetskim pregledima zgrada i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12)