naslovnica

BIM otvoreni vodič

Povjerenstvo za informatizaciju, web i digitalne tehnologije objavilo materijale kao vodič kroz BIM

U svrhu popularizacije Building Information Modeling (BIM) tehnologije i edukacije članova o BIM procesu projektiranja, Odbor za informatizaciju, web i digitalne tehnologije Hrvatske komore arhitekata pokrenuo je projekt/platformu BIM otvoreni vodič za arhitekte.

Saznaj više...

Skupština HKA

U prosincu je održana 8. redovna sjednica Skupštine HKA

Redovna sjednica Skupštine HKA održana je 15. prosinca 2017. godine. Na sjednici je donesen plan i program rada za 2018. godinu, kao i financijski plan, te je izglasan novi Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova HKA.

1. Koordinacija predsjednika područnih odbora HKA

U prosincu je održana koordinacija predsjednika područnih odbora HKA

Temeljem odluke Upravnog odbora HKA od listopada 2017. godine odlučeno je da će se osnovati Koordinacija predsjednika područnih odbora HKA s ciljem kvalitetne i efikasne razmjene informacija o radu Komore na nacionalnom nivou i razmjena informacija o radu i problematici lokalnih tema s područja područnih odbora.

Za predsjednika Koordinacije izabran je g. Nenad Kocijan predsjednik PO Rijeka, a njegovom zamjenicom predsjednica PO Zadar gđa. Lenka Šaran.

Ministarstvo kulture odgovorilo na prijedlog izmjena odredbi Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja ovlaštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03 i 44/10)

HKA je uputila inicijativu za ukidanje ograničenja na licencu

Nakon što je Hrvatska komora arhitekata uputila je javni prijedlog Ministarstvu kulture, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za ukidanjem vremenskog ograničenja dopuštenja za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Ministarstvo kulture podržao. 

Saznaj više...

Prijedlog HKA za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 75. stavak 1. Zakonao gradnji 

HKA je uputila još u ožujku 2016. godine prijedlog za pokretanje postupka koji nije usvojen

Rješenje Ustavnog suda temelji se na očitovanju Vlade RH o navodima iz prijedloga u kojemu je "istaknula da je ratio legis osporenog članka 75. zaštita prava  projektanta i investitora u smislu otklanjanja nedoumica koje su moguće u pogledu predmeta ugovora (iz članka 52. stavka 4. ZoG-a) pa i u pogledu definiranja predmeta ugovora u smislu  da li se ugovara izrada projekta koji je originalna intelektualna tvorevina ili izrada uobičajenog projekta koji ispunjava zakonom i drugim propisima propisane uvjete."

Saznaj više ... 

Potvrde o podacima iz Imenika, upisnika .... besplatne za sve članove

Skupština HKA donijela je odluku o ukidanju naknade za potvrde

Do sada se plaćala naknada u iznosu od 35,00 kuna za izdavanje potvrde o podacima iz Imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava HKA, te naknada u  iznosu od 50,00 kuna za izdavanje ovjerenog prijepisa ili ovjerene preslike rješenja o upisu u Imenik ili upisnike HKA. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o administrativnim naknadama Skupština HKA donijela je 15. prosinca 2017. godine, te su sada navedene potvrde besplatne!!!

Saznaj više...

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015