Dani arhitekata 2.0

Dani arhitekata 2.0 održat će se u Rovinju, hotel Lone, s početkom 3. svibnja 2018. godine. Dani će trajati do 5. svibnja 2018. godine.

Prijave će se otvoriti uskoro!!!!

STRUČNO MIŠLJENJE O ZNAČENJU I
NAČINU UGOVARANJA PROJEKTANTSKOG NADZORA

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/2015) projektantski nadzor definiran je u članku 55. 

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata smatra da jedini izvršitelj projektantskog nadzora može biti projektant,odnosno projektantski tim koji je izradio cjelovitu projektnu dokumentaciju.

saznaj više

PRIJAVE ZA GODIŠNJU NAGRADU HKA ZA 2017. GODInu

Godišnje nagrade HKA dodjelju se kao priznanja strukovne institucije za istaknuti doprinos u područjima arhitekure i urbanizma. Dodjeljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore: Medalja za arhitekturu, Medalja za urbanizam i Medalja za konceptualni poduhvat.
Prijedlozi za dodjelju godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji možete preuzeti na web stranici  KOMORE.
Rok za predaju prijedloga za nagrade je utorak 27. ožujka 2018. godine do 16,00 sati na adresu Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb

saznaj više

PITANJA I ODGOVORI

Rubrika Pitanja i odgovori je mjesto gdje će se objaviti upućena pitanja koja su od bitne važnosti za struku i članove Komore.
Daju se odgovori na pitanja poput, može li investitor mijenjati odgovornog arhitekta i pod kojim uvjetima, može li ovlašteni arhitekt u Komori imati status aktivnog člana, ukolino nije zaposlen niti ujednom od Zakonom predviđenih organizacijskih oblika obavljanja poslova itd.

saznaj više

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II,
HR-10000 Zagreb/
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / 
arhitekti@arhitekti-hka.hr /

Ovaj mail je poslan na adresu
{{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.