Upravni odbor

Krajem lipnja održana je 29. sjednica Upravnog odbora HKA. Članovi Upravnog odbora usvojili su Zapisnik s prethodne sjednice održane u svibnju,  pregledali izvješće o Danima arhitekata 2.0, te raspravili o prijedlogu odluke o sudjelovanju predstavnika HKA u Povjerenstvu za natječaje za spomenike pri Ministarstvu branitelja.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

e - savjetovanje završeno je 21. lipnja 2018. godine. HKA je sudjelova u savjetovanju te je iznijela svoje prijedloge. Izvješće o savjetovanju je objavljeno i dostupno svima.
saznaj više

Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

HKA je uputila svoje primjedbe na članak 5. Odluke  uz obrazloženje:

Financijski dio ponude treba vrednovati tako da se najbolje ocjenjuje ponuda koja je najsličnija srednjoj u nizu svih ponuda, čime će se na isti način tretirati sve ponude koje su ili više ili niže od srednje u nizu (medijana) svih ponuda. Na taj način će se poticati ponuditelje da izračun financijskog dijela ponude vrše temeljem stvarnih i realnih troškova za obavljanje usluga, a ekstremne ponude, bez obzira na to jesu li ekstremno niske ili ekstremno visoke, imat će najmanji utjecaj na ocjenu ostalih prikladnih ponuda.
saznaj više

e-savjetovanje - Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7841

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđuju se uvjeti za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
saznaj više

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.