četiri inženjerske komore od mgipu-a traže povlačenje izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

 

Ministar Štromar uvodi lošu praksu eliminacije stručnog mišljenja komora iz pripreme zakona

Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Hrvatska komora inženjera strojarstva traže od ministra Predraga Štromara da povuče prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je krajem listopada otvorilo javnu raspravu o ovom zakonu, koji  ukida obvezno komorsko članstvo za voditelje građenja i voditelje radova te oni gube status regulirane profesije.  
„Naš stav je da prijedlog Ministarstva u građenje uvodi kaos i nered. Poruka koju ministar Štromar šalje graditeljskoj struci je da je ona nevažna i da se nepromišljenim potezom odjednom može izbrisati status  regulirane profesije iz sigurnosnog sektora“ istaknula je dipl. ing .arh. Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata.

Prijedlog zakona uperen protiv interesa građana i struke

Predsjednici četiriju inženjerskih komora u graditeljstvu čvrstog su stava da je ovaj prijedlog zakona uperen protiv interesa struke, građana i javnosti. Poslovi voditelja građenja i radova pripadaju reguliranim profesijama iz sigurnosnog sektora jer mogu imati utjecaj na javno zdravlje i sigurnost građana.

Ukazujući na moguće katastrofalne posljedice nekvalitetne gradnje, Živko Radović, mag. ing. el., predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, upozorio je na primjer požara na Grenfell Tower-u u Londonu, koji je lani odnio 72 ljudska života.

„Vidjeli smo na primjeru londonskog nebodera kakve stravične posljedice na ljudske živote ima loša kvaliteta gradnje. Požar se širio s kata na kat po fasadi Grenfeel Towera jer je fasada bila obnavljana zapaljivim materijalima. Upravo je posao voditelja građenja i radova osigurati da je građevina stabilna, sigurna u slučaju požara i bezopasna po zdravlje ljudi i okoliš“ istaknuo je Radović. 

Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva, podsjetio je na ovogodišnje urušavanje nadvožnjaka u Genovi. „Ovo je najbolji primjer nesolidne gradnje bez stručnog vođenja i stručne kontrole.  Ova nesreća odnijela je više od 40 života. Navodimo ove tragične primjere da upozorimo ministra Štromara, struku i javnost do kakvih posljedica može dovesti neodgovornost u gradnji“ naglasio je Sever.  

Inženjer bez dana iskustva - voditelj građenja?

„Komore, prema važećem zakonu, nezavisnom provjerom utvrđuju primjerenost stručnog iskustva i kvalifikacija za te ovlaštene poslove“ objasnio je Željko Dorić, dipl. ing. stroj., predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva. Predsjednici četiriju komora istaknuli su kako samo fakultet nije dovoljan za ove poslove već je nužna razina stručnosti koja se stječe kroz rad pod mentorstvom na gradilištu. Ukidanje komorskog članstva i provjere stručnosti ovih poslova koje predlaže Ministarstvo, imalo bi ozbiljne posljedice na kvalitetu gradnje i sigurnost objekata, slažu se vodeći ljudi komora u graditeljstvu.

Štromar mijenja zakon bez konzultacija sa strukom

Ministarstvo je prijedlog zakona dalo u javnu raspravu bez prethodnih konzultacija s komorama, od kojih nije čak niti zatražilo izvješće o provedbi i izvršavanju javnih ovlasti u tom segmentu.

˝Ministarstvo graditeljstva mijenja zakon bez konzultacije sa strukom i komorama i bez uvida u stvarno stanje na gradilištima. Ovakav postupak pokazuje krajnju neodgovornost i nedemokratičnost izvršne vlasti .˝- rekla  je Željka Jurković.

Upitan pristup tržištima Europske unije

Danas 5 500 inženjera ima status ovlaštenih voditelja građenja i radova. Ministarstvo navodi kako je glavni razlog ovih zakonskih izmjena što ograničava hrvatske voditelje gradilišta/radova u obavljanju tih poslova na drugim tržištima EU-a. „Radi se o nevjerojatnom nepoznavanju ove problematike“, komentar je Zvonimira Severa. Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva objašnjava da upravo članstvo u Komori omogućava, uz komorsku potvrdu, neometan rad na tim poslovima u drugim državama EU-a.  „Stoga kada voditelji gradilišta/radova ne bi bili članovi Komore, kao što predlaže Ministarstvo, bio bi im značajno otežan pristup tržištima Europske Unije. Morali bi tada prolaziti razne provjere stručnih kvalifikacija“ upozorava Sever.

Ulaz stranih inženjera voditelja građenja bez ikakve kontrole

„Predloženim izmjenama Zakona komore gube mogućnost kontrole ulaska i rada stranih voditelja građenja u Hrvatsku. Ovakvim rješenjem bilo tko će moći voditi građenje bez ikakve kontrole“ naglasio je  Zvonimir Sever. Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Izmjene zakona, velika šteta inženjerskoj struci

2015. godine izmjenama upravo ovog zakona, nakon višegodišnjeg njihovog traženja, voditelji građenja/radova su konačno izjednačeni u statusu s projektantima i nadzornim inženjerima. Status regulirane profesije bolje ih je pozicionirao na tržištu, pružio im jeftiniju policu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja bi bila višestruko veća kada bi je individualno sklapali, a Komora je dobila ovlasti kontrolirati ulazak stranaca koji vode građenje u Hrvatskoj. Sada ih Ministarstvo želi ponovno diskriminirati i obezvrijediti, smatraju čelni ljudi komora. „Ovakav loš prijedlog izmjena zakona nanosi veliku štetu više ovlaštenim voditeljima građenja i radova. Naše komore već tjednima primaju brojne mailove članova u kojima se oni najoštrije protive ovim izmjenama“ napomenuo je Željko Dorić, prvi čovjek Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.