POTVRDA O ČLANSTVU U HKA PREKO SUSTAVA E-GRAĐANI

Hrvatska komora arhitekata trenutno razvija e- usluge kako bi se članovima Komore omogućila brža i efikasnija komunikacija s Komorom.
Ovim putem vas obavještavamo da je izdavanje potvrda o članstvu implementirano u sustav e-građani, te istu možete preuzeti u svakome trenutku uz elektroničku osobnu iskaznicu ili bilo koju drugu valjanu vjerodajnicu koju posjedujete minimalne razine sigurnosti 3.
U ovoj fazi omogućeno vam je elektronsko izdavanje javne isprave i to potvrde o upisu u Imenike HKA i potvrde o upisu u Upisnike HKA.
Navedene Potvrde možete zatražiti preko mrežne stranice e-građani na stranici https://arhitekti-hka.hr/hr/e-gradani/
pod nazivom Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata.
Također istu možete zatražiti i preko mrežne stranice HKA pod rubrikom e-HKA odabirom „NIAS login“. 

REGULATIVA HKA

U Narodnim novinama broj 85/19 dana 11. rujna 2019. godine objavljene su Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata.

saznaj više

Slijedom izmjene Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu, te promjene Statuta Hrvatske komore arhitekata, izmijenjen je Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

saznaj više

DANI ARHITEKATA 4.0

Dani arhitekata 4.0 održat će se od 12. do 14. ožujka 2020. godine u Konvencijskom centru Amadria Park u Šibeniku.
Centralna tema Dana arhitekata 4.0 je STANOVANJE.
Prijave na Dane arhitekata 4.0 biti će otvorene tijekom siječnja 2020. godine, a o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
Pozivamo vas da predložite teme o kojima biste željeli čuti i raspravljati na Danima! Prijedloge nam dostavite putem maila dani@arhitekti-hka.hr

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.