izbori za vijeće područnih odbora i skupštinu komore

U periodu od 13. prosinca 2019. godine pa do ponedjeljka 20. siječnja 2020. godine traje glasanje po područnim odborima za članove vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore. Ovim putem Vas pozivamo da vodite računa o roku dostave glasačkih listića - PONEDJELJAK 20. SIJEČNJA 2020. DO 15,00 SATI, bez obzira na način dostave!
saznaj više

podjela korporativnih iskaznica

Tajništvo Komore organiza preuzimanje korporativnih komorskih iskaznica po područnim odborima, kao i preuzimanje zahtjeva za izradu istih, obzirom da je krajnji datum do kada u sustavu eDozvole možete koristi eOsobnu iskaznicu 31. ožujka 2020. godine. Raspored obilazaka područnih odbora možete vidjeti na internetskim stranicama Komore ili putem poveznice: saznaj više

uključivanje mjere obnove dimnjaka u projektima energetske obnove zgrada - smjernice mgipu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH skreće pozornost na zahtjeve sadržane u Uredbi Komisije (EU) broj 813/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača, kao i provođenje enegetske obnove zgrada koja u većini slučajeva ne obuhvaća obnovu/sanaciju dimnjaka, što je istaknuto od strane Grupacije dimnjačara Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore, Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo.
Dopis Ministarstva možete vidjeti na poveznici: saznaj više

smjernice mgipu za zgrade gotovo nulte energije MGIPU

U svrhu informiranja opće i stručne javnosti o projektiranju i gradnji zgrada gotovo nulte energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Smjernice za zgrade gotovo nulte energije (nZEB).
Smjernice su namijenjene onima koji kreću u gradnju zgrada nakon 31. prosinca 2019. godine, ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje.
Više o smjernicama na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH: https://mgipu.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/smjernice-za-zgrade-gotovo-nulte-energije/10502

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.