Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatske komore arhitekata,

prije nešto više od mjesec dana izabrano je novo vodstvo naše Komore (predsjednica, Upravni odbor, Nadzorni odbor i stegovna tijela Komore).  Rezultate izbora za sva tijela možete pogledati na poveznici Rezultati izbora.

Svim izabranim kolegicama i kolegama još jedanput čestitamo uz želju za uspješnim radom za dobrobit naše struke.

Uz uobičajene poslove prilikom preuzimanja mandata od prethodnog vodstva (analiza dosadašnjeg poslovanja Hrvatske komore arhitekata i tvrtke u njezinom vlasništvu HKA Okvir d.o.o.), započelo se s intenzivnim razgovorima s kolegama i vanjskim stručnjacima kako bi angažmanom novih i svježih strukovnih snaga dali novi zamah razvoju arhitekture i arhitektonske struke, na povezivanju na projektima od zajedničkog interesa za sve arhitekte. Ova inicijativa daje rezultate angažmanom većeg broja kolegica i kolega u radu Komore putem radnih tijela ili pojedinačnih projekata. I ovim putem, pozivamo i sve vas koji ste zainteresirani za uključivanje u rad na brojnim projektima Komore, odnosno u radnim odborima HKA da se javite u tajništvo Komore.

U nekoliko narednih redaka slijedi kratki pregled događanja u radu HKA od Izborne skupštine i izbora novog vodstva.   

1. konstituirajuća sjednica Upravnog odbora HKA

U srijedu, 15. srpnja 2020.g. održana je 1. konstituirajuća sjednica Upravnog odbora HKA, na kojoj je donesena odluka da će Upravni odbor u prve dvije godine mandata djelovati u sastavu: Rajka Bunjevac, predsjednica i članovi Zoran Boševski, Nataša Hrsan, Branimir Rajčić, Tonko Zaninović svi iz PO Zagreb, Reno Vrbanec, PO Varaždin, Vladimir Petrović, PO Karlovac, Vladi Bralić, PO Rijeka, Matko Vetma, PO Dubrovnik. Kolege Mara Matijašić Paladin, PO Pazin i Darko Anton Franceschi, PO Zadar, obnašat će dužnost u druge dvije godine mandata, iako će cijelo vrijeme aktivno sudjelovati u radu Upravnog odbora.

Za zamjenika predsjednice jednoglasno je izabran kolega Matko Vetma.

Utvrđena su i zaduženja pojedinih članova Upravnog odbora na sljedeći način:

  • Nataša Hrsan -  predsjednica Odbora za zakonodavstvo, izrada prijedloga akata i primjedbi na prijedloge akata,
  • Mara Matijašić Paladin – Odbor za urbanizam,
  • Vladimir Petrović – praćenje međunarodnih događanja,
  • Reno Vrbanec – izrada i usklađivanje Statuta HKA i svih pratećih akata HKA,
  • Branimir Rajčić – Odbor za financije, Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.
  • Zoran Boševski – autorska prava arhitekata

    Na sjednici su također izabrani članovi radnih odbora komore, kako bi se što prije započelo s radom na aktualnim pitanjima. Sastav radnih odbora možete vidjeti na poveznici Odbori.

Kako Plan rada HKA za 2020.g. nije donesen krajem 2019.g. kao prethodnih godina, na sjednici se razgovaralo se o prijedlogu Operativnog plana rada HKA za period 19.6.2020. - 31.12.2020. kao osnovi za konačni Plan rada za 2020. godinu koji će trebati donijeti u rujnu ove godine zajedno s Rebalansom plana prihoda i rashoda HKA za 2020. godinu. Predloženi su novi projekti Arhitektonski inkubator, Priprema i usvajanje Statuta i drugih akata HKA, predložen je povratak nekih izvrsnih starih projekata poput Arhitektura i djeca i Poticanje jedinstva struke te novi zamah već provođenih ili započetih projekata Projekt pomoći članovima stradalima u potresu, Arhitektonske politike RH, Poticanje aktivnosti područnih odbora, Projekt razvoja web portala Komore, Sudjelovanje u izradi nove zakonske regulative i drugi.

Kako je poslovanje Hrvatske komore arhitekata i tvrtke u njezinom vlasništvu HKA Okvir d.o.o. međusobno povezano i nerazdvojivo, na prijedlog predsjednice komore, donesena je odluka da se svi izabrani članovi Upravnog odbora HKA imenuju Skupštinom tvrtke HKA Okvir d.o.o., čime će poslovanje tvrtke biti potpuno transparentno prema Upravnom odboru i prema Skupštini HKA te na taj način i prema članovima Komore. Direktoricom tvrtke imenovana je predsjednica HKA, a prokuristom tvrtke v.d. glavne tajnica HKA.

Zbog odredbi Rebalansa Plana prihoda i rashoda HKA za 2020.g. uzrokovanih Odlukom o umanjenju članarine HKA za drugu polovicu 2020.godine, donesena je Odluka o obustavi isplate naknada za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore arhitekata za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine.

Dani arhitekata 4.0

Dane arhitekata 4.0, koji su se trebali održati 12. - 14. ožujka 2020., ali su zbog svima nam poznatih okolnosti odgođeni, planiramo organizirati u terminu 3. do 5. rujna 2020. godine, u Konvencijskom Centru Šibenik i Amadria Park Hotelu Ivan**** i Hotelu Jure****. Središnja tema Dana arhitekata 4.0 je STANOVANJE. Program Dana 4.0 obuhvatit će i novine te aktualne informacije iz područja zakonodavstva i poslovne prakse arhitekata. Predavanja na Danima arhitekata 4.0 bit će organizirana sukladno svim epidemiološkim mjerama u velikoj kongresnoj dvorani Konvencijskog centra Šibenik uz Hotel Ivan, ujedno i najvećoj kongresnoj dvorani u Hrvatskoj (koja u svojih 1200 m2 može primiti i do 1500 sudionika, te omogućava poštivanje razmaka sudionika i svih drugih preporučenih epidemioloških mjera (provjetravanje i sl.). Predviđa se maksimalan broj od 300 sudionika.

Ostala popratna događanja, koktel večera u četvrtak, 3. rujna i svečana večera te dodjela nagrada 4. rujna održat će se na otvorenim prostorima u Beach Baru En Vogue i na bazenu hotela Jure.

1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora HKA

U četvrtak, 23. srpnja 2020.g. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora HKA, na kojoj je kolega Darko Kolarić izabran za predsjednika Nadzornog odbora HKA. Razgovaralo se o ovlastima Nadzornog odbora HKA te okviru i načinu njegova rada utvrđenima Zakonom i aktima komore.

1. konstituirajuća sjednica Odbora za urbanizam HKA

U četvrtak, 23. srpnja 2020.g. održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za urbanizam HKA. Nakon osobnog predstavljanja svih članova odbora, kolega Nikša Božić je jednoglasno izabran za predsjednika odbora. Dogovoreno je da će se do sljedeće sjednice razmotriti predložene teme za rad odbora te utvrditi Plan rada, usmjeren na populariziranje discipline prostornog planiranja, razvoj planerskih smjernica i poticanje kvalitete prostornog planiranja.

1. konstituirajuća sjednica Odbora za zakonodavstvo HKA

U srijedu, 29. srpnja 2020.g. održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za zakonodavstvo HKA, na kojoj su se predsjednici odbora, kolegici Nataši Hrsan i već izabranim članovima, pridružili kolege koje također žele svojim konkretnim iskustvom pomoći na provedbi planiranih zadaća, a to su prvenstveno prijedlozi za pojednostavljenje i unapređenje zakonskog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje. U tim zadaćama neophodno je inkluzivnim pristupom ostvariti suradnju s drugim strukovnim institucijama i drugim radnim odborima komore (Odbor za standardizaciju usluga arhitekata i BIM, Odbor za urbanizam i dr.) kako bi se jedinstvenim stavovima i argumentacijom rješenja došlo do zacrtanog cilja.

Početkom rujna nas, podsjećam, čekaju odgođeni Dani arhitekata 4.0 sa središnjom temom STANOVANJE za koje vas pozivam da se prijavite te brojne druge zadaće koje smo zacrtali našim programom rada.

Na kraju, željela bih svima koji se spremaju na godišnji odmor poželjeti dobar odmor i oporavak, a kolegama koji će nastavak ljeta provesti na radnom mjestu, ugodne vremenske uvjete i uspješan rad.

S poštovanjem

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.

predsjednica HKA

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}} .
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.