Poštovane kolegice i poštovani kolege, članice i članovi Hrvatske komore arhitekata,

prošlo je prvih stotinu dana od izbora novog vodstva Hrvatske komore arhitekata. Ovo je dobar povod i prilika za kratki pregled o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji planiranih zadaća, zbog kojih smo izabrani na izborima u lipnju ove godine.
Naravno, najviše će biti riječi o aktualnoj problematici koju smo započeli rješavati, a vezana je uz zakonodavni i stručni okvir našega djelovanja.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
Kao što ste već upoznati, Hrvatski sabor usvojio je na svojoj sjednici 11. rujna 2020.g. navedeni Zakon.
Arhitektonska struka jedinstveno je i javno istupala protiv predloženih verzija Zakona, a posebice zbog propuštanja prilike da se cjelovito uredi način obnove zapuštenog urbanog tkiva i građevinskog fonda ne samo Zagreba i okolice već cjelokupne Republike Hrvatske. Fokusiranjem Zakona samo na građevinsku obnovu, zanemareni su ostali zahtjevi za građevinu te je propuštena prilika za cjelovitu urbanu obnovu, a postavljanjem prioriteta na obnovi javnih objekata, ignorirana je potreba povratka građana u svoje domove.
Dio zahtjeva struke, pa i amandmana koje smo izradili i uputili svim klubovima zastupnika u Saboru, uvršten je u konačnu verziju Zakona. Nažalost, nedostaci u osnovnoj koncepciji zakona, na koje se ukazivalo od samoga početka, pokazat će se u provedbi. Vlada RH, nakon usvajanja Zakona, imenovala je Stručni savjet za obnovu u kojeg su uključeni i predstavnici arhitektonske struke.
Na prvoj sjednici Savjeta predstavljen je 1. Program mjera na koji se arhitektonska struka jedinstveno očitovala i pismeno dostavila svoje primjedbe. U tu svrhu organizirana je koordinacija arhitektonskih institucija koja na dnevnoj bazi komunicira stavove, primjedbe i prijedloge te ih upućuje nadležnim tijelima i javnosti.

Odbor za urbanizam HKA
Odbor za urbanizam održao je do sada već tri sjednice, na kojima je odbor konstituiran te je izrađen i usvojen Program rada za 2021. godinu koji je usmjeren na unapređenje zakonodavnog okvira, ali i na aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju planerske struke i unaprjeđenju kvalitete prostornog i urbanističkog planiranja. Na Danima arhitekata 4.0 Odbor za urbanizam sudjelovao je u stručnom dijelu te zajedno s Odborom za zakonodavstvo HKA predložio Teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Odbor za zakonodavstvo HKA
Odbor za zakonodavstvo održao je do sada dvije sjednice, te se posebno istakao u organizaciji stručnog dijela Dana arhitekata 4.0. Inicirana je suradnja s Odborom za urbanizam i novoosnovanim Odborom za standardizaciju uluga i BIM. Uz neophodne analize i reagiranja na tekuće novopredložene propise i strategije, osmišljavaju se koncepti za izradu novih načela i zakonskih rješenja u svrhu pojednostavljenja propisa i njihove provedivosti.

Odbor za financije HKA
Odbor za financije sastao se do sada na više sjednica, te operativno radio na analizi dosadašnjih prihoda i rashoda HKA. Temeljem financijske dokumentacije za 2020. i 2019. g. pokušala se razjasniti struktura pojedinih stavki prihoda i rashoda, te su utvrđeni stvarni troškovi po pojedinim mjestima troška. Budućom reorganizacijom poslovanja i balansiranjem proračuna HKA i tvrtke u njenom vlasništvu HKA Okvir d.o.o., moći će se reducirati stalni troškovi poslovanja HKA koji iznose najveći postotak proračuna, kako bi se oslobodila sredstva za projekte za unapređenje rada naših članova i arhitektonske struke u cjelini. 

Odbor za osiguranje HKA
Kako je višegodišnji Ugovor o osiguranju s Allianz osiguravajućom tvrtkom pred istekom (1. prosinca 2020.g.), Odbor za osiguranje sastao se na dvije sjednice kako bi dogovorio modalitete poziva osiguravajućim tvrtkama te prikupio ponude za ugovaranje kvalitetnijeg osiguranja od profesionalne odgovornosti naših članova. Analizom dosadašnjih uvjeta osiguranja i realizacije šteta, te razgovorom sa članovima koji rade u praksi, utvrđeno je da članovi HKA imaju nedostatne informacije o vrsti šteta koje su pokrivene iz police osiguranja. Stoga će edukacija članstva o osiguranju od profesionalne odgovornosti biti jedna od dodatnih zadaća ovoga odbora. 

Upravni odbor HKA 
Upravni odbor HKA održao je do danas jednu elektroničku i tri redovne sjednice na kojima su postavljeni temelji za sveobuhvatni stručni i operativni preobražaj djelovanja HKA. Kako smo svojim predizbornim programom obećali, krenulo se u detaljnu analizu financijskog i operativnog poslovanja institucije, detektirani su prioriteti, analizirani svi procesi te se pristupilo sustavnom unapređenju svih funkcija. Nedostatak profesionalnog stručnog kadra arhitektonske struke u Tajništvu HKA, na koji je članstvo ukazivalo cijeli niz godina, riješit će se u skladu s našim predizbornim obećanjem. Redefiniranjem unutarnje organizacije s fokusom na odgovornost i stvarni radni učinak svakog pojedinog zaposlenika, osigurat će se efikasno obavljanje svih ostalih javnih ovlasti HKA uz zadržavanje dosadašnjeg ukupnog broja zaposlenih, čime će se financijski trošak Tajništva zadržati u dosadašnjim okvirima ili čak umanjiti. 

Akti HKA
HKA ima obvezu usuglašavanja internih akata sa zakonskom regulativom, ali i sa željom članstva za kvalitetnijim radom i aktivnijim sudjelovanjem u radu tijela i radnih odbora HKA. Kako je zakonski rok za usuglašavanje akata HKA bio još 23. travnja 2020.g., novo je vodstvo odmah po preuzimanju dužnosti pozvalo članstvo da, preko svojih područnih odbora, dostavi teze za izradu novog Statuta HKA, koji će posljedično generirati izmjene i u ostalim aktima HKA. Na javni poziv, odgovorilo je pet područnih odbora i uputilo niz konstruktivnih teza i izvrsnih sugestija za unapređenje rada HKA. Na temelju teza izradit će se prijedlozi akata i uputiti u javnu raspravu, kako bismo konačno dobili dokumente koji će biti transparentni i otvoreni prema našem članstvu. 

Dani arhitekata 4.0
Odgođene Dane arhitekata 4.0, uspješno smo održali u terminu 3. do 5. rujna 2020. godine, u Konvencijskom Centru Šibenik i Amadria Park Hotelu Jure. Na Danima 4.0 sudjelovao je 250 sudionika, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Središnja tema Dana arhitekata 4.0 bila je STANOVANJE, a na njima se u nizu, pretežno domaćih primjera govorilo o potencijalima stambenih politika, te o mogućnostima stanovanja u neuobičajenim uvjetima, a u dijelu programa vezanom uz zakonodavne teme, progovorili smo o problematici Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i Tezama za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. O Danima arhitekata 4.0 ažurno smo izvještavali putem naše web stranice i Facebooka, a Zaključke Dana arhitekata 4.0 možete vidjeti ovdje.

Dan urbanizma
Ove ćemo godine po prvi puta obilježiti Svjetski dan urbanizma, te 5. studenoga stručnim predavanjima koja se nastavljaju na teme koje smo otvorili u Šibeniku na Danima arhitekata 4.0, započeti javnu raspravu o izazovima i smjerovima razvoja prostornog planiranja i regulative u tom području, uključujući i sve ostale aspekte djelovanja arhitekata, uz poštivanje kulture građenja i uređenja prostora te, pravila i etike cjelokupne planerske discipline.

Program stručnog usavršavanja
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata od 1.1.2020. – 12.10.2020. održane su 42 aktivnosti s čak 12 200 sudionika. Od toga je od početka lock downa u ožujku 2020. godine, kako bi se članovima omogućili besplatni i dostupni sadržaji održano 34 on-line edukacija - webinara i okruglih stolova za koje su članovi pokazali veliki interes, što pokazuju i brojke sudionika. Raspored najavljenih aktivnosti možete vidjeti ovdje.

YouTube kanal HKA
Hrvatska komora arhitekata je pokrenula svoj YouTube kanal na kojem su objavljene snimke svih predavanja i okruglih stolova s Dana arhitekata 4.0 održanih u Šibeniku od 3. do 5. rujna 2020. godine koja su na ovaj način besplatno dostupna svoj stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti.
Na taj način će se i ubuduće komunicirati audio-vizualni sadržaji koje HKA proizvede, a mogu biti od interesa članovima.
YouTube kanal Hrvatske komore arhitekata

Na kraju, pozivam sve članove da nam se svojim idejama, sugestijama i primjedbama pridruže u našem radu. Pred sebe smo stavili velike zadaće, ali smo isto tako uvjereni da ih, svi zajedno, možemo i izvršiti. Važna je stručnost, pozitivno okruženje i dobra volja, a toga nam ne nedostaje. I da, naša adresa je arhitekti@arhitekti-hka.hr. Slobodno nam se obratite, tu smo za Vas.

S poštovanjem
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}} .
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.