Poštovane kolegice i poštovani kolege, članice i članovi Hrvatske komore arhitekata,

približava se kraj kalendarske godine i vrijeme je da se još jednom oglasimo s novostima o radu Hrvatske komore arhitekata. Suočeni smo, vjerojatno kao i mnogi od vas, s otežanim oblicima rada uslijed epidemiološke situacije s COVID-om 19. Vjerujemo kako ćemo uspjeti kvalitetno odgovoriti svim izazovima koji su pred nama – kako poslovni, tako i zakonodavni okvir – tako što ćemo kao struka zbiti redove i u zajedničkoj suradnji doći do rješenja koja će nam osigurati bolju poziciju.

Rad tajništva

Unatoč epidemiološkim okolnostima i otežanim uvjetima rada, naše tajništvo funkcionira kao i do sada. Sve vaše upite, sugestije i kritike kolege iz tajništva obrađuju radeći u dva razdvojena tima – od kuće i u uredu. Radno vrijeme je i dalje od 8:00 – 17:00 h, čime je omogućen i dalje kontinuiran rad sa brojnim strankama Komore, te održavanje sjednica i sastanaka tijela i radnih odbora Komora. Putem virtualnih platformi omogućeno je održavanje sjednica i sastanaka, te ispravne procedure donošenja odluka.

Restrukturiranje tajništva

Novom Sistematizacijom radnih mjesta došlo je do restrukturiranja rada tajništva. Na mjesto Glavne tajnice zaposlena je Gabrijela Kosović, prof., koja je skoro dva desetljeća zaposlenica HKA, na istim ili sličnim poslovima. Kao stručni tajnik, početkom studenog ove godine, zaposlen je dosadašnji Voditelj stručnog usavršavanja, Robert Loher, dipl. ing. arh., koji više godina surađuje na programima Komore. Ostali dio tajništva čine Martina Levarda, dipl. oec., Ines Fabijanić, upravni referent, Marin Ivančić, dipl. iur. i Ivan Vdović, bacc. oec.

Program rada za 2021. god.

Zadnjih tjedana pripremali smo Program rada HKA za iduću godinu. Radi se o krovnom dokumentu koji određuje smjer djelovanja svih tijela i odbora Komore u idućoj 2021. godini. Zbog već prije navedenih otežanih okolnosti djelovanja, i ovaj program će morati biti tome prilagođen, no vjerujemo kako ćemo i unatoč svemu uspjeti ostvariti sadržaje našega programa i zacrtane ciljeve.

A oni su prije svega vezani na to da se unutar struke svi akteri – i unutar Komore, ali i u radu društava arhitekata i drugih strukovnih udruga – jače povežu. Konkretno, za HKA to znači da područni odbori budu značajnije prisutni u aktivnostima, baš kako bi se ojačala uloga arhitekata u ostalim sredinama i kako bi se potaknuo njihov društveni angažman.

Planiramo intenzivniju suradnju s Udruženjem hrvatskih arhitekata, prvenstveno na planu digitaliziranja građe u sklopu projekta HR ARHITEKTURA ONLINE, u kojem očekujemo da publicistika UHA-e (kao ČIP i ARHITEKTURA), kao i radovi godišnje izložbe ostvarenja sa nagradama UHA-e budu virtualno dostupni svima.

Program stručnog usavršavanja

Ovaj se program jednim dijelom preklapa s programom područnih odbora. Cilj je da se programi edukacije, bez obzira na široku paletu raznih ponuda, osigura iz vlastitih resursa, najvećim dijelom besplatno za naše članove. Stoga u planu imamo četiri polja programa raznih oblika edukacija – jedan je nastavak uspješne serije Suvremena arhitektura – inženjerski pristup, u kojem bi pozvali arhitekte iz inozemstva da prezenitraju svoj rad, ali iz kuta gledanja izvedbe. Uz tradicionalno drage kolege iz Slovenije pregovaramo i s drugim kolegama iz Europe, ali i izvaneuropskih zemalja, da nam približe i prezentiraju svoje djelovanje. 

Serijom Triptih fokusirali bi se na prezentaciju djelovanja rada domaćih kolega.

Radionicama, kao najneposrednijem oblikom učenja, obuhvatili bi rad Područnog odbora Split, s radionicom “Urbana sanacija”, a u planu su i programi koje bi ostvarili u suradni s MPGI.

Poseban oblik će biti više tematskih konferencija Dani arhitekata, u organizaciji Odbora HKA i Područnih odbora, koje će slijedeće godine, kada radimo u uvjetima pandemije, zamijeniti središnju konferenciju Dani arhitekata, koju zbog epidemiološke situacije nećemo moći održati. Teme pojedinih konferencija će biti aktualne i vjerujemo da će biti kvalitetna platforma za razvoj i integraciju struke.

Anketa HKA

Tijekom naredne godine planiramo provesti anketu o tome kako vi vidite i ocjenjujete rad Komore, te kakvu Komoru želite. Ona će poslužiti i kao podloga za dalji rad na izradi novih akata Komore.

U planu imamo i osnivanje sekcija za Održivu gradnju i Arhitektonsku baštinu. Aktualna zbivanja oko izmijenjenih životnih uvjeta uslijed pandemije i klimatskih promjena potrebuju podrobniji angažman naše struke. Arhitektonska baština, s druge strane, čini veliki dio naše profesionalne svakodnevnice, zbog koje je potrebno osvjestiti sve aspekte arhitektonske i konzervatorske prakse, te ih međusobno približiti.

Razvoj odnosa s javnošću i članstvom

HKA planira u narednom razdoblju ojačati direktnu komunikaciju sa članstvom, putem direktnih kanala komunikacije, uz načelo promptnijeg rješavanja upita, putem intenziviranja suradnje s MPGI i pravne službe za rješavanje kompleksnijih upita, te putem platforme čestih upita i odgovora (FAQ).

Izrada nove web stranice, zbog kriznih uvjeta poslovanja, pričekat će bolja vremena, ali zato planiramo postojeću web stranicu pročistiti i doraditi, kako bi odgovorila na nove zahtjeve korisnika.

Osiguranje

Početkom sljedeće godine, HKA osim ugovaranja novog višegodišnjeg obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti za naše članove, planira organizirati online edukaciju o profesionalnom osiguranju. Naime, ispitivanjem članstva, ustanovili smo da velik dio naših kolega nema saznanja što je pokriveno njihovom policom obveznog osiguranja, na koji je način mogu koristiti i koje procedure pri tom treba provesti. O svemu tome, bit će govora u nastupajućim predavanjima.

Dan urbanizma

U organizaciji Odbora za urbanizam 5. studenog, a povodom svjetskog Dana urbanizma 8.11., održan je skup posvećen urbanističkom planiranju, pod nazivom “Izazovi i smjerovi prostornog planiranja u Hrvatskoj”. Skup je putem internetske platforme pratilo preko 350 kolegica i kolega, iz dvorane u kojoj je istog prijepodneva održan zajednički sastanak četiriju odbora HKA – Odbora za urbanizam, Odbora za standardizaciju usluga i BIM, Odbora za zakonodavstvo i Odbora krajobraznih arhitekata. Ovaj skup je problematizirao višedesetljetnu zapostavljenu, a vrlo bitnu disciplinu urbanog planiranja, te je opetovano uputilo apel javnosti Tezama za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog planiranja.

Plan prihoda i rashoda

Kao što znadete, Skupština HKA je, kako bi olakšala poslovanje našim članovima u ovim kriznim uvjetima izazvanim pandemijom COVID-19, sredinom ove godine donijela odluku o umanjenju članarine za drugu polovicu 2020.g. za 50%.  HKA prema tome ove godine radi s umanjenim financijskim sredstvima, ali isto tako radi pojačanim tempom, pokušavajući u teškim organizacijskim uvjetima, provesti sve zadaće koje je postavila pred sebe. Zato podsjećamo naše kolege, koji još nisu uplatili dospjelu članarinu, da to učine što prije. Realizacija programa i uspjeh planiranih promjena u načinu rada i njegovo unapređivanje uvelike ovisi i o redovnim uplatama dospjelih članarina.

Na samom kraju, ostaje mi da svima vama, članicama i članovima Komore, svim kolegicama i kolegama arhitektima, zaželim sretne nadolazeće blagdane uz želju za uspješnom 2021. godinom za koju svi zajedno želimo da istinski bude i drugačija i bolja od ove godine koju uskoro ispraćamo.

S poštovanjem
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}} .
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.