AKTUALNOSTI

Održana 6. sjednica Upravnog odbora

U srijedu 20. siječnja 2016. godine održana je 6. sjednica Upravnog odbora. Na Dnevnom redu sjednice raspravljalo se, između ostalog, o  prijedlozima izmjena propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje – zakonodavni okvir, te o  javnoj nabavi arhitektonskih usluga. Nakon utvrđivanja primjedbi na postojeće zakone, konačan tekst uputiti će se nadležnom ministarstvu.

Javnu nabavu arhitektonskih usluga je nužno aktualizirati u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom u vidu implementacije smjernica za odabir postupka javne nabave arhitektonskih usluga, a koje su ranije predstavljene na Upravnom odoboru Komore. Obzirom da je rok implementacije travanj 2016. godine, nužno je što efikasnije lobirati na donošenju novog zakona o javnoj nabavi, a koji će se izraditi sukladno odredbama Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi -Europskog parlamenta i Vijeća, kako bi se držali načela proaktivnog djelovanja.

Zapisnik sa sjednice možete pročitati, nakon verifikacije, na stranicama Komore, u rubirici "Za članove"

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije

Upravni odbor 13.01.2016.

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije donio je Upravni odbor na svojoj 3. elektronskoj sjednici dana 13. siječnja 2016. godine.

O upisima u nove imenike i o obvezi vođenja novih evidencija upoznali smo vas putem Javnog poziva saznajte više ovdje.

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama

Upravni odbor 13.01.2016.

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama donio je Upravni odbor na svojoj 3. elektronskoj sjednici dana 13. siječnja 2016. godine.

Pravilnik možete pregledati na web stranicama Komore

Pravilnik o pečatima i iskaznicama

Upravni odbor 13.01.2016.

Novim Pravilnikom o pečatima i iskaznicama mijenja se izgled pečata ovisno o tome u koji Imenik ste upisani.

Aktualni Pravilnik pročitajte ovdje.

POSLOVNA PRAKSA

Pitanja i odgovori

Kako bi svojim članovima osigurala što bolju i točniju informiranost o svakodnevnim temama i problemima vezanim uz poslovnu praksu Komora je na svojim web stranicama osnovala rubriku PITANJA I ODGOVORI.

U navedenoj rubrici objavljivat će se najčešća pitanja i odgovori koje članovi postavljaju Komori odnosno pravnom savjetniku Komore.

Ovu rubriku kreiramo zajednički te stoga slobodno postavite pitanja vezana uz poslovnu praksu, a Komore će se potruditi u najkražem vremenu i odgovoriti.

Cjelokupnu rubriku možete pregledati u rubrici PITANJA I ODGOVORI

OBAVIJESTI

Dan otvorenih vrata

10. veljače 2016. god.

Dan otvorenih vrata HKA organizira se po prvi puta s ciljem upoznavanja članstva o svakodnevnom radu Tajništva HKA te kako bi se članstvo u osobnom kontaktu moglo informirati o novim pravima i obavezama koje proizlaze iz zakona i Statuta HKA, a koji se prvenstveno tiču mogućnosti upisa u više imenika, upisa u evidenciju voditelja projekata i sl. 

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015