Poštovane kolegice i poštovani kolege, članice i članovi Hrvatske komore arhitekata

Razorne posljedice potresa na Banovini, dijelovima Pokuplja i Pounju označile su posljednjih 6 tjedana u našoj zemlji, ali i u našoj Komori. Pokrenute su brojne aktivnosti, najprije volontera iz cijele zemlje i različitih struka, u čemu su naše kolegice i kolege dale i još uvijek daju, svoj veliki humani doprinos. Potres je na površinu izbacio brojne probleme države, ali je istovremeno pokazao kako samoorganizacija naših ljudi može u kratkom vremenu nadomjestiti nefunkcioniranje sustava na terenu.

Jednako kao i u slučaju zagrebačkog potresa prošlog proljeća, kao struka smo se uključili i u različite aktivnosti kako na terenu pogođenom potresom, tako i u snažnom zalaganju za čim učinkovitiji proces cjelovite obnove pogođenih područja. U tom smo nastojanju nailazili na razne prepreke i nerazumijevanja, ali nas to nije obeshrabrilo. Nastavljamo i dalje istim žarom i energijom predlagati i pripremati učinkovita rješenja kakva naša struka može ponuditi državi i društvu u ovom teškom trenutku za naše građane, za cijele zajednice. Ovo je prilika da se i kao struka dodatno pokažemo kao društveno odgovorni čimbenik i struka usmjerena na život ljudi i održivi razvoj. Ovom se prilikom zahvaljujem desecima kolegica i kolega koji su neumorno radili svih ovih dana i tjedana, pomažući unesrećenim ljudima u potresom pogođenim krajevima. Nastojala sam zajedno sa svima u Tajništvu HKA biti od pomoći kako na terenu tako i iz Zagreba. I nećemo stati. I dalje ćemo pomagati svojim znanjima i društvenom ulogom da se život u ova područja čim prije i kvalitetnije vrati.

Uz ove aktivnosti HKA je u proteklom periodu djelovala i na drugim segmentima, koje ćemo ovdje objaviti.

POTRES

Razoran potres u Sisačko-moslavačkoj županiji krajem prošle godine, uz tragične posljedice i žrtve, obilježio je početak ove godine svih arhitektonskih strukovnih udruženja, koje su u zajedničkom nastupu, zajedno s ostalim inženjerima u gradnji, uskočili u pomoć u procjeni oštećenih građevina, kojih je preko 30.000 prijavljenih na području cijele županije, ali i u izradi strategije obnove tog kraja, koji je već desetljećima zapušten. Oštećenih zgrada ima i u drugim županijama i Gradu Zagrebu, no fokus struke prioritetno je usmjeren na Sisak, Petrinju i Glinu i okolicu. Zbog velike prostorne zapuštenosti HKA je zajedno s ostalim strukovnim udruženjima pokrenula inicijativu da se ti prostori ne samo obnove, već da se revitaliziraju. Tim prostorima je potrebno vratiti smisao postojanja. U tom pogledu je Odbor za urbanizam preuzeo vrlo aktivnu ulogu, te se nadamo trasiranju boljih uvjeta za rad na tom prostoru i njegovu revitalizaciju. S resornim ministarstvom dogovoreno je da se krene u urbanističke preglede, kako bi se odredile sigurne zone za gradnju i započela izrada programa obnove naselja.

U čestim sastancima s resornim ministarstvom, koje okuplja i druge struke inženjera u graditeljstvu, te Građevinski i Arhitektonski fakultet, raspravlja se o modelima obnove.

HKA je, u dogovoru s HCPI,  financijski potpomogla kupnju zaštitne opreme za kolege koji su prisutni na procjenama potresom oštećenih područja. Oko 170 naših kolega se nalaze na terenu, i za njih je HKA uplatila životno osiguranje.

Isto tako radimo na najmu poslovnog prostora u Petrinji, koji bi poslužio kao polazna točka svih naših kolega koji rade na tom području, a ujedno bi služio i kolegama iz Petrinje, kojima su uredi oštećeni, za rad i poslovanje.

HKA je putem svojih predstavnika, predsjednice HKA Rajke Bunjevac, stručnog tajnika Roberta Lohera i drugih kolega aktivnih na obnovi, stalno prisutna na terenu i dogovara konkretne zahvate kako bi se problemi tih prostora, koji nisu samo posljedice razaranja potresom, već su sustavno zapostavljeni desetljećima, sistemski revitalizirali, što je za HKA, ali i za arhitektonsku struku afirmativna prilika.

Moramo napomenuti kako smo bili dirnuti spremnošću naših članova za pružanjem bilo kakve vrste stručne pomoći. Neki od kolegica i kolega i dalje na razne načine daju obol u ovoj prvoj fazi, kada se radi pretežno na evidentiranju štete, što je, posebice na ovako raštrkanom geografskom području, veliki logistički problem. Njima pripada velika zahvala naše strukovne komore ali i cjelokupne zajednice.

SKUPŠTINA HKA

23.12.2020. god. održana je 1. virtualna sjednica Skupštine HKA, na kojoj je predstavljen i usvojen Plan rada HKA za 2021. god. Strateški cilj u 2021. i narednim godinama je jačati status i djelovanje arhitekata u našoj zajednici. Homogeniziranju struke pridonijet će jačanje uloge Područnih odbora HKA, koji suradnjom s lokalnim društvima arhitekata bitno doprinose promoviranju naše struke u društvu.

Jedno od težišta rada Komore bit će jačanje uloge Skupštine HKA. U tu svrhu promovira se redovitije sazivanje konzultativnih sastanaka, što će, obzirom na epidemiološku situaciju i otežanog fizičkog okupljanja, biti lakše provedivo putem novih medija i društvenih mreža.

Programom su određene aktivnosti sljedećih odbora i povjerenstava: Odbor za financije, Odbor za urbanizam, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za standardizaciju usluga i BIM, Odbor za osiguranje, Odbor krajobraznih arhitekata, Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore, Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

HKA će prema van biti medijski prezentnija, prije svega zbog afirmiranja arhitektonske struke. Ideja okupljanja i povezivanja s područnim odborima kao i strukovnim udruženjima od nacionalnog značaja (UHA) kao i gradskim i regionalnim društvima arhitekata od velike je važnosti za ponovnu uspostavu identiteta i valorizacije arhitektonskog poziva i struke. 

U strateške projekte HKA ubrajamo razne projekte, kao što su izrada i usvajanje novih Arhitektonskih politika za naredno razdoblje, jačanje prisustva HKA na društvenim mrežama, sudjelovanju i koncipiranju nove zakonske regulative, anketiranje članstva, priprema i usvajanje novih akata HKA, poticanje aktivnosti Područnih odbora, sudjelovanje u zajedničkim projektima s UHA-om, razvoj odnosa s javnošću i članstvom, formiranje sekcija za arhitektonsku baštinu i održivu gradnju, jačanje međunarodne suradnje i suradnje s ostalim komorama inženjera u graditeljstvu, ponovno aktiviranje programa Arhitektura i djeca te poticanje projekata članova HKA.

08.02.2021. god. održana je 2. virtualna sjednica Skupštine HKA na kojoj je donesen novi Statut HKA, koji možete vidjeti na poveznici. Na istoj sjednici Skupštine HKA donesena je odluka da se kolege, članovi HKA iz Sisačko-moslavačke županije oslobode članarine za 2021. godinu, čime bi im se olakšalo vraćanje u normalnije uvjete života i rada, nakon potresa.

INKUBATOR

U planu rada HKA za 2021. god. predstavljen je strateški projekt inkubatora, koji bi mladim članovima poslužio kao polazište za pokretanje vlastitog posla, u kojem se mogu razmijeniti iskustva i pružiti solidarna pomoć u inicijalnom dijelu poslovanja. U njemu se mogu organizirati tribine i panel-diskusije za dobivanje potrebnih poslovnih vještina te razmjene kroz programe mobilnosti iz EU programa.

Intencija inkubatora HKA je da se u suradnji s lokalnom samoupravom dogovore modaliteti korištenja određenih prostora – participacija u troškovima najma i uređenju prostora, te uspostavi mreže programa.

Stoga pozivamo sve zainteresirane mlade arhitekte i one koji se tako osjećaju u iskazivanju interesa, a otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije. Molimo da sva vaša pitanja i prijedloge pošaljete na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, s naznakom INKUBATOR.

LINKEDIN

Pokrenut je LinkedIn profil HKA, na kojem će se objavljivati vijesti. Portal je namijenjen poslovnom povezivanju, te će tako i sadržaji objave biti te prirode. Na LinkedIn portalu je uvodno objavljen intervju s Matkom Vetmom, zamjenikom predsjednice HKA, koji govori o vrlo bitnoj temi obnovi područja i zgrada kulturne baštine.

SURADNJA S UHA-om

Digitaliziranjem i izrade repozitorija časopisa ARHITEKTURA i ČOVJEK I PROSTOR te postavljanjem Godišnjih izložbi ostvarenja sve do njenih nastanka na digitalnu platformu nastavljamo suradnju s UHA-om. Do kraja ove godine će biti obrađen kompletan opus, te ćemo ih moći koristiti našim digitalnim alatima.

Nacionalna razvojna strategija do 2030. god.


U prijedlog Nacionalne razvojne strategije do 2030. god. uvršteni su između ostalih i četiri strateška dokumenta bitna za arhitektonsku struku:

- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Državni plan prostornog razvoja i svi prostorni planovi na razini JL(R)S-a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine / sve jedinice lokalne i regionalne samouprave
- Strategija stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Arhitektonske politike Republike Hrvatske - ApolitikA Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Osiguranje od profesionalne odgovornosti za 1.1.2021. – 31.12.2021.

HKA je za Vas s društvom za osiguranje Allianz Hrvatska d.d. sklopila policu osiguranja od profesionalne odgovornosti u stručnim poslovima i djelatnostima prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja.

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti HKA je nakon provedenog natječaja i dodatnih pregovora sklopila s društvom za osiguranje Allianz Hrvatska d.d.

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove HKA sklopljeno je na iznos osiguranja  od 1.000.000,00 kuna po štetnom događaju i ukupno godišnje po svakom članu HKA za štete čija je posljedica:
a) smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe (nematerijalna šteta)
b) oštećenje ili uništenje stvari (materijalna šteta)
c) čista imovinska šteta (šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem ili uništenjem stvari)

Stručna podrška u vezi osiguranja i pomoć pri ostvarivanju prava kod šteta, kao i pravo na posebne pogodnosti i popuste, ostvaruju se preko brokera u osiguranju Bordero d.o.o.  koji te poslove obavlja besplatno za članove HKA. Ponude osiguranja kao i dodatne informacije dat će Vam broker u osiguranju Bordero  d.o.o.

KONTAKT
Bordero d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 106
Telefon: +385 1 6111 849, Mob.: +385 99 3670 345
arhitekti@bordero.hr

Nova verzija repozitorija hrvatskih norma „HRN4YOU“  dostupna je od 21. siječnja 2021.g.


Postojeći registrirani korisnici zaprimit će pristupne podatke za pristup normama u novoj verziji repozitorija s adrese e-pošte: HRN4You@hzn.hr, predmet/subject: HRN4You: korisnički podaci.

Molimo obratite pažnju na navedenu adresu e-pošte kako ne bi slučajno završila u neželjenoj pošti.

Nova verzija repozitorija i Priručnik za korisnike dostupni su na https://repozitorij.hzn.hr/.

Za detaljnije upute o korištenju sustava napravljene su Video upute za korisnike koje su dostupne na: https://repozitorij.hzn.hr/hr/group/5/Novosti
Dio 1. Uvod u korisničko sučelje - pregled elemenata i funkcija dostupnih bez prijave u sustav
Dio 2. Rad s normativnim dokumentima - pregled elemenata i funkcija dostupnih za prijavljene korisnike
Dio 3. Postavke profila korisnika - pregled elemenata i funkcija dostupnih za prijavljene korisnike


S poštovanjem
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.