23.7.2021.

 

POŠTOVANE KOLEGICE I POŠTOVANI KOLEGE, ČLANICE I ČLANOVI HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA,

iza nas je razdoblje obilježeno mnogim aktivnostima, koje Vam donosimo u nastavku.

DANI ARHITEKATA 5.0

Dani arhitekata 5.0 se ove godine održavaju kao virtualni događaj serijom predavanja kroz cijelu godinu. Predviđeno je održati pet cjelina događanja, od kojih su u svibnju i lipnju održani Dani arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji.

U prvom dijelu pod nazivom Dani arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji - Praksa, koji je održan 12. svibnja, upoznali smo se s domaćim i inozemnim praksama provedbe arhitektonskih natječaja. Predstavljena je 150-godišnja tradicija provedbe natječaja na našim prostorima, upravo taj značajan vremenski raspon svjedoči da je praksa arhitektonskih natječaja duboko usidrena u društvenoj svijesti naše sredine. Bogati niz povijesno značajnih natječajnih realizacija ukazuje na to da su arhitektonski natječaji najbolji način kreiranja identiteta prostora te afirmacije arhitektonske struke.
 
U današnje vrijeme natječaji su regulirani EU direktivama, dokumentima ACE-a, deklaracijom o Novom europskom Bauhausu, Arhitektonskim politikama Republike Hrvatske, te strategijom prostornog razvoja, Zakonom o prostornom uređenju, Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, te Zakonom o javnoj nabavi, što ukazuje na složenost u procedurama vezanim na provedbu arhitektonskih natječaja.
 
Predstavljeni su i slovenski i austrijski primjeri, u kojima smo dobili komparativne modele, koji za našu sredinu mogu poslužiti kao usmjerivači budućih politika provedbe natječaja. 

U drugom dijelu Dana arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji – Budućnost, produbljena je problematika arhitektonskih natječaja u našem društvu, s ciljem poboljšanja okvira provedbe arhitektonskih natječaja. Ukazalo se na pad arhitektonskih natječaja, na to da ga male urbane sredine ne provode, na to da privatni investitori tek sporadično koriste instituciju natječaja, na to da se takovi natječaji vežu tek uz određenu zakonsku proceduru (propisanost GUP-om), a i konačno na činjenicu da se tek oko 30% provedenih natječaja realizira.
U budućnosti zbog toga treba aktivnije uključiti sve aktere koji su involvirani u proces izgradnje javnog i privatnog prostora – od javnih institucija do privatnih provoditelja i investitora – kako bi se ukazalo na to da provedba arhitektonskog natječaja nije trošak, već investicija u budući izgrađeni prostor, a koje će se višestruko, ne samo financijski, osjetiti u lokalnoj zajednici. 

Održane su dvije panel diskusije, od kojih je jedna obrađivala Javne natječaje, a druga privatne natječaje.

Dani arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji organizirao je Područni odbor Zagreb, a emitiranje je bilo iz ORIS Kuće arhitekture, kojima ovim putem još jednom zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Više o Danima arhitekata 5.0

Preuzimanje prvog dijela Dana arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji

Dani arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji - Praksa
i
Dani arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji - Budućnost

Kao priprema za nastavak Dana arhitekata, koji će se održati nakon ljetnog odmora, Odbor za standardizaciju usluga i BIM je održao dva webinara pod nazivom Kako krenuti u BIM projekt? (20. svibnja) i Kako upravljati BIM projektom? (1. lipnja). Webinare je održao Vedran Orešić, a Dani arhitekata 5.3 u organizaciji ovog Odbora predviđeni su za početak listopada 2021.

Sva predavanja s Dana kao i snimke drugih iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a možete vidjeti na Yotube kanalu HKA-a.
 

 

SURADNJA S MINISTARSTVOM PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I DRŽAVNE IMOVINE

Na drugom sastanku ministra Horvata u Hrvatskoj komori arhitekata 7. svibnja prisustvovali su predsjednica HKA-a Rajka Bunjevac, predsjednik Odbora za urbanizam Nikša Božić, predsjednica Odbora za zakonodavstvo Nataša Hrsan, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista Sandra Jakopec, stručni tajnik HKA-a Robert Loher i državna tajnica MPGI-a Dunja Magaš. Prema ranije sklopljenom sporazumu, dogovorena je  suradnja Hrvatske komore arhitekata i MPGI-a na izmjeni i dopuni Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom.

Tijekom sastanka razgovaralo se o problematici dijelova  Zakona o obnovi koji nisu realno provedivi, budući da je naglasak na konstruktivnoj obnovi zgrada, a ne i na urbanoj obnovi naselja i cjelovitoj obnovi zgrada. Ocijenjeno je da je Zakon o obnovi, u velikom dijelu nespojiv sa Zakonom o gradnji, te da je u skoroj budućnosti potrebno oba Zakona unaprijediti i uskladiti.

Više o tom sastanku možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.

Uzimajući u obzir nezadovoljavajuće stanje u zakonodavnom području prostornog uređenja i gradnje, izazove u provedbi, potrebe za unaprjeđenjem investicijske klime, razvoja društva i gospodarstva, potrebe za zaštitom prostora (neizgrađenog i izgrađenog) kao vrijednog resursa, potrebe za prilagodbom izgrađenih struktura klimatskim promjenama te povećanju otpornosti na katastrofe, te preuzete obveze iz europskih dokumenata koji se odnose na pristup izgrađenom okolišu, socijalnu koheziju i okolišnu održivost, Hrvatska komora arhitekata se aktivno uključila  u predlaganje izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative - Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, koji su Planom zakonodavnih aktivnosti Vlade RH planirani za treće tromjesečje 2021.godine.

Teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornoga planiranja i gradnje pripremio je Odbor za zakonodavstvo HKA, a one su dostavljene MPUGI i predstavljene ministru na radnom sastanku 9. srpnja.

Hrvatska komora arhitekata poziva na širu stručnu raspravu Teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje, a koju putem anketnog upitnika možete pogledati na ovoj POVEZNICI.

Više o tezama možete saznati na sljedećoj POVEZNICI.

 

POTICANJE PROJEKATA ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA U 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“  15/2021), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, na 6. telefonskoj sjednici, održanoj 24. svibnja 2021. godine, donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini

Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje financijska sredstva za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini kako slijedi:

1. Zlatko Karač, Studije o arhitektonskom nasljeđu Hrvatske, monografija – 5.000,00 kn bruto,
2. Miroslav Dragomanović, Arhitekt Aleksandar Dragomanović, monografija – 10.000,00 kn bruto,
3. Jelena Borota, 50 godina Splita 3, (4. manifestacija) – 10.000,00 kn bruto,
4. Gorana Stipeč Brlić, Deset godina A.radionice, izložba – 5.000,00 kn bruto,
5. Brankica Grmoja / Dizajn et cetera d.o.o., video edukacijski sadržaj – 5.000,00 kn bruto,
6. Mirko Buvinić, izložba natječajnih radova Europan 15 – lokacija Nin – 5.000,00 kn bruto,
7. Maja Hofman, izrada i tiskanje edukativnog priručnika radnog naslova Upoznajmo krajobraznu arhitekturu, s pratećim zadacima, namijenjenog djeci – 10.000,00 kn bruto.

Sa svakim odabranim prijaviteljem kojem su se odobrila financijska sredstva, Hrvatska komora arhitekata će sklopiti poseban Ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.

Više na sljedećoj POVEZNICI.

 

PRAVNA POMOĆ ZA ČLANOVE HKA

Članovima Hrvatske komore arhitekata osigurana je usluga pravne pomoći, koja se sastoji od pružanja pravnih savjeta.

Pravni savjeti su besplatni za sve aktivne članove Komore.

Pravnu pomoć pruža Odvjetničko društva Jurin&Vogrinc, a u navedenim terminima članovi HKA mogu nazvati telefonom ili doći u prostorije Odvjetničkog društva Jurin&Vogrinc, Zagreb, Palmotićeva 35 uz obaveznu predhodnu najavu telefonom na brojeve telefona 01 6171 511 ; 01 4923 406 ili emailom: lawoffice@lawoffice.com.hr najkasnije do ponedjeljka koji predhodi navedenim terminima u sljedećoj POVEZNICI

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Odbor za urbanizam je 27. i 28. svibnja organizirao dvodnevni webinar pod nazivom Europski sustavi planiranja.

Cilj webinara je bilo provesti stručnu diskusiju temeljenu na uvidu u različite sustave prostornog planiranja u europskim zemljama. Predstavili su se tipovi prostornih i urbanističkih planova, procedure njihove izrade i usvajanja, standardi i metodologije izrade te sastavi stručnih timova koji sudjeluju u izradi planova. Usporedbom sustava planiranja u Austriji, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Češkoj, Sloveniji, Latviji, Crnoj Gori i Hrvatskoj dat je doprinos stručnoj raspravi o reformi sustava prostornog planiranja u Hrvatskoj.

Više o ovom webinaru na sljedećim poveznicama:

Europski sustavi planiranja – najava

Europski sustavi planiranja – preuzimanje predavanja

 

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HKA-a U PETRINJI

U srijedu 14. srpnja, održana je 6. sjednica Upravnog odbora HKA u prostorima Ureda za obnovu u Petrinji. Sjednica je koncipirana kao tematska sjednica s glavnom temom obnove potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Na sjednici su uz članove Upravnog odbora HKA bili i Ivana Vujić Kljajić, predstavnica Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture - putem videolinka, Jelena Folnović, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Vera Kaurin, pročenica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Petrinje, Ivan Begić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Vlasta Vuglec, iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine, Kata Rupčić iz Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, razvoj i imovinu i Miljenko Badel, koordinator za uklanjanje objekata iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti te kasnije i Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu.

Na tematskoj sjednici naglašena je spremnost HKA-a da bude podrška svim naporima Grada Petrinje u revitalizaciji i urbanoj obnovi grada. Ona bi uključivala i poticanje provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja užeg centra i svih potrebitih cjelina i pojedinih objekata, koje će doprinijeti tome da će Petrinja u budućnosti postati biti poželjna lokacija za živjeti.

Od strane predstavnika Grada Petrinje je naglašena upravo potreba za realizacijom ključnih objekata koji će osigurati bolji život u tom gradu, a to su prije svega izgradnja Osnovne škole, dogradnja Srednje škole, uređenje dvaju trgova i izgradnja dviju višestambenih zgrada.

Članovi Upravnog odbora su kasnije u vodstvu Ivane Vujić Kljajić obišli središte Petrinje.

Više na sljedećoj POVEZNICI.

 

ČLANOVIMA JE POSLAN GODIŠNJAK HRVATSKE ARHITEKTURE ZA 2020. GOD

Godišnjak hrvatske arhitekture za 2020. god. poslan je članovima kao znak zahvale na uspješnoj suradnji koju prepoznajemo i kroz redovito plaćanje članarine Hrvatskoj komori arhitekata.

Godišnjak hrvatske arhitekture je zajednički projekt koji donosi godišnji pregled aktivnosti Udruženja hrvatskih arhitekata, svih područnih društava arhitekata i Hrvatske komore arhitekata tijekom 2020.g. Želja nam je da Godišnjak postane ključno izdanje koje svake godine na jednom mjestu objedinjuje najvažnije događaje i produkciju hrvatske arhitekture i urbanizma.

U tom smislu HKA i UHA provode još dva zajednička projekta – Hrvatska arhitektura online – ČIP i Arhitektura te Hrvatska arhitektura online – Nagrade UHA-e i Izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata.

Stručni časopisi ('Arhitektura' od 1947.; 'Čovjek i prostor' (ČIP) od 1954.) predstavljaju trajnu kulturnu vrijednost i predmet su stalnog interesa istraživača, studenata i nastavnika iz Hrvatske, ali i zemalja okruženja. Digitalizacija i izrada repozitorija arhivskih primjeraka povećat će doseg i animirati dodatne korisnike za istraživanje i edukaciju o hrvatskom arhitektonskom i urbanističkom nasljeđu.

U organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, od 1980.-tih održavaju se godišnje izložbe koje donose pregled arhitektonske produkcije i time postaju važna mjesta sustavnog dokumentiranja ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata. U suradnji UHA-e i HKA-a, 2020.g. pokrenut je projekt digitalizacije i arhiviranja svih prethodnih izdanja godišnje izložbe čime će arhitektonska, ali i šira javnost dobiti potpuni povijesni pregled ove vrijedne arhitektonske tradicije.

Hrvatska komora arhitekata i u narednom periodu, priprema cijeli niz projekata koje ćemo ostvariti zajedno s drugim arhitektonskim organizacijama, kako bismo promovirali hrvatske arhitektice i arhitekte, te poticali izvrsnost hrvatske arhitekture.

Da bismo bili sigurni da smo na dobrom putu, za jesen ove godine pripremamo anketu među članicama i članovima Komore s ciljem prikupljanja informacije o djelovanju, potrebama i sugestijama za unapređenje rada Hrvatske komore arhitekata.

 

KORIŠTENJE ZNAKA HKA U DIGITALNOM POTPISU POSLOVNOM KARTICOM

Članovi Komore kada poslovnom karticom potpisuju dokumente u digitalnom obliku u svojem digitalnom potpisu mogu koristiti znak Komore isključivo u sljedećem obliku: 


 
(oblik kvadrata s prikazom slova “A” na središnjem dijelu donje crte kvadrata).
Znak u pdf formatu možete preuzeti ovdje.
Upute za dodavanje znaka HKA u digitalni potpis

Na kraju, svim kolegicama i kolegama, želimo ugodan ljetni odmor, kako bi u nastavku godine skupili pozitivnu energiju za nove stručne i poslovne izazove.

 

S poštovanjem
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

 

Hrvatska komora arhitekata / Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb / 
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 / arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2021.