naslovnica

Hrvatski zavod za norme

Osigurano i daljnje korištenje repozitorija

Komora je omogućila svojim članovima pristup repozitoriju normi, ukoliko niste do sada pristupali repozitoriju, isto će Vam biti omogućeno

Saznaj više...

Zbor Područnog odbora Zagreb

Zbor će se održati u srijedu 23. ožujka 2016. godine

Pozivaju se svi članovi Područnog odbora Zagreb na sjednicu Zbora na kojoj će sudjelovati i članovi Upravnog odbora Komore

Saznaj više...

Zakoni u praksi - predstavljanje u Područnim odborima

Održano predavanje u Splitu, Osijeku i Zadru

Tijekom veljače održana su predavanja u područnim odborima Komore gdje su pojašnjene posljedice izmjena zakona koji reguliraju struku.

Saznaj više...

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Stupio na snagu 11. ožujka 2016. godine

Na snagu su stupile izmjene Pravilnika, a na koji je i Komora dala svoje primjedbe

Saznaj više...

Javni poziv članovima Komore

Rok za javljanje 25. travnja 2016. godine

Pravo je svih Vas, sadašnjih članova, koji ste bili upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata, da se temeljem svojih stečenih prava upišete u više imenika ukoliko, najkasnije do 25. travnja 2016. godine, podnesete takav zahtjev HKA-u.

Saznaj više...

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015