30.9.2022.

 

Poštovane kolegice i poštovani kolege, članice i članovi Hrvatske komore arhitekata,

dostavljamo Vam novo Glasilo s pregledom aktualnosti iz Hrvatske komore arhitekata koje smo imali u proteklom razdoblju.  

 

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKA-A O TRAJANJU OSOBNIH CERTIFIKATA 

Hrvatska komora arhitekata započela je podjelu poslovnih kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom u rujnu 2019. godine. 
Trajanje osobnih certifikata za fizičke osobe je tri godine od dana izdavanja certifikata te stoga pozivamo sve članove da obrate pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije.

S obzirom na to da ne postoji mogućnost produljenja certifikata,  te se certifikati koji isteknu nakon datuma isteka neće moći koristiti, svi korisnici koji trebaju nesmetano koristiti certifikate za identifikaciju na e-usluge i za potpisivanje dokumenata trebaju zatražiti nove certifikate na novim karticama. Stare kartice se ne trebaju vraćati u RA ured.

Pozivamo Vas da najkasnije 14 dana prije isteka postojećih certifikata, sukladno Općim pravilima pružanja usluga certificiranja AKD-a, ponovno ispunite Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe (ili ovdje) te isti dostavite na e-mail: ra.ured@akd.hr kako bi i nadalje imali pristup sustavu eDozvole.
Troškove izrade novih certifikata slijedom isteka postojećih snosi Komora.

Opširnije o predaji zahtjeva i tehničkim podacima možete vidjeti OVDJE.

 

 

KRAJ PRVOG DVOGODIŠNJEG RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/2020) propisano je da se stručno usavršavanje obveznika prati u razdoblju od dvije kalendarske godine, s time da prvo razdoblje praćenja počinje teći od početka kalendarske godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj je donesen ovaj Pravilnik ili položen stručni ispit. 
Stoga je članovima koji su stručni ispit položili prije ili u 2020. godini razdoblje praćenja počelo 1.1.2021. godine i traje do 31.12.2022. godine. Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative (područje A u Programu stručnog usavršavanja HKA-a), a deset na stručno područje (područja B, C, D i E u Programu stručnog usavršavanja HKA-a).
 

 

UPLATNICE ZA ČLANARINU I VERIFIKACIJA OSOBNE ELEKTRONIČKE POŠTE 

Upravni odbor HKA-a na svojoj 15. sjednici održanoj 26. svibnja 2022. godine donio je odluku o dostavi uplatnica za članarinu elektroničkim putem koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.
Uplatnice će se tako u istim razdobljima propisanim Odlukom o visini upisnine i članarine dostavljati članovima na njihove adrese elektroničke pošte koje su prijavili pod osobnim podacima u imenicima u koje su upisani.
Kako bismo cijeli postupak proveli na način da i dalje održimo visoki stupanj zaštite vaših podataka tijekom listopada zaprimit ćete na adrese koju su trenutno u evidenciji poruke elektroničke pošte u kojima ćemo vas zamoliti da odgovorom na tu poruku verificirate adresu elektroničke pošte na koju želite da vam HKA šalje uplatnice.

 

 

NADZOR HKA NAD RADOM ČLANOVA KOJI POTPISUJU PROJEKTE KOJE NISU IZRADILI

Upravni odbor HKA-a na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donio je odluku da Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova HKA-a izvrši nadzor nad radom članova HKA-a koji su u protekle 3 godine imali iznimno visok broj predmeta u sustavu eDozvole.
 
Dugogodišnja praksa malog dijela naših članova koji, suprotno odredbama Kodeksa strukovne etike članova HKA-a, potpisuju  projekte koji nisu izradili niti su izrađeni pod izravnim nadzorom, upravljanjem i nadležnošću potpisnika, bit će zaustavljena.
 
HKA je u sklopu svojih javnih ovlasti, u suradnji s MPGI-om, provela analizu sustava eDozvola te dobila podatke o broju predmeta koje je svaki član HKA-a prijavio u sustav eDozvole. Radi se o kolegama koji su u posljednje tri godine prijavili više stotina projekata, s rekordnim brojevima od 533, 488 odnosno 436 projekata.
 
Na taj način, HKA će zaštititi naše članove koji savjesno rade svoj stručni posao od onih kolega koji sustavno bave „prodajom žiga“, i time urušavaju ugled i čast kolega arhitekata koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje poslove.
 
Ovakvim postupcima oni narušavaju ne samo tržišnu utakmicu, već dovode u pitanje kvalitetu usluga koje pružaju ovlašteni arhitekti, te time i povjerenje naših investitora.
 

 

S poštovanjem
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

 

Hrvatska komora arhitekata / Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb / 
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 / arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2021.