NOVI SUSTAV STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ČLANOVE KOMORE

S obzirom na brojne upite vezane na sustav stručnog usavršavanja i Vaše obaveze i mogućnosti koje su nastupile stupanjem na snagu Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te novog Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 129/2015 i na snazi je od 5. prosinca 2015. godine, želimo Vam dati kratak pregled novog sustava.

Navedeni propisi imenuju Hrvatsku komoru arhitekata odgovornom za program, uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja članova Hrvatske komore arhitekata. 

Opširnije ...

Pravilnik Hrvatske komore arhitekata o stručnom usavršavanju

Tekst Pravilnika možete vidjeti na web stranici Komore

Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata

HKA za svoje članove i dalje vodi evidenciju pohađanja seminara, predavanja i radionica stručnog usavršavanja za aktivnosti koje su iz programa stručnog usavršavanja HKA-a, a evidentiraju se sati stručnog usavršavanja iz područja Programa SU-a

Program možete vidjeti ovdje

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015