naslovnica

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
ZA GODIŠNJU NAGRADU HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA
ZA 2016. GODINU

1. Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) dodjeljuju se kao priznanja strukovne institucije za istaknuti doprinos u područjima arhitekture, urbanizma i konceptualnih istraživanja. Dodjeljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore:

  • Medalja za arhitekturu,
  • Medalja za urbanizam i
  • Medalja za konceptualni poduhvat.

2. Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se autorima i autorskim timovima, od kojih je barem jedan član Komore, koji su hrvatski državljani.

3. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Komore mogu davati svi članovi Komore, tijela Komore, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe.

4. Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji se može preuzeti na web stranici www.arhitekti-hka.hr ili ovdje.

5. Popunjeni obrazac i grafički prilozi predaju se u zapečaćenom omotu na adresu:

Hrvatska komora arhitekata
Ulica grada Vukovara 271/2
HR - 10000 Zagreb
s naznakom „Prijava za godišnje nagrade Komore

6. Datum objave javnog poziva je petak, 24. veljače 2017. godine.

7. Rok za predaju prijedloga za nagrade je ponedjeljak 3. travnja 2017. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

8. Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

  • akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh.
  • Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.
  • redoviti prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.
  • akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.
  • prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

9. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 23. veljače 2017. godine. Pravilnik se može preuzeti na web stranici www.arhitekti-hka.hr ili ovdje.

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015