lone  
 
 

Prijave na Dane arhitekata 1.0 otvorene su do 5. 5. 2017.!!!

Kotizacija uključuje

 • sudjelovanje na svim predavanjima iz programa Dana arhitekata 1.0
 • program usavršavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,
 • tiskane i promo materijale vezano uz Dane arhitekata 1.0,
 • dva ručka i dvije večere:
  • ručak u hotelu Lone u četvrtak i petak (11. i 12. svibnja)
  • koktel večera u hotelu Lone u četvrtak (11. svibnja),
  • gala večera u dvorani The Factory (bivša TDR) u petak (12. svibnja)
 • konzumiranje kava u svim pauzama za kavu

Smještaj po povlaštenim cijenama osiguran u hotelu Amarin 4* vrijedi do 5.5.2017.

Cijena noćenja s doručkom po osobi po danu:

Classic soba duble use 456,00 kn

Classic soba single use 725,00 kn

Blok predavanja:
Arhitekti i poslovna praksa

petak 12. svibnja i subota, 13. svibnja 2017. godine 

mr.sc. Tin Matić, dipl.iur.

AUTORSKO PRAVO U ARHITEKTURI (osnovni aspekti)

U predavanju prikazat će se pregled pravne regulacije autorskog prava u Republici Hrvatskoj i to Zakona o autorskom pravu i drugim srodnim prava, uključujući i pregled relevantnih Direktiva EU implementiranih u hrvatski pravni sustav te međunarodnih konvencija. Nadalje, obradit će se pojam autorskog djela u arhitekturi kao i pojam autora te će se pobliže prikazati i pojasniti autorska prava autora na autorskom djelu u arhitekturi. Nadalje, posebno se obraća pažnja na autorsko pravo u pravnom prometu te načini iskorištavanja autorskog djela te sadržaj autorskog pravnog ugovora. U predavanju se obrađuju i autorska prava na autorskom djelu koje je izrađeno po narudžbi kao i autorskom djelu koje je nastalo u radnom odnosu. Nadalje, posebno se obrađuje i strukovna etika te zaštita autorskog prava, kao i sudska zaštita autorskog prava. Na kraju se daje pregled najčešćih pravnih pitanja koja se pojavljuju u praksi vezana za zaštitu autorskog prava na autorskim djelima u arhitekturi.

 

Iskustva provedbe zakona

U ovom predavanju dat će se naglasak na teme poput upisa u imenike i evidencije HKA-a, načina obavljanja djelatnosti kroz više organizacijskih oblika, rada u mirovini, mogućnosti ostvarivanja prava članova Komore u zemljama članicama EU-a.

Kroz primjere najčešće postavljenih pitanja, s ciljem razumijevanja problematike, nastojat će se jasno i konkretno dati odgovore.


Pravilnik o standardu usluga i prezentacija on-line kalkulatora

Kao uvod u okrugli stol i predavanja bit će prezentiran povijesni kontekst koji je doveo do transformacije Pravilnika o cijenama usluga u Pravilnik o standardu usluga. Kroz kronološki prikaz koji će se bazirati na činjenicama moći će se iščitati uzroci koji su doveli do transformacije kako bi što jasnije i konkretnije shvatili trenutak u kojem profesionalno djelujemo. Mnogi su faktori utjecali na regulatorni okvir vezan uz Pravilnik, a najviše od svih Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i njeno djelovanje na legislativu zbog ulaska RH u EU.

Danas smo svjedoci da jedini Pravilnik o cijenama usluga koji u tom obliku postoji kao podzakonski akt u čitavoj EU je njemački HOAI. Stoga je Europska komisija svoje djelovanje usmjerila na njega te je pokrenula prekršajni postupak u kojem se tvrdi da HOAI onemogućuje slobodu poslovnog nastana, odnosno da je zbog HOAI-a mnogim stranim tvrtkama ograničen pristup njemačkom tržištu, a samim time nije u skladu s EU direktivom vezanom uz usluge.

 

ONLINE KALKULATOR CIJENA USLUGA

Hrvatska komora arhitekata, ponukana upitima članova, sa željom da im pomogne u svakodnevnoj praksi izradila je aplikaciju ONLINE KALKULATOR – program za izračun cijena arhitektonskih usluga.

Aplikaciji se može pristupiti na web adresi :

http://arhitekti-hka.hr/hr/kalkulator/ .

saznaj više....

 
 
 
 
lone
 
  hka

arhitekti-hka.hr
arhitekt@arhitekti-hka.hr
T +385 (0)1 5508 - 410
F +385 (0)1 5508 - 403

 
     
 

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2016