naslovnica

Upravni odbor 

U ponedjeljak 12. lipnja o.g. održana je 19. sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor je održao sjednicu nakon što su održani Dana arhitekata 1.0 te kao jednu od točki dnevnog reda pozabavio se i tom tematikom. Nadalje jedna od  tema sjednice je i rasprava odnosno stručno mišljenje HKA o značenju pojma „grafički prikaz“ iz članka 21. stavak 2. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 20/2017) 

Saznaj više...

Dani arhitekata 1.0

Prvi Dani arhitekata održani su u svibnju u hotelu Lone u Rovinju

Nakon uspješno održanih prvih Dana arhitekata 1,0 donosimo i fotogalerije koje možete vidjeti na stranicama Dani arhitekata  kao i zaključke s Dana koji su iza nas.

Dani arhitekata 1,0

 

Organizacijski odbor Dana arhitekata

Sjednica Odbora održana je u ponedjeljak 12. lipnja 2017. godine.

Na sjednici Organizacijskog odbora Dana arhitekata 1.0  prezentirani su: pregled aktivnosti na organizaciji Dana, izvješće o medijskoj popraćenosti i izvješće o rezultatima ankete zadovoljstvom Dana arhitekata.

Online kalkulator arhitektonskih usluga

Besplatna  aplikacija temeljena na Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata

Aplikacija je dostupna online, uz prijavu, te se podaci dobiveni izračunom mogu spremati, ponovno pozivati i ispisivati. Za korištenje aplikacije potrebna je registracija. Registracijom kreirate proizvoljno korisničko ime i lozinku. Nakon što se registrirate, na e-mail koji ste unijeli kao korisničko ime bit će vam poslan link za verifikaciju...

Saznaj više...

Suglasnost za objavu službenih podataka

Pozivamo Vas na davanje suglasnosti za objavu podataka

Prijavom na web stranici Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr  možete dati suglasnost za objavu Vaših službenih podataka kako bi isti bili vidljivi u Imenicima na web stranici Komore, a samim time i dostupni osobama koje Vas žele kontaktirati. 

Saznaj više...

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015