naslovnica

Upravni odbor 

U srijedu 18. listopada o.g. održana je 21. sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor je na sjednici između ostalog raspravljao o prijedlogu prihoda i rashoda HKA za narednu godinu, zatim o prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora, a imenovana je i zamjenica predsjednice gđa. Lenka Šaran iz Područnog odbora Zadar.

 

Upravni odbor HKA utvrdio stručno mišljenje o značenju pojma "grafički prikaz" iz Zakona o gradnji 

Pojam "grafički prikaz" iz članka 81. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13i 20/17)

Obzirom na mogućnost višeznačnog tumačenja pojma "grafički prikaz" Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata utvrdio je u svom stručnom mišljenju njegovo značenje u kontekstu članka 81. Zakona o gradnji. Članovi HKA mogu se pozvati na stručno mišljenje HKA u postupcima izračuna cijena usluga za projektiranje i sl.

Saznaj više...

 

HKA dala je primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju GUP-a Grada Zagreba

Slijedom javne rasprave HKA je dala pisane primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba

Hrvatska komora arhitekata je u tijeku javne rasprave i temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) dala u pisanom obliku svoje primjedbe na Izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba. Cilj primjedbi je zaštita javnog interesa u postupcima odlučivanja o prostoru Grada Zagreba.

Saznaj više...

 

Dani arhitekata 2.0

Utvrđen datum održavanja Dana arhitekata 2.0

Dani arhitekata 2.0 održat će se u Rovinju od 3. do 5. svibnja 2018. goidne. Pogledajte, odnosno prisjetite se kako je bilo na prvim Danima arhitekata!

Saznaj više...

Podsjećamo Vas: Online kalkulator arhitektonskih usluga

 aplikacija temeljena na Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata

Aplikacija je dostupna online, uz prijavu, te se podaci dobiveni izračunom mogu spremati, ponovno pozivati i ispisivati. Za korištenje aplikacije potrebna je registracija. Registracijom kreirate proizvoljno korisničko ime i lozinku. Nakon što se registrirate, na e-mail koji ste unijeli kao korisničko ime bit će vam poslan link za verifikaciju.

Saznaj više...

Podsjećamo Vas: suglasnost za objavu službenih podataka

Pozivamo Vas na davanje suglasnosti za objavu podataka

Prijavom na web stranici Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr  možete dati suglasnost za objavu Vaših službenih podataka kako bi isti bili vidljivi u Imenicima na web stranici Komore, a samim time i dostupni osobama koje Vas žele kontaktirati. 

Saznaj više...

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}. {{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015