• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

15/09/2020

Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za izbor glavnog tajnika

Hrvatska komora arhitekata raspisuje natječaj za  izbor glavnog tajnika (m/ž)

Rok prijave: do 30.9.2020. 24.00 h

Opis radnog mjesta:

Glavni tajnik, m/ž – 1 izvršitelj, vođenje rada i poslovanja Hrvatske komore arhitekata u skladu sa zakonskim propisima,  odlukama i aktima Komore, odlukama Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore i predsjednika Komore

rad na neodređeno vrijeme, mandat u trajanju četiri godine, probni rad 3 mjeseca, puno radno vrijeme

Opis posla:

1.            Koordinacija rada tajništva i svih ostalih tijela Komore te upravljanje operativnim aktivnostima Komore:

-              opći poslovi i potpora financijsko-računovodstvenim poslovima

-              potpora pravnim poslovima i potpora stegovnim tijelima Komore

-              potpora radnim tijelima Komore

-              operativna potpora članstvu

2.            Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova Komore kako bi se ispunila svrha zadovoljavanja zakonskih obveza Komore u obavljanju javnih ovlasti, kontinuiranog promicanja arhitekture i unapređenja arhitektonske djelatnosti u cjelini te čuvao ugled, čast i prava članova Komore

3.            Upravljanje poslovnim procesima, organizacijom te financijskim, materijalnim i ljudskim resursima u smislu ostvarivanja maksimalne učinkovitosti cjelokupnog sustava

4.            Koordinacija potrebnih vanjskih usluga i radova (outsourcing)

5.            Upravljanje poslovima stručnog usavršavanja članova Komore, što uključuje komunikaciju i koordinaciju s potencijalnim provoditeljima i polaznicima te voditeljima stručnog usavršavanja

6.            Organizacija sjednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine Komore, praćenje rada, kontrola zapisnika te provedba zaključaka tijela Komore

7.            Odgovornost za odnose sa članstvom i odnose s javnošću (uređivanje web portala, društvenih mreža i elektronskog glasnika)

8.            Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada

9.            Obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, aktima Komore, odlukama Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore i predsjednika Komore

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije - stručni uvjeti:

-              završeni diplomski sveučilišni studij/ VSS

-              najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-              visok stupanj organizacijskih i upravljačkih sposobnosti

-              visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti

-              analitičke, prezentacijske i pregovaračke kompetencije

-              izvrsne komunikacijske sposobnosti i izvrsnost u poslovnoj korespondenciji

-              visok stupanj poznavanja zakonodavnog i upravnog okvira Republike Hrvatske

-              napredno znanje rada na računalu

-              aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu (prednost poznavanje još jednog stranog jezika)

• obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca;

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

• prijavu na javni natječaj (obavezno navesti osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona kao podatke nužne za kontaktiranje s kandidatima. Sva komunikacija poslodavca prema kandidatu biti će obavljena isključivo putem navedene email adrese i tel. broja.);

• životopis;

• preslik diplome;

• preslik domovnice;

• dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 1.9.2020. ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);

• dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

• preslik uvjerenja o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog natječaja.

 

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

 

Javni natječaj bit će objavljen na web stranici Hrvatske komore arhitekata (www.arhitekti-hka.hr), na web portalu www.posao.hr i u Narodnim Novinama.

 

Rok za podnošenje prijave je 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja.

Početak rada (očekivani) : 15.10.2020.god.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 30. rujna 2020.god., na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr., s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor glavnog tajnika ili na adresu:

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271/II

10000 Zagreb