• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

01/06/2017

Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za izbor Stručnog savjetnika - arhitekt

Hrvatska komora arhitekata raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za izbor stručnog savjetnika Hrvatske komore arhitekata (m/ž) – rad na određeno vrijeme

Opis posla: Stručni poslovi Hrvatske komore arhitekata vezani uz razvoj i unapređenje arhitektonske struke, sukladno zakonskim propisima, odlukama i aktima Komore

Odgovornosti:

 • potpora i informiranje članstva i investitora vezano uz stručna pitanja iz područja arhitekture,
 • obavljanje stručnih poslova Hrvatske komore arhitekata kako bi se ispunila svrha kontinuiranog promicanja arhitekture i unapređenja arhitektonske djelatnosti u cjelini,
 • koordinacija i stručna suradnja (razvoj struke) Komore i srodnih strukovnih udruženja i institucija (državne institucije, udruge, srodne komore u Hrvatskoj, komore i udruženja arhitekata u svijetu, ostale međunarodne institucije, znanstvene ustanove i sl.),
 • stručni razvoj i provedba Programa Stručnog usavršavanja (SU) - (predlaganje strateških razvojnih smjernica SU te predlaganje i provedba aktivnosti SU) u svrhu razvoja arhitektonske struke – poslovi voditelja SU,
 • potpora Organizacijskom odboru Dana arhitekata i organizaciji Dana arhitekata,
 • obavljanje stručnih poslova vezanih uz natječaje – poslovi voditelja natječaja,
 • izrada akata iz područja provođenja natječaja i područja SU i drugih akata koji reguliraju stručnu djelatnost Komore i članova Komore,
 • praćenje, potpora i provođenje međunarodnih aktivnosti Komore,
 • priprema projekata, potpora pripremi i provođenje projekata Komore za financiranje iz EU i drugih fondova,
 • priprema stručnih priloga i izrada zapisnika sa sjednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora stručnih tijela, odbora i povjerenstava i sl. te stručna podrška javnom bilježniku za izradu zapisnika sa sjednice Skupštinu Komore,
 • administrativna i logistička podrška stručnim odborima i povjerenstvima Komore,
 • izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada,
 • obavljanje drugih operativnih poslova Komore, po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

Očekujemo:

 • završeni diplomski sveučilišni studij arhitektonske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • visok stupanj organizacijskih, upravljačkih i menadžerskih sposobnosti
 • visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti
 • visok stupanj praktičnog poznavanja svih segmenata arhitektonske profesije (arhitektonsko projektiranje, prostorno i urbanističko planiranje, stručni nadzor, natječaji, provođenje SU-a, vođenje projekata i sl.); aktivan član Komore minimalno zadnje 3 godine
 • visok stupanj poznavanja zakonodavnog sustava prostornog uređenja i gradnje
 • izvrsne komunikacijske sposobnosti i izvrsnost u poslovnoj korespondenciji
 • napredno znanje rada na računalu
 • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu (prednost poznavanje još jednog stranog jezika)

Početak rada:

01.09.2017.god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 15. lipnja 2017.god., na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr., s naznakom: "Prijava na javni natječaj za izbor stručnog savjetnika".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.