Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za izbor Stručnog savjetnika - arhitekt

Hrvatska komora arhitekata raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor stručnog savjetnika Hrvatske komore arhitekata (m/ž) – rad na određeno vrijeme

Opis posla: Stručni poslovi Hrvatske komore arhitekata vezani uz razvoj i unapređenje arhitektonske struke, sukladno zakonskim propisima, odlukama i aktima Komore

Odgovornosti:

  • Potpora i informiranje članova Komore i investitora vezano uz stručna pitanja iz područja arhitekture,
  • Obavljanje stručnih poslova Komore kako bi se ispunila svrha kontinuiranog promicanja arhitekture i unapređenja arhitektonske djelatnosti u cjelini,
  • Koordinacija i stručna suradnja (razvoj struke) Komore i srodnih strukovnih udruženja i institucija (državne institucije, udruge, druge komore inženjera u graditeljstvu, komore i udruženja arhitekata u svijetu, ostale međunarodne institucije, znanstvene ustanove i sl.),
  • Stručni razvoj i provedba Programa SU (predlaganje strateških razvojnih smjernica SU te predlaganje i provedba aktivnosti SU) u svrhu razvoja arhitektonske struke – poslovi voditelja SU,
  • Potpora Organizacijskom odboru Dana arhitekata i organizaciji Dana arhitekata,
  • Obavljanje stručnih poslova vezanih uz natječaje – poslovi voditelja natječaja,
  • Izrada nacrta akata iz područja provođenja natječaja i područja SU i drugih akata koji reguliraju stručnu djelatnost Komore i članova Komore,
  • Praćenje, potpora i provođenje međunarodnih aktivnosti Komore,
  • Priprema projekata, potpora pripremi i provođenje projekata Komore za financiranje iz EU i drugih fondova,
  • Priprema stručnih priloga i izrada zapisnika sa sjednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, stručnih tijela, odbora i povjerenstava i sl. te stručna podrška javnom bilježniku za izradu zapisnika sa sjednice Skupštine Komore,
  • Administrativna i logistička podrška stručnim odborima i povjerenstvima Komore,
  • Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada,
  • Obavljanje drugih operativnih poslova Komore po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

Očekujemo:

  • visok stupanj organizacijskih, upravljačkih i menadžerskih sposobnosti
  • visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti
  • analitičke, prezentacijske i pregovaračke kompetencije
  • visok stupanj praktičnog poznavanja svih segmenata arhitektonske profesije (arhitektonsko projektiranje, prostorno i urbanističko planiranje, stručni nadzor, natječaji, provođenje SU, vođenje projekata i sl.)
  • član Komore minimalno 3 godine
  • visok stupanj poznavanja zakonodavnog sustava prostornog uređenja i gradnje
  • izvrsne komunikacijske sposobnosti i izvrsnost u poslovnoj korespondenciji
  • napredno znanje rada na računalu
  • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu (prednost poznavanje još jednog stranog jezika)

Početak rada:

01.10.2017.god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 04. rujna 2017.god., na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr., s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor stručnog savjetnika.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatska komora arhitekata
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II