• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

23/10/2015

Hrvatski zavod za prostorni razvoj objavio Javni natječaj za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme

Na temelju članka  8. Pravilnika o radu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj KLASA: 406-09/15-01/1, URBROJ: 320-03-15-1 od 10. veljače 2015. godine i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi (»Narodne novine«, broj 25/2013, 72/2013., 151/2013., 9/2014., 40/2014., 51/2014., 77/2014., 83/2014., 87/2014., 120/2014., 147/2014., 151/2014., 11/2015., 32/2015., 38/2015, 60/2015. i 83/2015.) uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 

2.  SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA (ISPU) I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
2.1.  Odjel za ISPU

- viši stručni savjetnik (redni broj radnog mjesta: 8) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web-stranici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (www.hzpr.hr), web-stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i web-portalu www.moj-posao.net.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 21. listopada do 05. studenoga 2015. godine.

Prijave s naznakom: »Za natječaj – KLASA: 112-07/15-02/2« podnose se na adresu: Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb, Ulica  Republike Austrije 20.

 
Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Obrazac za prijavu