• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

12/10/2015

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 15.10.2015. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom 'Za natječaj - Klasa: 10', 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

 

Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac za prijavu