NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska na radno mjesto:

– višega stručnog suradnika za prostorno planiranje (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili urbanističke struke

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2677806.html