• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

25/11/2014

Ministarstvo kulture osiguralo je 58 milijuna kuna iz strukturnih fondova za sufinanciranje javnih poziva u 2015. godini

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015. – 2017. usvojena 7. studenoga 2014. godine definirala je 12 strateških ciljeva, među kojima i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kojim su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti.
Ostvarivanje tih ciljeva će se postići oslanjanjem na strukturne instrumente Europske unije (Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (CF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF)) koji su omogućili znatno povećanje proračuna Ministarstva kulture za tekuću i naredne godine. Točnije, Ministarstvo kulture u 2015. godini imat će na raspolaganju dodatnih 58 milijuna kuna osiguranih iz EU fondova.
 
Riječ je o sredstvima osiguranima kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje EU-a 2014.- 2020 (u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijski prioritet“ (6c), specifični cilj (6c1) – „Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti“).
 
U suradnji s MRRFEU, Ministarstvo kulture raspisat će u 2015. godini Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Kulturna baština – priprema projektne dokumentacije i planova upravljanja. To će biti jedan od prvih natječaja iz financijske perspektive 2014-2020, a ukupna sredstva će iznositi 15,3 milijuna kuna. Također će biti objavljen i javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kulturne infrastrukture u cilju razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti. Planira se i ugovaranje radova za dva projekta od nacionalne važnosti – Arheološki park Vučedol i Kompleks Rikard Benčić u Rijeci.
 
Procijenjena ugovorena vrijednost javnih poziva i ugovora trebala bi iznositi oko 150 milijuna kuna te je Ministarstvo kulture rezerviralo EU sredstva u iznosu od 50 milijuna kuna za isplatu tijekom 2015. godine.
 
Putem druge linije „Učinkoviti ljudski potencijali“ za financijsko razdoblje EU-a 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo kulture planira četiri nova programa: Ruksak (pun) kulture za mlade, Ruksak (pun) kulture 54+, Neprofitni radiji i Razvoj društveno kulturnih centara.
 
U suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te ostalim tijelima u sustavu upravljanja EU fondovima raspisat će se Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte u ukupnom iznosu od približno 24 milijuna kuna, a Ministarstvo kulture je osiguralo EU sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna za isplatu tijekom 2015. godine.
 
Izvor: min-kulture.hr