• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/11/2015

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u vrijednosti 380 milijuna kuna

“Objava ovog natječaja predstavlja najveća ulaganja u očuvanje kulturne baštine uz pomoć fondova Europske unije, a koja će istodobno doprinijeti obogaćivanju turističke ponude i rastu hrvatskog gospodarstva”, istaknuo je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.

Poziv za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine rezultat je suradnje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture i Ministarstva turizma. 
Republika Hrvatska se ponosi svojom kulturnom baštinom koja nije samo jedna od osnova identiteta našeg društva već značajem i rasprostranjenošću predstavlja i veliki gospodarski potencijal. Također, kulturna je baština neobnovljiv i ograničen resurs koji zahtijeva očuvanje, skrb, vrednovanje i korištenje prema načelu održivosti.
 
„Jedan od strateških ciljeva definiran  Strategijom zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015. je povećanje prihoda održivim korištenjem baštine.  Baština se može održivo koristiti prvenstveno za potrebe kulturnog turizma i poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini. Očuvanje, obnova te održivo gospodarsko korištenje kulturne baštine, osim zaštite, utječe na podizanje svijesti i razumijevanje šire javnosti o njezinoj važnosti za identitet, zajedništvo i društvenu koheziju, stvara mogućnosti za lokalni i regionalni razvoj i zapošljavanje“, naglasio je ministar kulture Berislav Šipuš.
 
Ministar turizma Darko Lorencin kazao je prigodom objave natječaja: „Hrvatska je zemlja s bogatim povijesno-kulturnim nasljeđem, s više od tisuću dvoraca, kurija i utvrda i brojnim dobrima koje su pod zaštitom UNESCO-a. To kulturno bogatstvo predstavlja potencijal za turistički proizvod koji je dostupan u svim regijama Hrvatske i zanimljiv tijekom čitave godine. Zato pozivam sve zainteresirane da iskoriste priliku i doprinesu još uspješnijem, bogatijem i konkurentnijem hrvatskom turizmu.“

Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjen je za dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
-   Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
-    Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva unutar ovoga Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s mogućnošću dostave projektne prijave najranije 30 dana od objave Poziva te s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
-    do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
-    do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, natječaj potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.
 

Detaljni uvjeti pod kojima se dodjeljuju potpore (bespovratna sredstva) u okviru ovoga Poziva dostupni su na poveznici
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155.