Program URBACT III objavio 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga

Program međuregionalne suradnje URBACT III objavio je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do 16.06.2015. do 15 h. Program URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.
 
Projekti se provode u dvije faze, a prijavitelji mogu biti gradovi i općine. U drugoj fazi projekta mogu se još uključiti: nacionalna i regionalna tijela vlasti; sveučilišta i istraživačke institucije te ustanove i trgovačka društva čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu te su odgovorne za urbana pitanja.
 
Maksimalna vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 €, a ukupna vrijednost projekta u prvoj i drugoj fazi 600.000-750.000 € (ovisno o broju aktivnosti koje će mreža provoditi tijekom projekta) s time da za projektne partnere iz Hrvatske sufinanciranje iznosi do 85%
 
Dokumentaciju za prijavu projektnih prijedloga i  dodatne informacije možete pronaći u tekstu poziva.