Članovi Komore u mirovanju

1. Abramović Željka

dipl.ing.arh., 1947
ovlaštena arhitektica

2. Ahel Karmela

dipl.ing.arh., 1833
ovlaštena arhitektica

3. Ahmetović Štemberger Mladena

mag.ing.arch., 3951
ovlaštena arhitektica

4. Alaniz Marijan

dipl.ing.arh., 2469
ovlaštena arhitektica

5. Aleksić Matijević Anamarija

dipl.ing.arh., 2388
ovlaštena arhitektica

6. Alfirev Ivana

dipl.ing.arh., 3786
ovlaštena arhitektica

7. Alii Irma

mag.ing.arch., 4610
ovlaštena arhitektica
Modra d.o.o.
Đorđićeva 6/2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4920-651, Mob: 099/3149-225
Email:

8. Aljinović Maja

dipl.ing.arh., 1158
ovlaštena arhitektica

9. Alkema Gombović Daleen

dipl.ing.arh., 3857
ovlaštena arhitektica
Email: ,

10. Anđel Gordan

dipl.ing.arh., 2012
ovlašteni arhitekt
Tehnika d.d.
Grada Vukovara 274, Zagreb (10000)
Tel: 01/6301-111,2335-681, Fax: 01/6301-111,6187-701
Email:

11. Anđelić Gordana

dipl.ing.arh., 1270
ovlaštena arhitektica

12. Andrašević Mia

mag.ing.arch., 4760
ovlaštena arhitektica
Email:

13. Andraši Željko

dipl.ing.arh., 285
ovlašteni arhitekt

14. Anić Mrđen Nina

mag.ing.arch., 4645
ovlaštena arhitektica
Dva Arhitekta d.o.o.
Vlaška 83/1, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4500-334

15. Aničić Branka

dipl.ing.agr.; dr.sc., 577
ovlaštena krajobrazna arhitektica

16. Anin Ante

Dipl.-Ing., 3066
ovlašteni arhitekt

17. Antolić Jurić Ivana

dipl.ing.arh., 2740
ovlaštena arhitektica

18. Antoš Žganec Olga

dipl.ing.arh., 509
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

19. Antunović Branka

dipl.ing.arh., 1195
ovlaštena arhitektica

20. Antunović Zdenko

dipl.ing.arh., 1876
ovlašteni arhitekt

21. Anzulović Margarita

dipl.ing.arh., 2295
ovlaštena arhitektica

22. Arači Gordan

dipl.ing.arh., 2937
ovlašteni arhitekt

23. Arnerić Ante

dipl.ing.arh., 1333
ovlašteni krajobrazni arhitekt

24. Artuković Sandra

dipl.ing.arh., 1299
ovlaštena arhitektica

25. Asić Rutar Marija

ing.arh., 1007
ovlaštena arhitektica
Rapidograf d.o.o.
Travanjska 22, Zagreb (10000)
Tel: 01/3872-681, Fax: 01/3872-681
Email:

26. Auf-Franić Hildegard

dipl.ing.arh.; dr.sc., 105
ovlaštena arhitektica

27. Aviani Tonko

dipl.ing.arh., 3362
ovlašteni arhitekt

28. Babić Hrvoje

dipl.ing.arh., 3368
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

29. Babić Vedran

dipl.ing.arh., 3184
ovlašteni arhitekt

30. Babić Igor

dipl.ing.arh., 2659
ovlašteni arhitekt
Email:

31. Babić Vujić Zrinka

dipl.ing.arh, 3287
ovlaštena arhitektica

32. Bacci Žan

dipl.ing.arh., 1871
ovlašteni arhitekt

33. Baće-Kozarčanin Mila

dipl.ing.arh., 1166
ovlaštena arhitektica

34. Bačić Tomislav

univ.dipl.inž.arh., 4317
ovlašteni arhitekt

35. Bagarić Frano

dipl.ing.arh., 3880
ovlašteni arhitekt

36. Bajlo Carr Jasna

dipl.ing.arh., 3907
ovlaštena arhitektica

37. Bakalar Zdravko

dipl.ing.arh., 570
ovlašteni arhitekt

38. Bakoš - Pozderec Sandra

dipl.ing.arh, 3107
ovlaštena arhitektica

39. Baković Maja

dipl.ing.arh., 4672
ovlaštena arhitektica
HAMAG BICRO
Ksaver 208, Zagreb (10000)
Tel: 01/6381-607
Email:

40. Bakula Nada

ing.građ., 1097
ovlaštena arhitektica

41. Balić Branka

dipl.ing.arh., 2413
ovlaštena arhitektica
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136, Zagreb (10000)

42. Balin-Fadejev Marina

dipl.ing.arh., 1652
ovlaštena arhitektica

43. Balog Zoran

dipl.ing.arh., 1606
ovlašteni arhitekt

44. Balta Vesna

dipl.ing.arh.; dr.sc., 3769
ovlaštena arhitektica

45. Banfić Vlasta

dipl.ing.arh., 205
ovlaštena arhitektica

46. Banić Gorana

dipl.ing.arh., 3084
ovlaštena arhitektica

47. Barac Andrea

dipl.ing.arh., 1972
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

48. Barada Karla

mag.ing.arch., 4966
ovlaštena arhitektica
OTTO PROJEKT d.o.o.
Slavonska avenija 24C, Zagreb (10000)

49. Baranović Hrvoje

dipl.ing.arh., 3445
ovlašteni arhitekt

50. Barić Sandra

dipl.ing.arh., 2576
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

51. Baričić Nika

mag.ing.arch., 4113
ovlaštena arhitektica

52. Barišić Josip

mag.ing.arch., 4794
ovlašteni arhitekt
P.I.N. d.o.o.
Nova Cesta 151, Zagreb (10000)
, Fax: 01/3691-203
Email:

53. Barzilay Silvija

mag.ing.arch., 4811
ovlaštena arhitektica

54. Bašić Galošić Jelena

dipl.ing.arh., 23
ovlaštena arhitektica urbanistica

55. Bašić Lovrić Dražena

dipl.ing.arh., 2109
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 17 sati!

56. Baškovič Ljudmila

mag.ing.arch., 4457
ovlaštena arhitektica
STAIRWELL AND LOFT d.o.o.
Rašenički put 6, Zagreb (10000)
Tel: 01/3865-685
Email:

57. Bastijanić Sergio

dipl.ing.arh., 1790
ovlašteni arhitekt

58. Batinica Miomir

dipl.ing.arh., 2819
ovlašteni arhitekt

59. Batoš Lazar Danijela

dipl.ing.arh., 3685
ovlaštena arhitektica

60. Batušić Sanda

dipl.ing.arh., 1443
ovlaštena arhitektica

61. Bauman Gruša

dipl.ing.arh., 724
ovlaštena arhitektica

62. Bayer-Živković Zdenka

dipl.ing.arh., 1629
ovlaštena arhitektica

63. Bečić Maida

dipl.ing.arh., 2955
ovlaštena arhitektica

64. Bedeniković Irena

dipl.ing.arh., 2728
ovlaštena arhitektica

65. Begić Sofija

ing.arh., 1484
ovlaštena arhitektica

66. Bego Rebrina Marija

dipl.ing.arh., 3414
ovlaštena arhitektica

67. Bela Ciprić Ljerka

dipl.ing.arh., 322
ovlaštena arhitektica

68. Benić Božo

mag.ing.arch., 4236
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik (20000)
Tel: 020 351 898, Mob: 098 9155 622
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Sloboda greške - predavanje u Dubrovniku 2
2 Suvremeni vs. povijesni grad - problematika planiranja i upravljanja gradova s povijesnom baštinom 2
3 Filozofija i arhitektura 2
4 Obnova grada: Dubrovnik, London, Lisabon 2
5 Predavanje u Dubrovniku: Krešimir Damjanović i Zvonimir Prusina 2
6 Split 3 - moja sjećanja 2
7 Predavanje SODAarhitekti: „Rekapitulacija 2010.-2018.“ 2
8 Zanemarena baština - prostorne strukture sela u Hrvatskoj 2
9 Atque picta 2
10 Pametan Grad Dubrovnik (IoT tehnologije za upravljanje resursima, funkcijama i procesima grada) 2
11 Konceptualni oslonci suvremene hrvatske arhitektonske produkcije 2
Ukupno 22
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 123 sati!

69. Berger Jasna

dipl.ing.građ., 2692
ovlaštena arhitektica

70. Berger-Domines Jadranka

dipl.ing.arh, 3336
ovlaštena arhitektica

71. Beriša Majda

ing.građ., 1430
ovlaštena arhitektica

72. Berković Vladimir

dipl.ing.arh., 204
ovlašteni arhitekt

73. Berlengi Gojko

dipl.ing.arh., 1910
ovlašteni arhitekt

74. Bertović Hrvoje

dipl.ing.arh.; mr.sc., 302
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
inženjer gradilišta

75. Bešlić Anton

dipl.ing.arh., 2584
ovlašteni arhitekt

76. Bezmalinović Jasna

dipl.ing.arh, 3340
ovlaštena arhitektica

77. Bibica Valerija

dipl.ing.arh., 3341
ovlaštena arhitektica

78. Bijelić Nikolina

dipl.ing.arh., 4529
ovlaštena arhitektica
triM building d.o.o.
Franje Lovrića 20/2, Sisak (44000)
Tel: 044/521-426, Mob: 098/376-939
Email:

79. Bilan Maravić Ana

dipl.ing.arh., 4361
ovlaštena arhitektica

80. Biljan Zvonimir

dipl.ing.arh., 167
ovlašteni arhitekt

81. Biljan Nataša

dipl.ing.arh., 3485
ovlaštena arhitektica

82. Bilonić Ante

ing.arh., 725
ovlašteni arhitekt

83. Binički Vladimir

dipl.ing.arh., 1974
ovlašteni arhitekt

84. Birač Iva

dipl.ing.arh, 3068
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

85. Bišćanić Vanja

dipl.ing.arh., 3129
ovlaštena arhitektica

86. Biščanić Mladen

ing.građ., 1806
ovlašteni arhitekt

87. Biskup Marko

dipl.ing.arh., 1104
ovlašteni arhitekt

88. Biškup Draženka

dipl.ing.arh., 409
ovlaštena arhitektica

89. Bituh Miljenko

dipl.ing.arh., 195
ovlašteni arhitekt

90. Bjelić Ana

mag.ing.arch., 4730
ovlaštena arhitektica
STUDIO 3LHD d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 3/3, Zagreb (10000)

91. Blažević Perušić Josipa

dipl.ing.arh., 486
ovlaštena arhitektica

92. Blinja Mirna

dipl.ing.arh., 2011
ovlaštena arhitektica

93. Bobovec Borka

dipl.ing.arh.; dr.sc, 1598
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

94. Bodić Jagoda

dipl.ing.arh., 728
ovlaštena arhitektica

95. Bodrožić Zoran

dipl.ing.arh, 3270
ovlašteni arhitekt

96. Bogdanić Ivan

dipl.ing.šum., 572
ovlašteni krajobrazni arhitekt

97. Böhm Franjo

dipl.ing.arh., 3131
ovlašteni arhitekt

98. Boić-Jagodar Jasmina

dipl.ing.arh., 3387
ovlaštena arhitektica

99. Bojanić Nikša

dipl.ing.arh., 326
ovlašteni arhitekt

100. Bojanić Obad Šćitaroci Bojana

dipl.ing.arh.; dr.sc., 225
ovlaštena arhitektica

101. Boljat Silvana

dipl.ing.arh., 1395
ovlaštena arhitektica

102. Boričević Iva

mag.ing.arch., 3925
ovlaštena arhitektica
Zagrebačka Županija
Ul.Grada Vukovara 72/Iv, Zagreb (10000)
Tel: 01/6009-401
Email:

103. Borjan Ščuric Gordana

dipl.ing.arh, 3315
ovlaštena arhitektica

104. Bosiljevac Igor

mag.ing.arch., 4332
ovlašteni arhitekt

105. Bošković Sanja

dipl.ing.arh., 3266
ovlaštena arhitektica

106. Bošnjak Margarita

dipl.ing.arh., 3763
ovlaštena arhitektica

107. Bošnjak Ljiljana

dipl.ing.arh., 88
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

108. Botrić Đurđica

mag.ing.arch., 4739
ovlaštena arhitektica
Email:

109. Botteri Jelena

mag.ing.arch., 3842
ovlaštena arhitektica

110. Božić-Trivanović Vlatka

dipl.ing.arh., 1869
ovlaštena arhitektica

111. Brajdić Boris

dipl.ing.arh., 2704
ovlašteni arhitekt

112. Brana Tesar Olga

dipl.ing.arh., 3582
ovlaštena arhitektica

113. Breber Dubravka

dipl.ing.arh., 3205
ovlaštena arhitektica

114. Brezac Živana

dipl.ing.arh., 731
ovlaštena arhitektica

115. Brezetić Ines

mag.ing.arch., 4346
ovlaštena arhitektica

116. Brixy Tamara

dipl.ing.arh., 3778
ovlaštena arhitektica
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Radnička cesta 80, Zagreb (10000)
Tel: 01/5391-918
Email:

117. Brkanić Mihić Ivana

mag.ing.arch.;dr.sc., 4227
ovlaštena arhitektica
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek (31000)
Tel: 031/274-377, Mob: 091/2240-723
Email:

118. Brletić Marina

mag.ing.arch., 4334
ovlaštena arhitektica
Brigada d.o.o.
Zavrtnica 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/606-4034, Fax: 01/6064-001
Email:

119. Brozičević Ivan

dipl.ing.arh., 1600
ovlašteni arhitekt

120. Brozović Jadranka

dipl.ing.arh., 277
ovlaštena arhitektica

121. Bruvo Saša

dipl.ing.arh., 340
ovlašteni arhitekt

122. Buble Sanja

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1842
ovlaštena arhitektica

123. Bućan Vesna

dipl.ing.arh., 2322
ovlaštena arhitektica

124. Bučević Goran

dipl.ing.arh., 60
ovlašteni arhitekt

125. Budalica-Meco Sanela

mag.ing.arch., 3734
ovlaštena arhitektica

126. Buden Božidar

ing.građ., 1984
ovlašteni arhitekt

127. Buhač Zvonko

ing.građ., 1793
ovlašteni arhitekt

128. Bui Karolina

dipl.ing.arh., 1971
ovlaštena arhitektica

129. Bukulin Branko

dipl.ing.arh., 334
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

130. Bunić Valentina

mag.ing.arch., 4010
ovlaštena arhitektica

131. Bunjak-Pajdek Ivana

mag.ing.prosp.arch., 4618
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

132. Burazin Katarina

mag.ing.prosp.arch., 4468
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica
VITA PROJEKT d.o.o.
Ilica 191, Zagreb (10000)
Tel: 01/3774-240, Fax: 01/3751-350
Email:

133. Burek Daniel

ing.građ., 1436
ovlašteni arhitekt

134. Burić Drinka

dipl.ing.arh., 1926
ovlaštena arhitektica

135. Burić Željka

dipl.ing.arh., 3081
ovlaštena arhitektica

136. Burlic Željka

dipl.ing.arh., 1546
ovlaštena arhitektica

137. Butković Golub Marijana

dipl.ing.arh., 2985
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
inženjerka gradilišta
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)
Tel: 01/3712-832, Mob: 091/5053-339
Email:

138. Butula Sonja

dipl.ing.agr.; mr.sc., 573
ovlaštena krajobrazna arhitektica

139. Bužan Marijan

dipl.ing.agr., 576
ovlašteni krajobrazni arhitekt
krajobrazni arhitekt

140. Čačić Radimir

dipl.ing.arh., 202
ovlašteni arhitekt

141. Čakić Gordana

dipl.ing.arh., 2768
ovlaštena arhitektica

142. Čamdžić Suzana

ing.arh., 2321
ovlaštena arhitektica
Novak Inženjering d.o.o.
Bužanova 12B, Zagreb (10000)
Tel: 01/4650-859, Mob: 099/8125-787
Email:

143. Caratan Gracin Amalasunta

dipl.ing.arh, 3255
ovlaštena arhitektica

144. Careva Kristina

dipl.ing.arh., 3643
ovlaštena arhitektica

145. Cecić Srećko

dipl.ing.arh., 3350
ovlašteni arhitekt

146. Čehić Nataša

dipl.ing.agr., 3415
ovlaštena krajobrazna arhitektica

147. Čeko Dušan

dipl.ing.arh., 3405
ovlašteni arhitekt

148. Cerčić Tea

dipl.ing.arh., 4854
ovlaštena arhitektica
Popularna arhitektura d.o.o.
Ujevićeva 11, Zagreb (10000)
Tel: 01/2052-937, Mob: 091/7547-699
Email:

149. Čerina Vanja

dipl.ing.arh., 3318
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
JE'R STUDIO d.o.o
Vrbik 26/4, Zagreb (10000)
, Mob: 091/5473-132
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 85 sati!

150. Černjul Lučano

dipl.ing.arh., 456
ovlašteni arhitekt

151. Cerovečki Mladen

dipl.ing.arh., 2861
ovlašteni arhitekt

152. Červar Gustav

dipl.ing.arh.; mr.sc., 618
ovlašteni arhitekt

153. Česi Ćurić Božica

mag.ing.arch., 3806
ovlaštena arhitektica
PLANUM PROJEKT d.o.o.
Kralja Tomislava 51a, Beli Manastir (31300)
Tel: 031/702-207, Fax: 031/705-131, Mob: 099/7337-809
Email:

154. Cezner Filko

dipl.ing.arh., 2253
ovlašteni arhitekt

155. Ciglar Gordan

dipl.ing.arh., 1531
ovlašteni arhitekt

156. Ciglar Ines

dipl.ing.arh., 1307
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

157. Čikić Marita

mag.ing.arch., 4873
ovlaštena arhitektica
Trames d.o.o.
Šipčine 2, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/641-400, Fax: 020/312-644
Email:

158. Cimaš Ines

dipl.ing.arh., 2826
ovlaštena arhitektica
Cimaš Arhitektura d.o.o.
Ciottina 16, Rijeka (51000)
Tel: 051/321-536, Mob: 091/7876-608
Email:

159. Cindrić Davorka Katarina

dipl.ing.arh., 3448
ovlaštena arhitektica

160. Čipčić-Bragadin Martina

mag.ing.prosp.arch., 3758
ovlaštena krajobrazna arhitektica

161. Čižmek Igor

dipl.ing.arh., 1623
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

162. Cmrk Jadranka

dipl.ing.arh., 1641
ovlaštena arhitektica

163. Čmrlec Elizabeta

ing.arh., 1597
ovlaštena arhitektica

164. Colić Dalia

mag.ing.arch., 4415
ovlaštena arhitektica
STUDIO 3LHD d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 3/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/2320-200
Email:

165. Colnago Danko

dipl.ing.arh., 2694
ovlašteni arhitekt

166. Čop Katarina

dipl.ing.arh., 1739
ovlaštena arhitektica

167. Ćosić Ana-Marija

dipl.ing.arh, 3308
ovlaštena arhitektica

168. Cota Ljubomir

dipl.ing.arh., 567
ovlašteni arhitekt

169. Crnić Tvrtko

dipl.ing.arh., 2873
ovlašteni arhitekt

170. Crnjaković Ines

dipl.ing.arh., 2711
ovlaštena arhitektica

171. Crnković Spomenka

dipl.ing.arh., 3994
ovlaštena arhitektica

172. Crnogorac Danica

dipl.ing.arh., 4041
ovlaštena arhitektica

173. Čubrić-Štefok Mirjana

dipl.ing.arh., 1968
ovlaštena arhitektica

174. Ćuk Josipa

mag.ing.arh., 4536
ovlašteni arhitekt

175. Cukerić Iva

dipl.ing.arh., 3967
ovlaštena arhitektica

176. Čulo Križan

dipl.ing.arh., 2693
ovlašteni arhitekt

177. Čunko Božidar

ing.građ., 2078
ovlašteni arhitekt

178. Cupec Sonja

dipl.ing.arh.; mr.sc., 70
ovlaštena arhitektica

179. Ćurić Margareta

dipl.ing.arh., 3746
ovlaštena arhitektica

180. Ćurin Zdenko

dipl.ing.arh., 190
ovlašteni arhitekt

181. Ćustić Srećko

dipl.ing.agr., 3031
ovlašteni krajobrazni arhitekt

182. Ćutuk Neda

dipl.ing.arh., 2990
ovlaštena arhitektica

183. Čutura Ivan

dipl.ing.arh, 3495
ovlašteni arhitekt

184. Čuvalo Franko

dipl.ing.arh., 2516
ovlašteni arhitekt

185. Cvahte Zdenka

dipl.ing.arh., 2164
ovlaštena arhitektica

186. Cvetković-Glušica Ljiljana

ing.građ., 1838
ovlaštena arhitektica

187. Cvijetinović Zoran

dipl.ing.arh., 2855
ovlašteni arhitekt

188. Cvitak Vlado

dipl.ing.arh., 3166
ovlašteni arhitekt

189. Cvjetko Mirko

dipl.ing.arh., 234
ovlašteni arhitekt

190. Czeisberger Silvija

dipl.ing.arh., 186
ovlaštena arhitektica

191. Czeisberger Alan

dipl.ing.arh., 3215
ovlašteni arhitekt

192. Dekar Marija

mag.ing.arch., 4897
ovlaštena arhitektica
Ured ovlaštenog arhitekta Tibor Horvat
A.Starčevića 8, Čakovec (40000)
Tel: 040/390-132, Fax: 040/390-129, Mob: 098/242-888
Email:

193. Delalle Josip Slaven

dipl.ing.arh., 3577
ovlašteni arhitekt

194. Denačić Valentina

mag.ing.arch., 3870
ovlaštena arhitektica

195. Derniković Nataša

dipl.ing.arh, 3433
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Futurteh d.o.o.
I Jordanovački odvojak 15O, Zagreb (10000)
Tel: 01/5514-327, Fax: 01/5588-062
Email:

196. Desović Ivana

mag.ing.arch., 4169
ovlaštena arhitektica
KABINET ARHITEKTURE d.o.o.
Maksimilijana Vrhovca 10, Karlovac (47000)
Tel: 041/642-552

197. Deželić Mislav

mag.ing.prosp.arch., 3754
ovlašteni krajobrazni arhitekt
krajobrazni arhitekt

198. Dijanežević Juraj

dipl.ing.arh., 4269
ovlašteni arhitekt

199. Đilas Čeranić Ivana Patricia

mag.ing.arch., 4231
ovlaštena arhitektica

200. Diminić Ivana

dipl.ing.arh., 1262
ovlaštena arhitektica

201. Djidara Mandušić Kristina

dipl.ing.arh., 3114
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
HAMAG BICRO
Ksaver 208, Zagreb (10000)
Tel: 01/4891-814
Email:

202. Dobrostal Asja

dipl.ing.arh., 1814
ovlaštena arhitektica

203. Dodig Andreja

dipl.ing.arh., 3962
ovlaštena arhitektica

204. Doležal Ljiljana

dipl.ing.arh., 78
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

205. Doležal Slavica

dipl.ing.arh., 3214
ovlaštena arhitektica

206. Donatović Vinko

dipl.ing.arh., 1331
ovlašteni arhitekt

207. Draganić Dražen

mag.ing.arch., 4805
ovlašteni arhitekt
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2, Zagreb (10000)
Tel: 047/636-309
Email:

208. Draščić Natko

dipl.ing.arh., 2975
ovlašteni arhitekt

209. Drenjančević Zvonimir

dipl. ing. arh., 4008
ovlašteni arhitekt

210. Drpić Milena

dipl.ing.arh., 2657
ovlaštena arhitektica

211. Dubravić Senahid

dipl.ing.arh., 518
ovlašteni arhitekt
Teh-gradnja d.o.o.
Ksenije Kantoci 3, Zagreb - Novi Zagreb (10020)
Tel: 01/6637-709, Fax: 01/6394-633, Mob: 091/3665-516
Email:

212. Dučić Dubravka

dipl.ing.arh., 2021
ovlaštena arhitektica

213. Duka Sonja

dipl.ing.arh., 1933
ovlaštena arhitektica

214. Dukovac Viktorija

mag.ing.arch., 4412
ovlaštena arhitektica

215. Dumančić Tomislav

dipl.ing.arh., 4203
ovlašteni arhitekt

216. Dumbović Bilušić Biserka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1945
ovlaštena arhitektica

217. Dunda Pero

dipl.ing.arh., 1202
ovlašteni arhitekt

218. Đurkan Horvat Dubravka

dipl.ing.arh., 230
ovlaštena arhitektica

219. Dvorski Kruno

dipl.ing.arh., 1841
ovlašteni arhitekt

220. Džalto Hrvoje

dipl.ing.arh., 3749
ovlašteni arhitekt

221. Džapo Marija

mag.ing.arch., 4460
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4826-326, Fax: 01/4639-151

222. Eminagić Emir

dipl.ing.arh., 4767
ovlašteni arhitekt
Email:

223. Erceg-Palmović Aleksandra

dipl.ing.arh., 1656
ovlaštena arhitektica

224. Fekete Martina

mag.ing.arch., 4240
ovlaštena arhitektica

225. Fiala-Šturlan Zdenka

dipl.ing.arh., 737
ovlaštena arhitektica

226. Filep Sanja

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2256
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

227. Filipčić Ivan

dipl.ing.arh., 1472
ovlašteni arhitekt

228. Filjak Dražena

dipl.ing.arh., 2979
ovlaštena arhitektica

229. Fojs Branimir

dipl.ing.arh., 2057
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
inženjer gradilišta
Arheo d.o.o.
Vinogradi I Odv.Br.6, Zagreb (10000)
Tel: 01/6636-443, Fax: 01/6636-448, Mob: 098/1994-932
Email:

230. Frančula Nataša

dipl.ing.arh., 1670
ovlaštena arhitektica

231. Franić Marko

dipl.ing.arh., 3536
ovlašteni arhitekt

232. Franješević Predrag

dipl.ing.arh., 327
ovlašteni arhitekt

233. Frank Iva

dipl.ing.arh., 3436
ovlaštena arhitektica

234. Franović Ivo-Bruno

dipl.ing.arh., 1190
ovlašteni arhitekt

235. Fressel Boris

dipl.ing.arh., 2643
ovlašteni arhitekt

236. Frgić Boris

dipl.ing.arh., 2468
ovlašteni arhitekt

237. Frković Fani

dipl.ing.arh., 4858
ovlaštena arhitektica
Radionica Arhitekture d.o.o.
Črnomerec 135, Zagreb (10000)
Tel: 01/3778-567, Fax: 01/3740-490, Mob: 091/3778-567
Email:

238. Fučkar Petra

mag.ing.arch., 4202
ovlaštena arhitektica

239. Furdek-Hajdin Martina

dipl.ing.arh., 2731
ovlaštena arhitektica

240. Gadžo Justinić Ana

dipl.ing.arh., 3843
ovlaštena arhitektica

241. Gajdek Robert

dipl.ing.arh., 164
ovlašteni arhitekt

242. Gale Miro

dipl.ing.arh., 2281
ovlašteni arhitekt

243. Galić Petra

mag.ing.arch., 3837
ovlaštena arhitektica

244. Galić Ljubica

dipl.ing.arh., 738
ovlaštena arhitektica

245. Galinović Mili

dipl.ing.arh., 1544
ovlašteni arhitekt

246. Gaši Ljiljana

dipl.ing.arh., 2079
ovlaštena arhitektica

247. Gavran Francisko

Dipl.-Ing, 13
arhitekt
Email:

248. Geng Miroslav

dipl.ing.arh., 1031
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

249. Giachin Paoletić Marina

mag.ing.arch., 4102
ovlaštena arhitektica

250. Giaconi Hrvoje

dipl.ing.arh., 22
ovlašteni arhitekt urbanist
ovlašteni arhitekt

251. Giba Ivana

mag.ing.arch., 4065
ovlaštena arhitektica

252. Giljanović Ljiljana

dipl.ing.arh., 2132
ovlaštena arhitektica

253. Gkikas Dimitrios

arch.eng., 2
arhitekt

254. Glagolić Saša

dipl.ing.arh., 3483
ovlaštena arhitektica

255. Glavaš-Ramić Vedrana

dipl.ing.arh., 4922
ovlaštena arhitektica
Grad Pula
Forum 2, Pula (52100)
, Fax: 052/216-395, Mob: 098/506-792
Email:

256. Gliha Zoran

dipl.ing.arh., 287
ovlašteni arhitekt

257. Gluščević Ela

dipl.ing.arh., 1691
ovlaštena arhitektica

258. Godec Jozefina

mag.ing.arch., 4308
ovlaštena arhitektica

259. Goleš Tanja

dipl.ing.arh., 2849
ovlaštena arhitektica

260. Golub Piližota Nada

dipl.ing.arh., 393
ovlaštena arhitektica

261. Goluban Tomislav

dipl.ing.arh., 1704
ovlašteni arhitekt

262. Golubić Željko

dipl.ing.arh., 3812
ovlašteni arhitekt
ZGA, OBRT ZA USLUGE
Odranska 3, Zagreb (10000)
Tel: 01/6195-470
Email:

263. Gornik Marina

mag.ing.arch., 4285
ovlaštena arhitektica

264. Gospić Mia

mag.ing.arch., 4644
ovlaštena arhitektica
Arhitektura Bolanča d.o.o.
Horvaćanska cesta 172, Zagreb (10000)

265. Grabovac Ivna

mag.ing.arch., 51
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Rijeka
Korzo 16, Rijeka (51000)
Tel: 051/209-333, Fax: 051/209-334
Email:

266. Grčman Ratimir

dipl.ing.arh., 68
ovlašteni arhitekt

267. Grđan Emanuela

dipl.ing.arh, 3294
ovlaštena arhitektica

268. Grediček Damir

dipl.ing.arh., 842
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Greda Projekt d.o.o.
Korčulanska 10/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/6187-420, Fax: 01/6181-299
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Velux webinar: predstavljanje knjige za arhitekte Healthy Home Handbook 2
Ukupno 2
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 20 sati!

269. Gregurić Mladen

dipl.ing.arh., 1530
ovlašteni arhitekt

270. Greiner Branislav

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3217
ovlašteni arhitekt

271. Grgan-Makovec Jadranka

dipl.ing.arh., 339
ovlaštena arhitektica urbanistica
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ruđera Boškovića 2, Čakovec (40000)
Tel: 040/374-241, Fax: 040/374-247
Email:

272. Grgas Nikolina

mag.ing.arch., 4541
ovlaštena arhitektica
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/333-700
Email:

273. Grgasović Petra

dipl.ing.arh., 3942
ovlaštena arhitektica

274. Grgasović Jana

dipl.ing.arh., 4797
ovlaštena arhitektica
Email:

275. Grgić Dean

dipl.ing.arh., 558
ovlašteni arhitekt

276. Grgić Svjetlana

dipl.ing.arh., 2936
ovlaštena arhitektica

277. Grgić Davorin

dipl.ing.arh., 2180
ovlašteni arhitekt

278. Grgić Darko

dipl.ing.arh., 2196
ovlašteni arhitekt

279. Grgić Vinko

dipl.ing.arh., 2574
ovlašteni arhitekt

280. Grgurač Ana

mag.ing.arch., 4898
ovlaštena arhitektica
Email:

281. Grgurević Oleg

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1387
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

282. Grlica Angela

dipl.ing.arh., 2699
ovlaštena arhitektica

283. Grubišić Vlatka

dipl.ing.arh., 3663
ovlaštena arhitektica

284. Grubišić Robert

dipl.ing.arh., 3793
ovlašteni arhitekt

285. Gruić Inga

dipl.ing.arh., 2958
ovlaštena arhitektica

286. Gurdulić Antica

ing.arh., 0
inženjerka gradilišta
Email:

287. Gusić Tujmer Ljerka

dipl.ing.arh., 1755
ovlaštena arhitektica

288. Habajec-Grujić Vesna

dipl.ing.arh., 599
ovlaštena arhitektica

289. Hadžić Lidija

dipl.ing.arh., 3384
ovlaštena arhitektica

290. Hajdinić Katarina

mag.ing.arch., 37
ovlaštena arhitektica urbanistica
STUDIO DEFERO d.o.o.
Žnjanska 10, Split (21000)
, Fax: 021/320-811, Mob: 091/111-3053
Email:

291. Halapija Branko

dipl.ing.arh., 1271
ovlašteni arhitekt

292. Hanček Ivanka

dipl.ing.arh., 1949
ovlaštena arhitektica

293. Haničar Buljan Ivana

dipl.ing.arh., 2250
ovlaštena arhitektica

294. Haubrih Rogoz Božica

dipl.ing.arh., 1644
ovlaštena arhitektica

295. Hegedus Šandor

dipl.ing.arh., 2894
ovlašteni arhitekt

296. Hemerich Gabrić Alma

dipl.ing.arh., 2399
ovlaštena arhitektica

297. Hlača Marina

dipl.ing.arh., 2624
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

298. Hlavka Pandurić Maja

dipl.ing.arh., 1757
ovlaštena arhitektica

299. Hoblaj Marijan

ing.građ., 1035
ovlašteni arhitekt

300. Hofman Maja

dipl.ing.agr., 3620
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

301. Holjac Gordana

dipl.ing.arh., 2375
ovlaštena arhitektica

302. Horgas Zdenka

dipl.ing.arh., 48
ovlaštena arhitektica

303. Horvat Branko

dipl.ing.arh., 2676
ovlašteni arhitekt

304. Horvat Silvija

dipl.ing.arh., 1737
ovlaštena arhitektica

305. Horvat Branko

ing.građ., 1276
ovlašteni arhitekt
Brid-Projekt d.o.o.
Preloška 24, Varaždin (42000)
Tel: 042/203-488, Fax: 042/203-489
Email:

306. Horvatić Olivija

dipl.ing.arh., 3679
ovlaštena arhitektica

307. Hozić Ferid

dipl.ing.arh., 2633
ovlašteni arhitekt

308. Hrabak Hrvoje

dipl.ing.arh., 2619
ovlašteni arhitekt

309. Hranilović Tihomir

dipl.ing.arh., 3139
ovlašteni arhitekt

310. Hraste Jurana

dipl.ing.arh., 3642
ovlaštena arhitektica

311. Hraste Višnja

dipl.ing.arh., 1478
ovlaštena arhitektica

312. Hrelja Bralić Ajla

dipl.ing.arh., 3218
ovlaštena arhitektica

313. Hrovat Mirjana

dipl.ing.arh., 233
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Urban Design d.o.o.
Kneza Mislava 12, Zagreb (10000)
Tel: 01/4612-463, Fax: 01/4576-413, Mob: 099/4576-413
Email: ,

314. Hrvojčec Antun

dipl.ing.arh., 1140
ovlašteni arhitekt

315. Hvala Mirko

dipl.ing.arh., 3765
ovlašteni arhitekt

316. Ilić Dubravka

dipl.ing.arh., 2635
ovlaštena arhitektica

317. Ilić Oliver

mag.ing.arch., 2259
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

318. Ilijanić Boris

dipl.ing.arh.;dr.sc., 2674
ovlašteni arhitekt

319. Illeš Robert

dipl.ing.arh., 398
ovlašteni arhitekt

320. Ištvan Krapinec Maja

dipl.ing.arh., 271
ovlaštena arhitektica

321. Ivančić Koren Ana

dipl.ing.arh., 3295
ovlaštena arhitektica

322. Ivanda Vedrana

dipl.ing.arh., 4022
ovlaštena arhitektica

323. Ivanković Svirčev Milica

dipl.ing.arh., 2122
ovlaštena arhitektica

324. Ivanovski Maja

dipl.ing.arh., 3849
ovlaštena arhitektica

325. Iveković Lusiana

dipl.ing.arh, 3324
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 134 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 66 sati!

326. Ivezić Petrovčić Jasmina

dipl.ing.arh., 41
ovlaštena arhitektica

327. Ivezić-Pajnić Iris

dipl.ing.šum., 1328
ovlaštena krajobrazna arhitektica

328. Ivić Gordana

ing.arh., 853
ovlaštena arhitektica

329. Jadrić Roce Jadranka

mag.ing.arch., 4819
ovlaštena arhitektica
Email:

330. Jagić Ante Krešimir

dipl.ing.arh., 318
ovlašteni arhitekt

331. Jakopaš Ksenija

dipl.ing.arh., 2712
ovlaštena arhitektica

332. Jakšić Nataša

dipl.ing.arh., 2919
ovlaštena arhitektica

333. Jambrović Lada

dipl.ing.arh., 1288
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE LADA JAMBROVIĆ
I.B.MAŽURANIĆ 12/1, Zagreb - Susedgrad (10090)

334. Janjić Jagoda

dipl.ing.arh., 2709
ovlaštena arhitektica

335. Janković Željko

dipl.ing.arh., 2047
ovlašteni arhitekt

336. Jaram Katija

dipl.ing.arh., 3767
ovlaštena arhitektica

337. Jeger Tamara

mag.ing.arch., 4874
ovlaštena arhitektica
OCD Arhitekti d.o.o.
Franje Hermana 12, Zagreb (10000)
Email:

338. Jelavić-Dean Svjetlana

dipl.ing.arh., 843
ovlaštena arhitektica

339. Jelić Martina

dipl.ing.arh., 4597
ovlaštena arhitektica
Arhitektonska Radionica Centar d.o.o.
Zagrebačka 5, Split (21000)
Tel: 021/3399-63
Email:

340. Jelić Koraljka

dipl.ing.arh., 3816
ovlaštena arhitektica
STUDIO FORMA URBIS d.o.o.
IV. Stara Peščenica 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/2396-640, Fax: 01/2333-360
Email:

341. Jelić Buljan Elza

dipl.ing.arh., 745
ovlaštena arhitektica

342. Jeličić Neven

dipl.ing.arh., 1651
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
inženjer gradilišta

343. Jeličić Belamarić Nives

ing.arh., 1402
ovlaštena arhitektica

344. Jelinčić Vesna

dipl.ing.arh., 2928
ovlaštena arhitektica

345. Jelušić Ante

dipl.ing.arh., 187
ovlašteni arhitekt

346. Jelušić Vesna

dipl.ing.arh., 4044
ovlaštena arhitektica

347. Jerković Slavica

dipl.ing.arh., 2921
ovlaštena arhitektica

348. Ježek Natalija

dipl.ing.krajob.arh., 587
ovlaštena krajobrazna arhitektica

349. Josipović Albert

dipl.ing.arh., 1832
ovlašteni arhitekt

350. Jovanović Storić Andrea

dipl.ing.arh., 3180
ovlaštena arhitektica

351. Jovičić Miodrag

dipl.ing.arh., 1585
ovlašteni arhitekt

352. Jugović Mirjana

dipl.ing.arh., 1042
ovlaštena arhitektica

353. Juničić Žerjavić Iskra

dipl.ing.arh., 137
ovlaštena arhitektica

354. Junuzović Asmir

dipl.ing.arh., 2687
ovlašteni arhitekt

355. Juračić Tisa

mag.ing.arch., 4353
ovlaštena arhitektica

356. Jurasović Ljerka

dipl.ing.arh., 2161
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Brodsko-Posavska Županija
Petra Krešimira Iv Br.1, Slavonski Brod (35000)
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Predavanja na temu Izmjena i dopuna Zakona o gradnji te Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, primarno vezano uz eDozvole i eKonferencije 3
2 Radionica Revit - mini BIM konferencija 4
Ukupno 7
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
1 Predavanja na temu Izmjena i dopuna Zakona o gradnji te Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, primarno vezano uz eDozvole i eKonferencije 3
2 Radionica Revit - mini BIM konferencija 4
Ukupno 7
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 42 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 28 sati!

357. Jurić Sanja

dipl.ing.arh., 1707
ovlaštena arhitektica

358. Juričev Martinčev Nives

mag.ing.arch., 4349
ovlaštena arhitektica

359. Jurišić Vesna

dipl.ing.arh, 3304
ovlaštena arhitektica

360. Jurković Dalibor

dipl.ing.arh., 2811
ovlašteni arhitekt

361. Justić Siniša

dipl.ing.arh., 3390
ovlašteni arhitekt

362. Jusup Malik Sanja

dipl.ing.arh., 827
ovlaštena arhitektica

363. Juvan Uršula

mag.ing.arch., 4715
ovlaštena arhitektica

364. Kabalin David

dipl.ing.arh., 3668
ovlašteni arhitekt

365. Kačić Ančica

dipl.ing.arh., 227
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

366. Kahrović Emir

dipl.ing.arh., 3773
ovlašteni arhitekt
KOTA 1234 d.o.o.
Stupovlja 7, Dunave (Općina Konavle)
Email:

367. Kajfeš Franjo

dipl.ing.arh., 2824
ovlašteni arhitekt

368. Kajić Mladen

dipl.ing.arh., 2787
ovlašteni arhitekt

369. Kakuk Snježana

dipl.ing.arh., 511
ovlaštena arhitektica

370. Kalajžić Stipe

dipl.ing.arh., 3912
ovlašteni arhitekt

371. Kallay Višnja

dipl.ing.arh., 1835
ovlaštena arhitektica

372. Kamenica Selma

dipl.ing.arh., 3555
ovlaštena arhitektica

373. Karač Vanda

dipl.ing.arh., 2059
ovlaštena arhitektica

374. Karlavaris Thea

dipl.ing.arh., 2720
ovlaštena arhitektica

375. Karlovčan Aneta

dipl.ing.arh., 3243
ovlaštena arhitektica

376. Kasanić Krešimir

dipl.ing.arh., 1497
ovlašteni arhitekt

377. Kašik Branko

dipl.ing.arh., 747
ovlašteni arhitekt

378. Katičić Ratko

dipl.ing.arh., 749
ovlašteni arhitekt

379. Katunarić Branko

dipl.ing.arh., 1099
ovlašteni arhitekt

380. Kažimir Doris

dipl.ing.arh., 170
ovlaštena arhitektica

381. Kelava Nina

dipl.ing.arh., 39
ovlaštena arhitektica urbanistica

382. Kelava Filip

dipl.ing.arh., 3221
ovlašteni arhitekt

383. Kerenović Samir

dipl.ing.arh., 4814
ovlašteni arhitekt

384. Kezić Neven

dipl.ing.arh., 2948
ovlašteni arhitekt

385. Kirin Danijela

mag.ing.prosp.arch., 3313
ovlaštena krajobrazna arhitektica

386. Kiš Maja

dipl.ing.arh., 1286
ovlaštena arhitektica

387. Kiš Ivica

dipl.ing.arh., 535
ovlašteni arhitekt

388. Kiš Jerčinović Gabrijela

dipl.ing.arh., 1556
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

389. Kisić Renato

dipl.ing.arh., 2449
ovlašteni arhitekt

390. Klarin Mirko

dipl.ing.arh., 2417
ovlašteni arhitekt

391. Klemar Zvijezdana

dipl.ing.arh., 1710
ovlaštena arhitektica

392. Klemar Barbara

dipl.ing.agr., 3751
ovlaštena krajobrazna arhitektica

393. Kleva Dijana

dipl.ing.arh., 1457
ovlaštena arhitektica

394. Kliman Iva

dott.mag.arch., 18
arhitektica
Email:

395. Klišmanić Vinko

dipl.ing.arh., 2075
ovlašteni arhitekt

396. Kljaković-Gašpić Ninočka

dipl.ing.arh., 1447
ovlaštena arhitektica

397. Knez Hođa Marija

mag.ing.arch., 4455
ovlaštena arhitektica

398. Knežević Sanja

dipl.ing.arh., 606
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

399. Knežević Ante

dipl.ing.arh., 1742
ovlašteni arhitekt

400. Knežević Zvonko

dipl.ing.arh., 2192
ovlašteni arhitekt

401. Knežević-Gomaz Ksenija

dipl.ing.arh., 2748
ovlaštena arhitektica

402. Knifić Schaps Helena

dipl.ing.arh., 1245
ovlaštena arhitektica

403. Kokot Matija

dipl.ing.arh., 3602
ovlašteni arhitekt

404. Komparić Radolović Rosana

dipl.ing.arh., 3072
ovlaštena arhitektica

405. Kondres Tomažić Petra

mag.ing.arch., 4407
ovlaštena arhitektica
Zelena infrastruktura d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, Zagreb (10000)
, Mob: 091/897-0641
Email:

406. Kondža Kornelija

dipl.ing.arh., 206
ovlaštena arhitektica

407. Kontuš-Celigoj Ljiljana

dipl.ing.arh., 27
ovlaštena arhitektica

408. Koprivnjak Gordana

dipl.ing.arh., 1721
ovlaštena arhitektica

409. Korać Jelić Mirjana

dipl.ing.arh., 212
ovlaštena arhitektica

410. Korejzl Borivoj

dipl.ing.arh., 2144
ovlašteni arhitekt

411. Koren Marko

dipl.ing.arh., 3918
ovlašteni arhitekt

412. Koričančić Nevenka

dipl.ing.arh., 447
ovlaštena arhitektica urbanistica

413. Korlaet Luka

dipl.ing.arh., 3330
ovlašteni arhitekt

414. Kos Elena

dott.mag.arch., 4906
ovlaštena arhitektica
Štok d.o.o.
Peroj 157, Vodnjan (52215)
Tel: 052/380-344, Fax: 052/380-342, Mob: 099/4166-062
Email:

415. Košiša Čičin Šain Alenka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 284
ovlaštena arhitektica

416. Koški Željko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 59
ovlašteni arhitekt urbanist
ovlašteni arhitekt
Email:

417. Košmerl Zoran

dipl.ing.arh., 500
ovlašteni arhitekt

418. Kosty Tito

dipl.ing.arh., 2002
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
Email:

419. Kotula Joško

mag.ing.arch., 3932
ovlašteni arhitekt

420. Kotula Ines

mag.ing.arch., 3905
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Arheo d.o.o.
Vinogradi I Odv.Br.6, Zagreb (10000)
Tel: 01/6636 443, Fax: 01/6636-443
Email:

421. Kovač Davorka

dipl.ing.arh., 383
ovlaštena arhitektica

422. Kovač Marijan

dipl.ing.arh., 387
ovlašteni arhitekt

423. Kovač Ana

dipl.ing.arh., 3683
ovlaštena arhitektica

424. Kovač Vedran

dipl.ing.arh, 3291
ovlašteni arhitekt
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

425. Kovač Krunoslav

ing.građ., 2949
ovlašteni arhitekt

426. Kovačević Gordana

dipl.ing.arh., 2000
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

427. Kovačević Jelena

dipl.ing.arh., 4315
ovlaštena arhitektica

428. Kovač-Gencel Ana

dipl.ing.arh., 1750
ovlaštena arhitektica

429. Kovačić Simeon

dipl.ing.arh., 2700
ovlašteni arhitekt

430. Kovačić Irena

dipl.ing.arh., 3157
ovlaštena arhitektica

431. Kovačić Iva

mag.inž.arh., 4319
ovlaštena arhitektica

432. Kralj Ivana

dipl.ing.arh., 3625
ovlaštena arhitektica

433. Krčelić Ivan

dipl.ing.arh., 1313
ovlašteni arhitekt

434. Kreković Mladen

dipl.ing.arh., 1440
ovlašteni arhitekt

435. Krešić Dijana

dipl.ing.arh., 3005
ovlaštena arhitektica

436. Krešić Ivana

mag.ing.arch., 4347
ovlaštena arhitektica

437. Krezić Dražana

dipl.ing.arh., 3174
ovlaštena arhitektica

438. Križ Ivan

dipl.ing.arh., 2629
ovlašteni arhitekt

439. Križ Sanja

dipl.ing.arh., 1990
ovlaštena arhitektica

440. Krmek Tea

MA dipl.ing.arh., 4766
ovlaštena arhitektica
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)

441. Krnić Gojislav

dipl.ing.arh., 2673
ovlašteni arhitekt

442. Krnjaić Vlado

dipl.ing.arh., 251
ovlašteni arhitekt

443. Krnjaković Dario

dipl.ing.arh, 3349
ovlašteni arhitekt

444. Krnjić Katica

mag.ing.arch., 4337
ovlaštena arhitektica

445. Krolo Lidija

dipl.ing.arh., 1816
ovlaštena arhitektica

446. Kronja Vlasta

dipl.ing.arh., 1256
ovlaštena arhitektica

447. Kronja Nikica

dipl.ing.arh., 4056
ovlašteni arhitekt
Soda-Arhitekti d.o.o.
Froudeova 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/6380-680, Mob: 091/5067-662

448. Kršilović Nevenka

dipl.ing.arh., 700
ovlaštena krajobrazna arhitektica

449. Krstičević Zvonimir

dipl.ing.arh., 3619
ovlašteni arhitekt
F.E.A.Rh d.o.o.
Zatišje 8/E, Zagreb (10000)
Tel: 01/2371-296, Mob: 091/3770-149
Email: ,

450. Krstulović Njegovan Vesna

dipl.ing.arh., 1503
ovlaštena arhitektica

451. Krušlin Biserka

dipl.ing.arh., 2790
ovlaštena arhitektica

452. Kržanić Sanja

mag.ing.arch., 4122
ovlaštena arhitektica

453. Kufrin Zvonimir

dipl.ing.arh., 80
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
Email:

454. Kukoč Višnja

dipl.ing.arh., dr.sc, 2366
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

455. Kukulić Mira

dipl.ing.arh., 296
ovlaštena arhitektica

456. Kulenović Emina

dipl.ing.arh., 2562
ovlaštena arhitektica

457. Kurilj Lana

dipl.ing.arh., 4266
ovlaštena arhitektica
LAD 1 studio d.o.o.
Trnjanska cesta 69, Zagreb (10000)
, Mob: 098 575 078
Email:

458. Kurtović Obrad

dipl.ing.arh., 2017
ovlašteni arhitekt
Swift d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/549-7849

459. Kužina Branka

dipl.ing.arh., 1173
ovlaštena arhitektica

460. Kuzmanić Nevena

dipl.ing.arh, 3995
ovlaštena arhitektica

461. Kuzmić Kalogjera Gordana

dipl.ing.arh., 1220
ovlaštena arhitektica

462. Labar Katarina

dipl.ing.agr., 3703
ovlaštena krajobrazna arhitektica

463. Laća Ana

mag.ing.arch., 4379
ovlaštena arhitektica
TRANSEPT STUDIO j.d.o.o
Franje Jurinca 7

464. Laginja Marija

dipl.ing.arh., 4256
ovlaštena arhitektica

465. Laković Silvija

dipl.ing.arh., 3721
ovlaštena arhitektica

466. Lalić Milena

dipl.ing.arh., 2806
ovlaštena arhitektica

467. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498
ovlaštena arhitektica
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Međimurska 4, Zagreb (10000)
Tel: 01/4533-775
Email:

468. Lanović Janda Jasna

dipl.ing.arh., 494
ovlaštena arhitektica

469. Lasić Vlado

dipl.ing.arh., 3105
ovlašteni arhitekt

470. Laslo Gordana

dipl.ing.arh., 1353
ovlaštena arhitektica

471. Lauš Martina

mag.ing.arch., 56
ovlaštena arhitektica urbanistica
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Florijanski trg 4/1, Koprivnica (48000)
Tel: 048/624-406, Fax: 048/624-405
Email:

472. Lazić Ana Maria

mag.inž.arh., 4280
ovlaštena arhitektica

473. Laznibat Zehra

dipl.ing.arh., 2278
ovlaštena arhitektica

474. Ledinek Roman

dipl.ing.arh., 1753
ovlašteni arhitekt

475. Lesić Nancy

dipl.ing.arh., 1292
ovlaštena arhitektica

476. Lesić Željko

dipl.ing.arh., 1323
ovlašteni arhitekt

477. Lešković-Česmadžinski Mirjana

dipl.ing.arh., 1703
ovlaštena arhitektica

478. Levi Darija

mag.ing.arch., 4338
ovlaštena arhitektica
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/333-700, Fax: 020/332-404
Email:

479. Linardić Ivan

dipl.ing.arh., 1918
ovlašteni arhitekt

480. Linardić Bojan

dipl.ing.arh., 3428
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

481. Linarić Dunja

dipl.ing.arh., 49
ovlaštena arhitektica

482. Linčir Marina

dipl.ing.arh., 1639
ovlaštena arhitektica

483. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187
ovlaštena arhitektica
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

484. Ljubanović Ivana

univ.dipl.inž.arh., 4260
ovlaštena arhitektica
Email:

485. Ljubić Ivan

dipl.ing.arh., 3376
ovlašteni arhitekt

486. Ljubišić Marina

dipl.ing.arh., 1979
ovlaštena arhitektica

487. Ljutić Ivana

dipl.ing.arh., 3904
ovlaštena arhitektica

488. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412
ovlašteni arhitekt
LONARH j.d.o.o.
Franje Gažija 5 E
, Mob: 091/541-4764
Email:

489. Lovas Domagoj

dipl.ing.arh., 3080
ovlašteni arhitekt

490. Lovrenčić Bruno

dipl.ing.arh., 3213
ovlašteni arhitekt

491. Lovrenčić Miljenka

dipl.ing.arh., 1631
ovlaštena arhitektica

492. Lovrić Stich Marija

dipl.ing.arh., 3513
ovlaštena arhitektica

493. Lovrinčević Srećko

dipl.ing.arh., 2029
ovlašteni arhitekt

494. Lubina Melita

dipl.ing.arh., 4394
ovlaštena arhitektica

495. Lučić Nikola

dipl.ing.arh., 2726
ovlašteni arhitekt

496. Lujo Antonio

mag.ing.arch., 4707
ovlašteni arhitekt
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)

497. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678
ovlašteni arhitekt
JURCON PROJEKT d.o.o.
Gotalovečka 4A, Zagreb (10000)
Tel: 01/5571-110, Fax: 01/5571-910, Mob: 091/1311-099
Email:

498. Lukavečki Vladimir

dipl.ing.arh., 1255
ovlašteni arhitekt

499. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204
ovlaštena arhitektica
VACKRA d.o.o.
Arsenalska 8, Pula (52100)
, Mob: 091/114-9999
Email:

500. Lukavečki-Cazin Maja

dipl.ing.arh., 2978
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

501. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758
ovlaštena arhitektica

502. Luša Jurić Margareta

dipl.ing.arh., 3709
ovlaštena arhitektica

503. Macakanja Nada

dipl.ing.arh., 1287
ovlaštena arhitektica

504. Maćešić Branka

dipl.ing.arh., 1186
ovlaštena arhitektica

505. Mach Lidija

dipl.ing.arh., 1340
ovlaštena arhitektica

506. Macut Jadranka

dipl.ing.arh., 1701
ovlaštena arhitektica

507. Madunić Žarko

dipl.ing.arh., 3025
ovlašteni arhitekt

508. Magdić Jasna

dipl.ing.arh., 3434
ovlaštena arhitektica

509. Majić Slobodan

dipl.ing.arh., 2030
ovlašteni arhitekt

510. Malić Mikić Danijela

dipl.ing.arh., 3455
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 3 sati!

511. Mališ Maja

mag.ing.agr., 3537
ovlaštena krajobrazna arhitektica

512. Mandić Srebrenka

dipl.ing.arh., 2248
ovlaštena arhitektica

513. Mandić Zdenka

dipl.ing.arh., 183
ovlaštena arhitektica

514. Manestar Nina

dipl.ing.arh., 2189
ovlaštena arhitektica

515. Manger Morana

mag.ing.arch., 45
ovlaštena arhitektica urbanistica

516. Manojlović Daša

mag.ing.arch., 4034
ovlaštena arhitektica

517. Marasović Duško

dipl.ing.arh., 2113
ovlašteni arhitekt

518. Maravić Horvat Nikolina

dipl.ing.arh., 3820
ovlaštena arhitektica

519. Marić Mira

dipl.ing.arh., 347
ovlaštena arhitektica

520. Marić Marija

dipl.ing.arh., 4172
ovlaštena arhitektica
Z-PROFIL d.o.o.
Lašćinske ledine 27, Zagreb (10000)
Tel: 01/234-7330, Mob: 098/481199
Email:

521. Marić Nevenka

dipl.ing.arh., 2705
ovlaštena arhitektica

522. Marić Irena

dipl.ing.arh., 3732
ovlaštena arhitektica
Masa projekt d.o.o.
Primorska 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/5805-774
Email:

523. Marić Mirko

dipl.ing.arh., 3135
ovlašteni arhitekt
Ured ovlaštenog arhitekta Mirko Marić
ZELENI DOL 11, Zagreb (10000)
Email:

524. Marijančić Jelena

dipl.ing.arh., 2095
ovlaštena arhitektica

525. Marinič Slavko

dipl.ing.arh., 3170
ovlašteni arhitekt

526. Marinović-Uzelac Ante

dipl.ing.arh., 532
ovlašteni arhitekt

527. Marjanović Tomislav

dipl.ing.arh., 3377
ovlašteni arhitekt

528. Marjanović-Zulim Ana

dipl.ing.arh., 413
ovlaštena arhitektica

529. Marković Alice

dipl.ing.arh., 763
ovlaštena arhitektica

530. Markov-Kowalski Blanka

dipl.ing.arh., 3572
ovlaštena arhitektica

531. Maroši Pezo Maja

dipl.ing.arh., 2857
ovlaštena arhitektica

532. Martić Ljerka

dipl.ing.agr., 2349
ovlaštena arhitektica

533. Martinčić Vareško Ana

dipl. ing. arh., 3985
ovlaštena arhitektica

534. Martinec Vesna

dipl.ing.arh., 817
ovlaštena arhitektica

535. Martinović Zoran

dipl.ing.arh., 1212
ovlašteni arhitekt

536. Marušić Josip

dipl.ing.arh., 765
ovlašteni arhitekt

537. Marušić Marijana

mag.ing.arch., 4355
ovlaštena arhitektica

538. Matan Cela

dipl.ing.arh., dr.sc, 3334
ovlaštena arhitektica

539. Matanić Ana

dipl.ing.arh., 1944
ovlaštena arhitektica

540. Matasić-Paić Melita

dipl.ing.arh., 1290
ovlaštena arhitektica

541. Mateljan Kranjčević Sunčica

dipl.ing.arh., 3311
ovlaštena arhitektica

542. Matić Suzana

dipl.ing.arh., 3472
ovlaštena arhitektica
Amg Studio d.o.o.
Trg Hrvatske Kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje (49223)
Tel: 049/227-738, Fax: 049/228-181
Email:

543. Matijević Damir

dipl.ing.arh., 3356
ovlašteni arhitekt

544. Matijević Petar

ing.arh., 554
ovlašteni arhitekt

545. Matijević Barčot Sanja

dipl.ing.arh., 3761
ovlaštena arhitektica

546. Matković Irena

dipl.ing.arh.mr.sc., 448
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Zagreb
Trg S.Radića 1, Zagreb (10000)
Tel: 01 658 5691, Fax: 01/6101-298
Email:

547. Matošin Petra

mag.ing.arch., 4728
ovlaštena arhitektica
Email:

548. Mećava Andrej

dipl.ing.arh., 4370
ovlašteni arhitekt

549. Medaković Duško

dipl.ing.arh., 768
ovlašteni arhitekt

550. Medvedec Gordana

dipl.ing.arh., 144
ovlaštena arhitektica

551. Medvid Zdenko

dipl.ing.arh., 3035
ovlašteni arhitekt

552. Mehmedović Gordan

dipl.ing.arh., 1534
ovlašteni arhitekt

553. Memed Matko

dipl.ing.arh., 3894
ovlašteni arhitekt

554. Mendeš Kristina - Anka

dipl.ing.arh., 3029
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

555. Merćep Ines

mag.ing.arch., 446
ovlaštena arhitektica urbanistica

556. Merković Damir

dipl.ing.arh; mr.sc., 3242
ovlašteni arhitekt

557. Meštrović Mirna

dipl.ing.arh., 1247
ovlaštena arhitektica

558. Mihalić Marija

dipl.ing.arh., 3640
ovlaštena arhitektica

559. Mijač Petar

dipl.ing.arh., 2381
ovlašteni arhitekt

560. Mijatović Ana

mag.ing.arch., 4974
ovlaštena arhitektica
Materija d.o.o.
Remete 139, Zagreb (10000)
Tel: 01/4628-777, Mob: 091/2508-292
Email:

561. Mikecin Jasen

dipl.ing.arh., 1708
ovlašteni arhitekt

562. Mikić Mile

dipl.ing.arh., 103
ovlašteni arhitekt

563. Mikša Zoran

dipl.ing.arh., 2980
ovlašteni arhitekt

564. Mikula Koraljka

dipl.ing.arh., 849
ovlaštena arhitektica

565. Mikula Mia

mag.ing.arch., 4736
ovlaštena arhitektica
Email:

566. Milak Ozana

dipl.ing.arh., 3712
ovlaštena arhitektica

567. Milas Nikica

dipl.ing.arh., 2218
ovlašteni arhitekt

568. Milatić Ivan

dipl.ing.arh., 2500
ovlašteni arhitekt

569. Milić Monika

mag.ing.arch., 4775
ovlaštena arhitektica
Email:

570. Miličić Stjepan

dipl.ing.arh., 2558
ovlašteni arhitekt

571. Miličić Ivan

dipl.ing.arh, 3247
ovlašteni arhitekt

572. Miljak Ivana

dipl.ing.arh., 4263
ovlaštena arhitektica

573. Milošević Vladanka

dipl.ing.arh., 537
ovlaštena arhitektica
Hrvatski Restauratorski Zavod
Nike Grškovića 23, Zagreb (10000)
Tel: 01/4886-947, Fax: 01/4813-194
Email:

574. Milošević Olja

dipl.ing.arh., 3088
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

575. Milošević Spomenka

dipl.ing.arh., 2892
ovlaštena arhitektica

576. Milotić Zlata

dipl.ing.arh., 389
ovlaštena arhitektica

577. Milovac Anton

dipl.ing.arh., 3933
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

578. Milutin Naglić Nataša

dipl.ing.arh., 1174
ovlaštena arhitektica

579. Mimica Branka

dipl.ing.arh., 2716
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

580. Minjević-Ivanović Jasminka

dipl.ing.arh., 373
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

581. Mirković Marijan

dipl.ing.arh., 3624
ovlašteni arhitekt

582. Mirosavljević Zrinka

dipl.ing.arh., 4395
ovlaštena arhitektica

583. Mišić-Pažin Hrvoje

dipl.ing.arh., 3008
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta B razina HKA SU standarda s ukupno 34 sati!

584. Miškić-Domislić Mirjana

dipl.ing.agr., 3829
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

585. Mišković Dino

mag.ing.arch., 4626
ovlašteni arhitekt
PROSTOR & JA d.o.o.
Ulica Ive Senjanina 14 B, Zadar (23000)
, Mob: 099/231-9070
Email:

586. Mitevski Milan

dipl.ing.arh., 29
ovlašteni arhitekt

587. Mitrović Gojko

dipl.ing.arh., 2852
ovlašteni arhitekt

588. Mladineo Dominka

dipl.ing.arh., 3939
ovlaštena arhitektica

589. Mlinarević Silvija

dipl.ing.arh., 2905
ovlaštena arhitektica

590. Moharić Sanda

mag.inž.arh., 4727
ovlaštena arhitektica
Email:

591. Mojzeš Vanja

dipl.ing.arh., 1548
ovlašteni arhitekt

592. Momčilović Sandra

dipl.ing.arh., 2340
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

593. Morožin Majica Tina

mag.ing.arch., 3832
ovlaštena arhitektica

594. Morsan Boris

dipl.ing.arh.; dr.sc, 4485
ovlašteni arhitekt
Issa visual j.d.o.o.
Republike Austrije 15, Zagreb (10000)
, Mob: 095/8929-146
Email:

595. Mošić Dubravka

dipl.ing.arh., 2147
ovlaštena arhitektica

596. Mrazović Nataša

dipl.ing.arh., 3179
ovlaštena arhitektica

597. Mrđa Ljiljana

dipl.ing.arh., 2194
ovlaštena arhitektica

598. Mrinjek-Kliska Neda

dipl.ing.arh., 1266
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
, Mob: 091/5667-336
Email:

599. Mujakić Ojvan Maša

dipl.ing.arh., 3447
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

600. Munjić Božica

ing.građ., 2001
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

601. Munjin Zoran

dipl.ing.arh., 1935
ovlašteni arhitekt

602. Musić Romana

mag.ing.arch, 4587
ovlaštena arhitektica
DOMUS NOBILIS d.o.o.
Josipa Stadlera 76, Zagreb (10000)

603. Mutnjaković-Prebeg Željka

dipl.ing.arh., 2977
ovlaštena arhitektica

604. Muža Nikolina

mag.ing.arch., 4107
ovlaštena arhitektica

605. Nađ Nađa

dipl.ing.arh., 1134
ovlaštena arhitektica
Email:

606. Nejašmić Kozina Nera

mag.ing.arch., 4173
ovlaštena arhitektica
PIN STUDIO d.o.o.
Bana J. Jelačića 23B, Zadar (23000)
, Mob: 098/915-8220
Email:

607. Nemeth Ariana

dipl.ing.arh., 1864
ovlaštena arhitektica

608. Nikolić Ivana

mag.ing.arch., 4534
ovlaštena arhitektica

609. Nikšić-Olujić Ivana

dipl.ing.arh., 2246
ovlaštena arhitektica

610. Nola Morana

dipl.ing.arh., 3902
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MORANA NOLA
Tratinska 36, Zagreb (10000)
, Mob: 091/8922-672
Email:

611. Noršić Patrčević Helena

dipl.ing.arh., 3526
ovlaštena arhitektica

612. Novak Ranko

dipl.ing.arh., 1594
ovlašteni arhitekt

613. Novak Vesna

dipl.ing.arh., 1199
ovlaštena arhitektica
Email:

614. Novosel Golobić Petra

mag.ing.arch., 4948
ovlaštena arhitektica
RC-PROING d.o.o.
Ćire Truhelke 33/a, Zagreb (10000)
, Mob: 098/9065-414
Email:

615. Novotny Moslavac Davorka

dipl.ing.arh., 315
ovlaštena arhitektica
Email: ,

616. Oreb Vlasta

dipl.ing.agr., 3699
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

617. Orešković Željko

dipl.ing.šum.; mr.sc., 3065
ovlašteni krajobrazni arhitekt

618. Orešković Svetlana

dipl.ing.arh., 555
ovlaštena arhitektica

619. Orlandini Mladen

dipl.ing.arh., 1939
ovlašteni arhitekt

620. Ormuž Krešimir

dipl.ing.arh., 4090
ovlašteni arhitekt

621. Oršanić Davorin

dipl.ing.arh., 299
ovlašteni arhitekt

622. Oštrić Ivan

dipl.ing.arh., 247
ovlašteni arhitekt

623. Ovčar Jasmina

dipl.ing.arh., 111
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Bana J.Jelačića 22A, Čakovec (40000)
Tel: 040/396-990, Fax: 044/396-980
Email:

624. Ožanić Višnja

dipl.ing.arh., 1569
ovlaštena arhitektica

625. Ožegović Aldin

dipl.ing.arh., 4429
ovlašteni arhitekt
inženjer gradilišta
Email:

626. Ožić Mladen

dipl.ing.arh., 1293
ovlašteni arhitekt

627. Pađan Zvonko

dipl.ing.arh.; mr.sc., 2007
ovlašteni arhitekt

628. Pak Miroslav

dipl.ing.arh., 2050
ovlašteni arhitekt

629. Paladino Zrinka

dipl.ing.arh., 3409
ovlaštena arhitektica

630. Palić Branimir

dipl.ing.arh., 2974
ovlašteni arhitekt

631. Palinić Nana

dipl.ing.arh.; dr.sc, 4054
ovlaštena arhitektica

632. Paljan Hrvojka

dipl.ing.arh., 775
ovlaštena arhitektica

633. Paljar Ingrid

dipl.ing.arh., 479
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

634. Pandur Mladen

ing.građ., 1003
ovlašteni arhitekt

635. Papić Tone

dipl.ing.arh., 2261
ovlašteni arhitekt
Email:

636. Paro Rako Slađana

dipl.ing.arh., 4020
ovlaštena arhitektica

637. Pašalić Lidija

dipl.ing.arh., 2743
ovlaštena arhitektica

638. Pataran Ksenija Lucija

dipl.ing.arh, 3400
ovlaštena arhitektica

639. Pavić Ivan

dipl.ing.arh., 2404
ovlašteni arhitekt

640. Pavičić Maja

dipl.ing.arh., 3328
ovlaštena arhitektica

641. Pavičić Ljubica

dipl.ing.arh., 3302
ovlaštena arhitektica
SANCIO j.d.o.o.
Bademovac 7, Zagreb (10000)
Tel: 01/3708-290
Email:

642. Pavlat Bertić Davorka

dipl.ing.arh., 1810
ovlaštena arhitektica

643. Pavletić Ana

dipl.ing.arh, 3297
ovlaštena arhitektica

644. Pavlović Roberta

dipl.ing.arh., 2941
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

645. Pečur Đuro

dipl.ing.arh., 2634
ovlašteni arhitekt

646. Pegan Srećko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2354
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

647. Pehar Tihomir

dipl.ing.arh., 3708
ovlašteni arhitekt

648. Pejković Dražen

dipl.ing.arh., 1159
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

649. Pejnović Boris

dipl.ing.arh., 1164
ovlašteni arhitekt

650. Pelicarić Sonja

dipl.ing.arh., 2632
ovlaštena arhitektica

651. Pelin Snježana

dipl.ing.arh., 1683
ovlaštena arhitektica

652. Peračić Sanja

dipl.ing.arh., 1518
ovlaštena arhitektica

653. Peranović-Vukasović Lada

dipl.ing.arh., 1399
ovlaštena arhitektica

654. Percan Anton

dipl.ing.arh., 830
ovlašteni arhitekt

655. Pereža Tanja

dipl.ing.arh, 3274
ovlaštena arhitektica

656. Perić Milina Ljubica

dipl.ing.arh., 1365
ovlaštena arhitektica

657. Perković Jović Vesna

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1728
ovlaštena arhitektica
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice Hrvatske 15, Split (21000)
Tel: 021/303-316, Fax: 021/465-117
Email:

658. Perković-Ivanković Željka

dipl.ing.arh., 2232
ovlaštena arhitektica

659. Pernar Tomislav

dipl.ing.arh., 2825
ovlašteni arhitekt

660. Perović Ratomir

dipl.ing.agr., 2412
ovlašteni krajobrazni arhitekt

661. Perović Bilić Ranka

dipl.ing.agr., 575
ovlaštena krajobrazna arhitektica

662. Perša Katja

dipl.ing.arh., 3177
ovlaštena arhitektica

663. Peršić Zlatko

dipl.ing.arh., 536
ovlašteni arhitekt urbanist

664. Persoglio Ognjen

dipl.ing.arh., 47
ovlašteni arhitekt

665. Perušić Mladen

dipl.ing.arh., 422
ovlašteni arhitekt

666. Pervić Mario

mag.ing.arch., 4495
ovlašteni arhitekt

667. Pesjak Verica

dipl.ing.arh., 782
ovlaštena arhitektica

668. Petanjek Božica

dipl.ing.arh., 39
ovlaštena arhitektica

669. Petek Lidija

dipl.ing.arh., 432
ovlaštena arhitektica

670. Petrić Ksenija

dipl.ing.arh., 2201
ovlaštena arhitektica

671. Petričec Ivan

mag.ing.arch., 4211
ovlašteni arhitekt

672. Petrinec Tomislav

dipl.ing.arh., 2065
ovlašteni arhitekt

673. Petrinjak Tomislav

dipl.ing.arh., 309
ovlašteni arhitekt

674. Petronijević Boris

dipl.ing.arh., 399
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

675. Petronijević Mateja

mag.ing.prosp.arch., 4114
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

676. Petrovčić Blanka

mag.ing.arch., 4071
ovlaštena arhitektica

677. Petrović Nevena

dipl.ing.arh., 4552
ovlaštena arhitektica

678. Petrović Krajnik Lea

dipl.ing.arhdr.techn, 4255
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4639-222, Fax: 01/4828-079
Email:

679. Petrović Volarević Diana

dipl.ing.arh., 311
ovlaštena arhitektica

680. Piberčnik Alenka

dip. ing. arh., 484
ovlaštena arhitektica

681. Pilaš Roca Vanja

dipl.ing.arh., 3922
ovlaštena arhitektica

682. Pilepić Tomislav

dipl.ing.arh., 437
ovlašteni arhitekt

683. Pintarić Adam

dipl.ing.arh., 307
ovlašteni arhitekt

684. Pivarski Gordana

dipl.ing.arh., 2920
ovlaštena arhitektica

685. Pivk Danica

ing.građ., 1665
ovlaštena arhitektica

686. Plavljanić-Širola Sanja

dipl.ing.arh., 1856
ovlaštena arhitektica

687. Plejić Robert

dipl.ing.arh.; dr.sc., 516
ovlašteni arhitekt

688. Plejić Joško

dipl.ing.arh., 517
ovlašteni arhitekt

689. Pleština Lenko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1695
ovlašteni arhitekt

690. Polak Nikola

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1808
ovlašteni arhitekt

691. Pomykalo Zoran

dipl.ing.arh., 2058
ovlašteni arhitekt
Delta Blato d.o.o.
Karlovačka cesta 4/L, Zagreb (10000)
Tel: 01/368-0700, Fax: 01/368-0702
Email:

692. Popočovski Čedomir

dipl.ing.arh., 1920
ovlašteni arhitekt
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)
Tel: 01 3782 444

693. Popović Nikola

dipl.ing.arh., 2605
ovlašteni arhitekt

694. Poropat Amorino

dipl.ing.arh.; dr.sc., 282
ovlašteni arhitekt

695. Posavec Mara

dipl.ing.arh., 3772
ovlaštena arhitektica

696. Požar Holjevac Tatjana

dipl.ing.arh., 1829
ovlaštena arhitektica
Rad U Inozemstvu


697. Predovan Andrea

mag.ing.arch., 4641
ovlaštena arhitektica
Rene d.o.o.
Obala Kneza Trpimira 36, Zadar (23000)
Email:

698. Premec Marko

dipl.ing.arh., 4047
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Grad Koprivnica
Zrinski Trg 1/1, Koprivnica (48000)
Tel: 048/654-847, Fax: 048/624-410
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
2 nZEB i VELUX proizvodi 1
3 VELUX ACTIVE with NETATMO 1
4 Urbana sanacija 6
Ukupno 12
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 104 sati!

699. Prevendar Nedjeljka

dipl.ing.arh., 168
ovlaštena arhitektica

700. Prišlin Saša

mag.ing.arch., 4630
ovlaštena arhitektica
Com d.o.o.
Babukićeva 2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/2333-211
Email:

701. Prižmić Tihomir

dipl.ing.arh., 2277
ovlašteni arhitekt

702. Prodanović Igor

dipl.ing.arh., 2214
ovlašteni arhitekt

703. Profeta Mateja

mag.ing.arch., 4657
ovlaštena arhitektica
Email:

704. Protić Zorana

dipl.ing.arh., 2952
ovlaštena arhitektica

705. Prpić Miroslav

dipl.ing.arh., 38
ovlašteni arhitekt

706. Prpić Vlasta

dipl.ing.arh., 1867
ovlaštena arhitektica

707. Prtenjača Iva

mag.ing.arch., 4696
ovlaštena arhitektica
RUBING PROJEKT d.o.o. za usluge
Trakošćanska ulica 2, Zagreb (10000)
, Mob: 091/345-0978

708. Puhin Zrinka

dipl.ing.arh., 1454
ovlaštena arhitektica

709. Puljić Katarina

dipl.ing.arh., 3206
ovlaštena arhitektica

710. Puorro Andrea

mag.ing.prosp.arch., 3877
ovlaštena krajobrazna arhitektica

711. Puž Miljenko

dipl.ing.arh., 2297
ovlašteni arhitekt

712. Rac Branimir

dipl.ing.arh., 1073
ovlašteni arhitekt

713. Radalj Ane

dipl.ing.arh., 3724
ovlaštena arhitektica
e.g. ARHITEKTURA d.o.o
Travanjska 11, Zagreb (10000)
, Mob: 098/1665-640
Email:

714. Radić Štivić Nikolina

dipl.ing.arh., 1714
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

715. Radić Vuković Slavica

dipl.ing.arh., 556
ovlaštena arhitektica

716. Radman Andrej

dipl.ing.arh., 2306
ovlašteni arhitekt

717. Radočaj Sanda

dipl.ing.arh., 175
ovlaštena arhitektica

718. Radojčić Slavena

dipl.ing.arh., 2865
ovlaštena arhitektica

719. Radoš Grgo

dipl.ing.arh., 2539
ovlašteni arhitekt

720. Radoš Irena

dipl.ing.arh., 3871
ovlaštena arhitektica

721. Radović Goranka

dipl.ing.arh., 2831
ovlaštena arhitektica

722. Radović Aleksandar

dipl.ing.arh., 1194
ovlašteni arhitekt

723. Radunić Zrinka

dipl.ing.arh., 2853
ovlaštena arhitektica

724. Radunović Ranko

dipl.ing.arh., 16
ovlašteni arhitekt

725. Raguž Ina

mag.ing.arch., 36
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/351-836, Mob: 098/476-406
Email:

726. Rajčević Jelena

mag.ing.arch., 4877
ovlaštena arhitektica
Email:

727. Rajkovača Vesna

mag.ing.arch., 4124
ovlaštena arhitektica

728. Rajković Vesna

dipl.ing.arh., 2696
ovlaštena arhitektica

729. Rajman Dražen

dipl.ing.arh., 1363
ovlašteni arhitekt

730. Rakočević Mladen

dipl.ing.arh., 1550
ovlašteni arhitekt

731. Rakvin Venci

dipl.ing.arh., 828
ovlašteni arhitekt

732. Ramljak Čedomir

dipl.ing.arh., 1109
ovlašteni arhitekt

733. Ramov Marko

mag.ing.arch., 4746
ovlašteni arhitekt

734. Raščić Ognjenka

dipl.ing.arh., 1115
ovlaštena arhitektica

735. Ratkajec Deák Ivana

mag.ing.arch., 4834
ovlaštena arhitektica
Email:

736. Rauch Nataša

dipl.ing.arh., 1189
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

737. Rechner Jasenka

dipl.ing.arh., 465
ovlaštena arhitektica

738. Redi Marija

ing.građ., 1077
ovlaštena arhitektica

739. Regvat Katja

mag.ing.arch., 4000
ovlaštena arhitektica

740. Relić Saša

dipl.ing.arh., 3090
ovlašteni arhitekt

741. Rem Ana-Marija

mag.ing.arch., 4677
ovlaštena arhitektica
Arhitektonski Atelier Hržić d.o.o.
Kuševićeva 6, Zagreb (10000)

742. Resnik Gordana

dipl.ing.arh., 1879
ovlaštena arhitektica

743. Ricov Šime

dipl.ing.agr., 2348
ovlašteni krajobrazni arhitekt

744. Riedl Jagoda

dipl.ing.arh., 3501
ovlaštena arhitektica

745. Rimay Ferenčak Novela

dipl.ing.arh., 21
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena arhitektica
inženjerka gradilišta
Grad Zagreb
Trg S.Radića 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/6101-709, Fax: 01/6101-298, Mob: 091/6101-868
Email:

746. Roca Lada

dipl.ing.arh., 2055
ovlaštena arhitektica

747. Rodić Boris

dipl.ing.arh., 19
ovlašteni arhitekt

748. Rodić Zlatko

ing.građ., 833
ovlašteni arhitekt

749. Rodić Šmuc Enisa

dipl.ing.arh., 430
ovlaštena arhitektica

750. Rogar Ivan

dipl.ing.arh., 1408
ovlašteni arhitekt

751. Rojnić Nina

mag.ing.arch., 4339
ovlaštena arhitektica

752. Rokov - Lukić Vesna

dipl.ing.arh., 2927
ovlaštena arhitektica

753. Romić Đorđe

dipl.ing.arh., 2402
ovlašteni arhitekt

754. Romić Matko

mag.ing.arch., 4039
ovlašteni arhitekt
Entazis d.o.o.
Južna ulica, 4.odvojak 6, Zagreb (10000)
Tel: 095/233-2330
Email:

755. Rosan Nevena

dipl.ing.arh., 1620
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

756. Ross Chesneau Anita

dipl.ing.arh., 3227
ovlaštena arhitektica

757. Rožek Renata

dipl.ing.arh., 2877
ovlaštena arhitektica

758. Rugani-Kukuljan Sandra

dipl.ing.arh., 2739
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

759. Rukavina Ivica

dipl.ing.arh., 1229
ovlašteni arhitekt

760. Ružić Martina

dipl.ing.arh., 2971
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MARTINA RUŽIĆ
Gundulićeva 26, RK ¨DOBRI¨, Split (21000)
Tel: 091/4534-313, Fax: 021/272-414, Mob: 091/4534-313
Email:

761. Šabić Ivana

dipl.ing.arh., 2901
ovlaštena arhitektica

762. Sabljak Mirna

dipl.ing.arh., 2247
ovlaštena arhitektica

763. Sabranović Melita

dipl.ing.arh., 3452
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

764. Saganić Sebastian

dipl.ing.arh., 3836
ovlašteni arhitekt

765. Šah Radović Marija

dipl.ing.arh., 401
ovlaštena arhitektica

766. Sakač Milorad

dipl.ing.arh., 395
ovlašteni arhitekt

767. Sakoman Sunčica

dipl.ing.arh., 3126
ovlaštena arhitektica

768. Šala Ines

mag.ing.arch., 4654
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTURA U BIJELOM d.o.o.
Ribnička ulica 9, Zagreb (10000)

769. Salacan Olivera

dipl.ing.arh., 294
ovlaštena arhitektica

770. Saleta Vinka

mag.ing.arch., 5001
ovlaštena arhitektica

771. Saletto Novosel Lucija

dipl.ing.arh., 4700
ovlaštena arhitektica

772. Salminen Pekka

dipl.arh., 2998
ovlašteni arhitekt

773. Salopek Ivana

mag.ing.prosp.arch., 4437
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica
GREENARTO j.d.o.o.
Palinovečka 33, Zagreb (10000)
, Mob: 091/6246-666
Email:

774. Salopek-Končar Dijana

dipl.ing.arh., 2292
ovlaštena arhitektica

775. Samardžić Željko

dipl.ing.arh., 2727
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. 4
2 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 8
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 8 sati!

776. Sanković Mandica

dipl.ing.arh., 467
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

777. Šantek Helena

mag.ing.arch., 4362
ovlaštena arhitektica

778. Šantić Maja

dipl.ing.arh., 805
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

779. Šapina Danijela

dipl.ing.arh., 3903
ovlaštena arhitektica

780. Saračević Aladin

dipl.ing.arh., 2989
ovlašteni arhitekt

781. Savić Nana

dipl.ing.agr., 3728
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

782. Savić Matea

mag.ing.prosp.arch., 4590
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

783. Šćavničar-Ivković Jasna

dipl.ing.arh., 2148
ovlaštena arhitektica

784. Schneider Marijana

dipl.ing.arh., 2607
ovlaštena arhitektica

785. Seferović Jasna

dipl.ing.arh., 1681
ovlaštena arhitektica

786. Šegedin Sara

mag.ing.arch., 4745
ovlaštena arhitektica
Email:

787. Segin Ivka

ing.arh., 0
Opširnije o članu
inženjerka gradilišta
Arting d.o.o.
Strossmayerova 4, Bjelovar (43000)
Tel: 043/241-226, Fax: 043/221-471
Email:
Imenik inženjera gradilišta
RBr. Skup Sati po skupu
1 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020.
2 nZEB i VELUX proizvodi
3 VELUX ACTIVE with NETATMO
4 Velux webinar: predstavljanje knjige za arhitekte Healthy Home Handbook
Ukupno
Za Imenik inženjera gradilišta
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

788. Šegvić Edo

dipl.ing.arh., 791
ovlašteni arhitekt

789. Selak Jadranka

dipl.ing.arh., 1931
ovlaštena arhitektica

790. Senjak Ivana

mag.ing.arch., 3237
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE IVANA SENJAK
Odranska 5, 10000 Zagreb, Zagreb (10000)
Tel: 01/6195-208, Fax: 01/6195-208, Mob: 098/968 74 01
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

791. Šepić Slađana

dipl.ing.arh., 2842
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

792. Serdarević Dabac Mladenka

dipl.ing.arh., 3360
ovlaštena arhitektica

793. Sertić Malojka

dipl.ing.arh., 3181
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

794. Sestrić Željka

dipl.ing.arh., 2636
ovlaštena arhitektica

795. Sikavica Katarina

dipl.ing.arh., 3117
ovlaštena arhitektica

796. Šikić Iris

dipl.ing.arh., 1941
ovlaštena arhitektica

797. Silađin Branko

dipl.ing.arh., 29
ovlašteni arhitekt urbanist
Odak I Silađin -Arcus d.o.o.
Mesnička 9/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/4846-286, Fax: 01/4847-876
Email:

798. Šimac Marina

mag.ing.arch, 4259
ovlaštena arhitektica

799. Šimić Ivan

dipl.ing.agr., 3704
ovlašteni krajobrazni arhitekt
krajobrazni arhitekt

800. Šimić Željko

dipl.ing.arh., 1500
ovlašteni arhitekt

801. Šimleša Leposava

dipl.arh., 2579
ovlaštena arhitektica unutarnje arhitekture

802. Šimunović Dušanka

dipl.ing.arh., 98
ovlaštena arhitektica

803. Šinjor Irena

mag.ing.arch., 3235
ovlaštena arhitektica

804. Šipoš Ninoslav

dipl.ing.arh., 385
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

805. Sironić Marijana

dipl.ing.arh., 184
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

806. Sironić Dario

dipl.ing.arh., 185
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

807. Sisgoreo Igor

dipl.ing.arh., 1
ovlašteni arhitekt

808. Škevin Petra

mr.sc.dipl.ing.arh., 2741
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

809. Škevin-Hrabrić Goranka

dipl.ing.arh., 1653
ovlaštena arhitektica

810. Škopac Vedran

dipl.ing.arh., 4055
ovlašteni arhitekt

811. Skorić-Kovačević Zorka

dipl.ing.arh., 2020
ovlaštena arhitektica

812. Skorup Hrvoje

dipl.ing.agr., 2317
ovlašteni krajobrazni arhitekt

813. Skračić Slobodan

dipl.ing.arh., 1393
ovlašteni arhitekt

814. Škrbina Biljana

dipl.ing.arh., 502
ovlaštena arhitektica

815. Škunca Željko

dipl.ing.arh., 1946
ovlašteni arhitekt

816. Sladić Danica

dipl.ing.arh., 1415
ovlaštena arhitektica

817. Sladoljev Vladimir

dipl.ing.arh., 1354
ovlašteni arhitekt

818. Sladoljev Zoran

dipl.ing.arh., 3556
ovlašteni arhitekt

819. Slipčević Višnja

dipl.ing.arh., 1474
ovlaštena arhitektica

820. Smailbegović Envera

viši arh.teh., 1886
ovlaštena arhitektica

821. Smajlović Damir

dipl.ing.arh., 2823
ovlašteni arhitekt

822. Smokvina Jasmina

dipl.ing.arh., 1660
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 4 sati!

823. Šnajdar Ostojić Maja

mag.ing.arch., 4311
ovlaštena arhitektica

824. Soče Nina

mag.ing.arch., 4859
ovlaštena arhitektica
3P d.o.o.
Kneza Višeslava 14, Zagreb (10000)
Tel: 01/4610-207, Fax: 01/4670-305
Email:

825. Šoda Lovre

mag.ing.arch., 4377
ovlašteni arhitekt
Arching d.o.o.
Prilaz Tvornici 39, Šibenik (22000)
, Fax: 022/214-908
Email:

826. Soldo Stjepan

mag.ing.arch., 4947
ovlašteni arhitekt
Email:

827. Šoln Larisa

dipl.ing.arh., 161
ovlaštena arhitektica

828. Sorić Nives

dipl.ing.arh., 342
ovlaštena arhitektica

829. Sošić Katja

mag.pp.u.po., 1
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica
PLAN 10 d.o.o.
Funtana 14, Rovinj (52210)
, Mob: 091/3830-001
Email:

830. Spahović Sabiha

dipl.ing.arh., 3952
ovlaštena arhitektica

831. Špehar Hafizović Gordana

dipl.ing.arh., 1666
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

832. Splivalo Ana

dipl.ing.arh., 838
ovlaštena arhitektica

833. Šporčić Diana

dipl.ing.arh., 453
ovlaštena arhitektica

834. Srdelić Ana

dipl.ing.arh., 3881
ovlaštena arhitektica

835. Sršen Željka

dipl.ing.arh., 3021
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

836. Stanek-Šaler Melanija

dipl.ing.arh., 2882
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

837. Stanić Mirjana

dipl.ing.arh., 2509
ovlaštena arhitektica

838. Stanić Nevenka

ing.građ., 2051
ovlaštena arhitektica

839. Stantić Brčić Tamara

dipl.ing.arh., 1426
ovlaštena arhitektica

840. Štefanac Nikola

mag. ing. arch., 4421
ovlašteni arhitekt
Email:

841. Štekl Vladimir

dipl.ing.arh., 37
ovlašteni arhitekt

842. Šteko Jakov

dipl.ing.arh., 3197
ovlašteni arhitekt

843. Stepić Natalia

dipl.ing.arh., 1446
ovlaštena arhitektica

844. Štimac Miroslav

dipl.ing.arh., 17
ovlašteni arhitekt urbanist
Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
Splitska 2, Rijeka (51000)
Tel: 051/351-763, Fax: 051/212-436
Email:

845. Štimac Mirta

dipl.ing.arh., 3976
ovlaštena arhitektica

846. Štimac Ingrid

dipl.ing.arh., 506
ovlaštena arhitektica

847. Stipaničić Dora

mag.ing.arch., 4792
ovlaštena arhitektica
Apz Stark d.o.o.
Širokobriška 43, Zagreb (10000)
, Fax: 01/3638-707
Email:

848. Stipaničić Bruna

mag.ing.arch., 4830
ovlaštena arhitektica
ATP Zagreb arhitekti inženjeri d.o.o.
Donje Svetice 14, Zagreb (10000)

849. Stipanović Ankica

mag.ing.arch., 1696
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

850. Stiperski Darko

dipl.ing.arh., 1111
ovlašteni arhitekt

851. Stipičević Dobrila

ing.građ., 1183
ovlaštena arhitektica

852. Stipičević Radmila

dipl.ing.arh., 1923
ovlaštena arhitektica

853. Štivić Tomica

dipl.ing.arh., 1713
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

854. Strabić Irela

dipl.ing.arh., 2179
ovlaštena arhitektica

855. Straga Vesna

mag.ing.arch., 4088
ovlaštena arhitektica

856. Streitenberger Ines

mag.ing.arch., 3006
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

857. Štrk Suzana

dipl.ing.arh., 3488
ovlaštena arhitektica

858. Strukan Zvonimir

dipl.ing.arh., 1746
ovlašteni arhitekt

859. Stuparić Aleksandra

dipl.ing.arh., 1616
ovlaštena arhitektica

860. Subota Josipa

mag.ing.arch., 4295
ovlaštena arhitektica

861. Sučić Sandra

dipl.ing.arh., 4123
ovlaštena arhitektica

862. Sučić Davor

dipl.ing.arh., 3707
ovlašteni arhitekt

863. Šućur-Perišić Ljiljana

dipl.ing.arh., 3147
ovlaštena arhitektica

864. Sudec Višnja

dipl.ing.arh., 1407
ovlaštena arhitektica

865. Suhova Julija

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1315
ovlaštena arhitektica

866. Šundrica Žarko

dipl.ing.arh., 3252
ovlašteni arhitekt

867. Šunjić Petrović Renata

dipl.ing.arh., 2986
ovlaštena arhitektica

868. Šuper Damir

dipl.ing.arh., 339
ovlašteni arhitekt
Geograpal d.o.o.
Nadinska 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/6234-650, Fax: 01/6234-635
Email:

869. Šupić Miličić Gordana

dipl.ing.arh., 3855
ovlaštena arhitektica

870. Sušanj Ksenija

dipl.ing.arh., 2092
ovlaštena arhitektica

871. Sušić Ante

mag.ing.arch., 4303
ovlašteni arhitekt
Email:

872. Šušković Maja

dipl.ing.arh., 1902
ovlaštena arhitektica

873. Šustić Ivan

ing.građ., 1890
ovlašteni arhitekt

874. Šute Sanja

dipl.ing.arh., 410
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

875. Šuto Željka

dipl.ing.arh., 4980
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
STUDIO PROSTORIJA d.o.o.
Kijevska 13, Gradići, Velika Gorica (10410)
, Mob: 0981656428
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

876. Švajhler Jadranka

dipl.ing.arh., 1232
ovlaštena arhitektica

877. Švalek Marijana

dipl.ing.arh., 3562
ovlaštena arhitektica

878. Svarčić Selestrin Ante

mag.ing.arch., 4445
ovlašteni arhitekt
Mass d.o.o.
Ruđera Boškovića 15, Split (21000)
, Fax: 021/470-429
Email:

879. Šverko Vladimir

dipl.ing.arh., 2959
ovlašteni arhitekt

880. Svibovec Jelena

dipl.ing.arh., 3601
ovlaštena arhitektica

881. Švigir Zdravko

dipl.ing.arh., 1761
ovlašteni arhitekt

882. Tabain Dinko

dipl.ing.arh., 43
ovlašteni arhitekt

883. Tabulov-Štrelov Daria

dipl.ing.arh., 3898
ovlaštena arhitektica

884. Tafra Bašić Eni

dipl.ing.arh., 1334
ovlaštena arhitektica

885. Tarle Petar

dipl.ing.šum., 2751
ovlašteni krajobrazni arhitekt

886. Tatalović Gordana

dipl.ing.arh., 1894
ovlašteni arhitekt

887. Terzija Nikolina

dipl.ing.agr., 3638
ovlaštena krajobrazna arhitektica

888. Tešanović-Medić Gorana

dipl.ing.arh., 4464
ovlaštena arhitektica
Email:

889. Tinodi Šatvar Branka

dipl.ing.arh., 1087
ovlaštena arhitektica

890. Tkalčić Tajana

mag.ing.arch., 4135
ovlaštena arhitektica

891. Tolić Dijana

mag.ing.arch., 4776
ovlaštena arhitektica
Email:

892. Tomas Goran

dipl.ing.arh., 2655
ovlašteni arhitekt

893. Tomašić Marina

dipl.ing.arh., 3051
ovlaštena arhitektica

894. Tomek Jasenka

dipl.ing.arh., 2040
ovlaštena arhitektica

895. Tomljenović Maja

mag.ing.prosp.arch., 4413
ovlaštena krajobrazna arhitektica
krajobrazna arhitektica

896. Topalović Smajlović Zorica

dipl.ing.arh., 2922
ovlaštena arhitektica
Zona A d.o.o.
Borongaj aerodrom 10c, Zagreb (10000)
Tel: 01/2436-449, Fax: 01/2436-449
Email:

897. Topolnjak Vladimir

ing.građ., 1747
ovlašteni arhitekt

898. Toš Igor

dipl.ing.arh., 84
ovlašteni arhitekt

899. Tošev Štefica

dipl.ing.arh., 1389
ovlaštena arhitektica

900. Tot Vesna

dipl.ing.arh., 551
ovlaštena arhitektica

901. Tovornik Vesna

dipl.ing.arh., 268
ovlaštena arhitektica

902. Treursić-Katušić Srebrenka

dipl.ing.arh., 2305
ovlaštena arhitektica

903. Trkanjec Luka

mag.ing.arch., 52
ovlašteni arhitekt urbanist

904. Trumbić Ivica

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3152
ovlašteni arhitekt

905. Tudja Ivana

mag.ing.arch., 4278
ovlaštena arhitektica

906. Tumpa Tamara

dipl.ing.arh., 3887
ovlaštena arhitektica

907. Tumpić Dubravko

dipl.ing.arh., 1089
ovlašteni arhitekt
LAGUNA INŽENJERING d.o.o.
Bernarda Parentina 1, Poreč (52440)
Tel: 052/453-487, Fax: 052/428-490, Mob: 098/254-131
Email:

908. Turato Lada

dipl.ing.arh., 448
ovlaštena arhitektica

909. Turk Danko

dipl.ing.arh., 1718
ovlašteni arhitekt

910. Turniški Vlatka

mag.ing.arch., 2822
ovlaštena arhitektica

911. Tus Marusja

dipl.ing.arh., 288
ovlaštena arhitektica

912. Tušek Darovan

dipl.ing.arh.; dr.sc., 363
ovlašteni arhitekt

913. Tuškan Dubravka

dipl.ing.arh., 1858
ovlaštena arhitektica

914. Udiljak Mirna

mag.ing.arch., 4176
ovlaštena arhitektica

915. Uhlik Vinko

dipl.ing.arh., 1863
ovlašteni arhitekt

916. Urbić Zlatko

ing.arh., 1582
ovlašteni arhitekt

917. Uroda Ljiljana

dipl.ing.arh., 222
ovlaštena arhitektica
Com d.o.o.
Babukićeva 2, Zagreb (10000)
Tel: 01/2331-793, Fax: 01/2333211, Mob: 098 9076248
Email:

918. Ursić Neva

dipl.ing.arh., 85
ovlaštena arhitektica

919. Valčić Paulo

mag.ing.arch., 3552
ovlašteni arhitekt

920. Valenta Vera

dipl.ing.agr., 2342
ovlaštena arhitektica

921. Vančina Franjo

dipl.ing.arh., 5
ovlašteni arhitekt urbanist

922. Vareško Goran

dipl.ing.arh., 3937
ovlašteni arhitekt

923. Vego Jaroslav

dipl.ing.arh., 795
ovlašteni arhitekt

924. Vego Violeta

dipl.ing.arh., 1738
ovlaštena arhitektica
Dubrovačko-Neretvanska Županija
Radnička 4, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/676-450, Fax: 020/419-060
Email:

925. Veleglavac Matija

mag.ing.arch., 4771
ovlašteni arhitekt

926. Veršić Nevenka

dipl.ing.arh., 2237
ovlaštena arhitektica

927. Vidaković Višnja

dipl.ing.arh., 4399
ovlaštena arhitektica
Umdasch Store Makers Croatia d.o.o.
Slavonska avenija 11a , Zagreb (10000)
Tel: 01/6470-966, Fax: 01/3497-548, Mob: 099/4512-921
Email:

928. Videk Pavlović Maja

mag.ing.arch., 28
ovlaštena arhitektica urbanistica

929. Vidović Vlatka

dipl.ing.arh., 1452
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
MAJATALO d.o.o.
Miramarska 13D, Zagreb (10000)
Tel: 01/3760-316, Mob: 091/7837-109
Email:

930. Vilić Davor

dipl.ing.arh., 3850
ovlašteni arhitekt

931. Vinski Vesna

dipl.ing.arh., 272
ovlaštena arhitektica

932. Violić Žilić Ivana

mag.ing.arch., 4262
ovlaštena arhitektica

933. Vitas Slavica

dipl.ing.arh., 18
ovlaštena arhitektica
Arcus d.o.o.
Gajeva 2a, Slavonski Brod (35000)
Tel: 035/442-459;442-603;, Fax: 035/442-459
Email:

934. Vitlov Mirjana

dipl.ing.agr., 585
ovlaštena krajobrazna arhitektica

935. Vlahović Dragomir

dipl.ing.arh., 136
ovlašteni arhitekt

936. Vojnić Valentina

mag.ing.arch., 4828
ovlaštena arhitektica
Ap-Projekt d.o.o..
Vukovarska 8, Dubrovnik (20000)
, Fax: 020/312-243
Email:

937. Vojnović Danko

mag.ing.arch., 4195
ovlašteni arhitekt

938. Volović Mario

dipl.ing.arh., 1246
ovlašteni arhitekt

939. Vragović Wilhellmina

dipl.ing.arh.; mr.sc., 156
ovlaštena arhitektica

940. Vrbat Skopac Mirjana

dipl.ing.arh., 390
ovlaštena arhitektica

941. Vrkljan Slavko

dipl.ing.arh., 1504
ovlašteni arhitekt

942. Vucelić Vilman Dinka

dipl.ing.arh., 4451
ovlaštena arhitektica
Email:

943. Vučemilović Vlasta

dipl.ing.arh., 1991
ovlaštena arhitektica

944. Vučić Ljerka

dipl.ing.arh., 1610
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

945. Vučić Tihana

mag.ing.arch., 4770
ovlaštena arhitektica

946. Vujnović Maja

mag.ing.arch., 4648
ovlaštena arhitektica
HEKSAGON d.o.o.
Valpovačka 2, Split (21000)

947. Vukadin Novak Nataša

dipl.ing.arh., 3183
ovlaštena arhitektica

948. Vukić Robert

dipl.ing.arh.; mag.spec., 797
ovlašteni arhitekt

949. Vuković Ranka

dipl.ing.arh., 2931
ovlaštena arhitektica

950. Vuković Marija

dipl.ing.arh., 798
ovlaštena arhitektica

951. Vuković Domagoj

dipl.ing.arh., 53
ovlašteni arhitekt

952. Vuletin Jasenka

dipl.ing.arh., 3664
ovlaštena arhitektica

953. Vusak Jasminka

dipl.ing.arh., 2641
ovlaštena arhitektica

954. Wagner Vladimir

dipl.ing.arh., 297
ovlašteni arhitekt

955. Waldgoni Renata

dipl.ing.arh., 2209
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

956. Weber-Jagić Zdravka

dipl.ing.arh., 2181
ovlaštena arhitektica

957. Weygand Dario

dipl.ing.arh., 3026
ovlašteni arhitekt

958. Zagorac Ivan

dipl.ing.arh., 4151
ovlašteni arhitekt

959. Žaja Gordana

dipl.ing.arh., 1553
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4639-629
Email:

960. Zamelli Tamara

ing.arh., 2847
ovlaštena arhitektica

961. Zanchi Jelena

dipl.ing.arh; dr.sc., 3257
ovlaštena arhitektica

962. Zaninović Petar

dipl.ing.arh., 452
ovlašteni arhitekt

963. Žarnić Vesna

dipl.ing.arh., 2923
ovlaštena arhitektica

964. Zdenković Ivan

dipl.ing.arh., 2661
ovlašteni arhitekt

965. Zelić Marko

dipl.ing.arh., 2056
ovlašteni arhitekt

966. Zeneral Anton

dipl.ing.arh., 3744
ovlašteni arhitekt

967. Zenko Sanda

dipl.ing.arh., 800
ovlaštena arhitektica

968. Žeravica Jelena

mag.ing.arch., 4419
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o.
Hrvatske mornarice 2, Split (21000)
Tel: 021/779-843, Mob: 098/602-370
Email:

969. Žerjavić Filip

mag.ing.arch., 4584
ovlašteni arhitekt
Email:

970. Zgaga Željka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 508
ovlaštena arhitektica

971. Žic Šipušić Sonja

dipl.ing.arh., 1092
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

972. Zidarić Josip

dipl.ing.arh., 497
ovlašteni arhitekt

973. Žilić Terica

ing.arh., 2121
ovlaštena arhitektica
dizajnterica j.d.o.o.
Našička 11, Zagreb (10000)
, Mob: 098/637-614
Email:

974. Živko Eva

mag.ing.arch., 4275
ovlaštena arhitektica

975. Živković Vlatka

ing.arh., 2071
ovlaštena arhitektica

976. Zlonoga Andrea

mag.ing.arch., 4212
ovlaštena arhitektica

977. Žmikić Dunja

dipl.ing.arh., 2067
ovlaštena arhitektica

978. Zorić Sandra

dipl.ing.arh., 1997
ovlaštena arhitektica

979. Zoric Stampalia Zrinka

dipl.ing.arh., 3199
ovlaštena arhitektica

980. Zoričić Neven

dipl.ing.arh., 3481
ovlašteni arhitekt

981. Zrilić Vulić Antonela

mag.ing.agr., 3706
ovlaštena krajobrazna arhitektica

982. Zuliani Walter

dipl.ing.arh, 3357
ovlašteni arhitekt

983. Žunić Alen

dr.sc. mag.ing.arch., 607
ovlašteni arhitekt urbanist

984. Županić Jaković Dajana

mag.ing.arch., 4129
ovlaštena arhitektica

985. Žurić Goran

mag.ing.arch., 4712
ovlašteni arhitekt
ŠTRUCLJEVO d.o.o.
Kozarčeva 34, Zagreb (10000)
, Mob: 098/715-047

986. Zvonar Dražen

ing.građ., 1091
ovlašteni arhitekt

987. Žvorc Danka

dipl.ing.arh., 4344
ovlaštena arhitektica
AG PROJEKT d.o.o.
Travnička 66, Čakovec (40000)
Tel: 040/363-649, Mob: 098/213-362
Email:
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3771
Ukupan broj aktivnih članova: 2784
Ukupan broj članova u mirovanju: 987