Članovi Komore u mirovanju

1. Abramović Željka

dipl.ing.arh., 1947
ovlaštena arhitektica

2. Ahel Karmela

dipl.ing.arh., 1833
ovlaštena arhitektica

3. Ahmetović Štemberger Mladena

mag.ing.arch., 3951
ovlaštena arhitektica

4. Alaniz Marijan

dipl.ing.arh., 2469
ovlaštena arhitektica

5. Aleksić Matijević Anamarija

dipl.ing.arh., 2388
ovlaštena arhitektica

6. Alfirev Ivana

dipl.ing.arh., 3786
ovlaštena arhitektica

7. Alii Irma

mag.ing.arch., 4610
ovlaštena arhitektica
Modra d.o.o.
Đorđićeva 6/2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4920-651, Mob: 099/3149-225
Email:

8. Aljinović Maja

dipl.ing.arh., 1158
ovlaštena arhitektica

9. Anđel Gordan

dipl.ing.arh., 2012
ovlašteni arhitekt
Tehnika d.d.
Grada Vukovara 274, Zagreb (10000)
Tel: 01/6301-111,2335-681, Fax: 01/6301-111,6187-701
Email:

10. Anđelić Gordana

dipl.ing.arh., 1270
ovlaštena arhitektica

11. Andrašević Mia

mag.ing.arch., 4760
ovlaštena arhitektica
Email:

12. Andraši Željko

dipl.ing.arh., 285
ovlašteni arhitekt

13. Anić Mrđen Nina

mag.ing.arch., 4645
ovlaštena arhitektica
Dva Arhitekta d.o.o.
Vlaška 83/1, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4500-334

14. Aničić Branka

dipl.ing.agr.; dr.sc., 577
ovlaštena krajobrazna arhitektica

15. Anin Ante

Dipl.-Ing., 3066
ovlašteni arhitekt

16. Antolić Jurić Ivana

dipl.ing.arh., 2740
ovlaštena arhitektica

17. Antoš Žganec Olga

dipl.ing.arh., 509
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

18. Antunović Branka

dipl.ing.arh., 1195
ovlaštena arhitektica

19. Antunović Zdenko

dipl.ing.arh., 1876
ovlašteni arhitekt

20. Anzulović Margarita

dipl.ing.arh., 2295
ovlaštena arhitektica

21. Arači Gordan

dipl.ing.arh., 2937
ovlašteni arhitekt

22. Arnerić Ante

dipl.ing.arh., 1333
ovlašteni krajobrazni arhitekt

23. Artuković Sandra

dipl.ing.arh., 1299
ovlaštena arhitektica

24. Asić Rutar Marija

ing.arh., 1007
ovlaštena arhitektica
Rapidograf d.o.o.
Travanjska 22, Zagreb (10000)
Tel: 01/3872-681, Fax: 01/3872-681
Email:

25. Auf-Franić Hildegard

dipl.ing.arh.; dr.sc., 105
ovlaštena arhitektica

26. Aviani Tonko

dipl.ing.arh., 3362
ovlašteni arhitekt

27. Babić Hrvoje

dipl.ing.arh., 3368
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

28. Babić Vedran

dipl.ing.arh., 3184
ovlašteni arhitekt

29. Babić Vujić Zrinka

dipl.ing.arh, 3287
ovlaštena arhitektica

30. Bacci Žan

dipl.ing.arh., 1871
ovlašteni arhitekt

31. Baće-Kozarčanin Mila

dipl.ing.arh., 1166
ovlaštena arhitektica

32. Bačić Tomislav

univ.dipl.inž.arh., 4317
ovlašteni arhitekt

33. Bagarić Frano

dipl.ing.arh., 3880
ovlašteni arhitekt

34. Bajlo Carr Jasna

dipl.ing.arh., 3907
ovlaštena arhitektica

35. Bakalar Zdravko

dipl.ing.arh., 570
ovlašteni arhitekt

36. Bakić Vjera

dipl.ing.arh., 3701
ovlaštena arhitektica

37. Bakoš - Pozderec Sandra

dipl.ing.arh, 3107
ovlaštena arhitektica

38. Bakula Nada

ing.građ., 1097
ovlaštena arhitektica

39. Balić Branka

dipl.ing.arh., 2413
ovlaštena arhitektica
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136, Zagreb (10000)

40. Balin-Fadejev Marina

dipl.ing.arh., 1652
ovlaštena arhitektica

41. Balog Zoran

dipl.ing.arh., 1606
ovlašteni arhitekt

42. Balta Vesna

dipl.ing.arh.; dr.sc., 3769
ovlaštena arhitektica

43. Bandur Vlado

mag.ing.arch., 4689
ovlašteni arhitekt
KOSOVIĆ, d.o.o.
Henrija Dunanta 5, Zagreb (10000)

44. Banfić Vlasta

dipl.ing.arh., 205
ovlaštena arhitektica

45. Banić Gorana

dipl.ing.arh., 3084
ovlaštena arhitektica

46. Baranović Hrvoje

dipl.ing.arh., 3445
ovlašteni arhitekt

47. Baričić Nika

mag.ing.arch., 4113
ovlaštena arhitektica

48. Barzilay Silvija

mag.ing.arch., 4811
ovlaštena arhitektica

49. Bašić Galošić Jelena

dipl.ing.arh., 23
ovlaštena arhitektica urbanistica

50. Bašić Lovrić Dražena

dipl.ing.arh., 2109
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 12 sati!

51. Baškovič Ljudmila

mag.ing.arch., 4457
ovlaštena arhitektica
STAIRWELL AND LOFT d.o.o.
Rašenički put 6, Zagreb (10000)
Tel: 01/3865-685
Email:

52. Bastijanić Sergio

dipl.ing.arh., 1790
ovlašteni arhitekt

53. Batinica Miomir

dipl.ing.arh., 2819
ovlašteni arhitekt

54. Batoš Lazar Danijela

dipl.ing.arh., 3685
ovlaštena arhitektica

55. Batušić Sanda

dipl.ing.arh., 1443
ovlaštena arhitektica

56. Bauman Gruša

dipl.ing.arh., 724
ovlaštena arhitektica

57. Bayer-Živković Zdenka

dipl.ing.arh., 1629
ovlaštena arhitektica

58. Bečić Maida

dipl.ing.arh., 2955
ovlaštena arhitektica

59. Bedeniković Irena

dipl.ing.arh., 2728
ovlaštena arhitektica

60. Begić Sofija

ing.arh., 1484
ovlaštena arhitektica

61. Bela Ciprić Ljerka

dipl.ing.arh., 322
ovlaštena arhitektica

62. Berger Jasna

dipl.ing.građ., 2692
ovlaštena arhitektica

63. Berger-Domines Jadranka

dipl.ing.arh, 3336
ovlaštena arhitektica

64. Beriša Majda

ing.građ., 1430
ovlaštena arhitektica

65. Berković Vladimir

dipl.ing.arh., 204
ovlašteni arhitekt

66. Berlengi Gojko

dipl.ing.arh., 1910
ovlašteni arhitekt

67. Bertović Hrvoje

dipl.ing.arh.; mr.sc., 302
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

68. Bešlić Anton

dipl.ing.arh., 2584
ovlašteni arhitekt

69. Beusan Mario

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1846
ovlašteni arhitekt

70. Bezmalinović Jasna

dipl.ing.arh, 3340
ovlaštena arhitektica

71. Bibica Valerija

dipl.ing.arh., 3341
ovlaštena arhitektica

72. Bijelić Nikolina

dipl.ing.arh., 4529
ovlaštena arhitektica
triM building d.o.o.
Franje Lovrića 20/2, Sisak (44000)
Tel: 044/521-426, Mob: 098/376-939
Email:

73. Bilan Maravić Ana

dipl.ing.arh., 4361
ovlaštena arhitektica

74. Biljan Zvonimir

dipl.ing.arh., 167
ovlašteni arhitekt

75. Biljan Nataša

dipl.ing.arh., 3485
ovlaštena arhitektica

76. Bilonić Ante

ing.arh., 725
ovlašteni arhitekt

77. Binički Vladimir

dipl.ing.arh., 1974
ovlašteni arhitekt

78. Birač Iva

dipl.ing.arh, 3068
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

79. Bišćanić Vanja

dipl.ing.arh., 3129
ovlaštena arhitektica

80. Biščanić Mladen

ing.građ., 1806
ovlašteni arhitekt

81. Biskup Marko

dipl.ing.arh., 1104
ovlašteni arhitekt

82. Biškup Draženka

dipl.ing.arh., 409
ovlaštena arhitektica

83. Bituh Miljenko

dipl.ing.arh., 195
ovlašteni arhitekt

84. Bjelić Ana

mag.ing.arch., 4730
ovlaštena arhitektica
STUDIO 3LHD d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 3/3, Zagreb (10000)

85. Blažević Perušić Josipa

dipl.ing.arh., 486
ovlaštena arhitektica

86. Blinja Mirna

dipl.ing.arh., 2011
ovlaštena arhitektica

87. Bobovec Borka

dipl.ing.arh.; dr.sc, 1598
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

88. Bodić Jagoda

dipl.ing.arh., 728
ovlaštena arhitektica

89. Bodrožić Zoran

dipl.ing.arh, 3270
ovlašteni arhitekt

90. Bogdanić Ivan

dipl.ing.šum., 572
ovlašteni krajobrazni arhitekt

91. Böhm Franjo

dipl.ing.arh., 3131
ovlašteni arhitekt

92. Boić-Jagodar Jasmina

dipl.ing.arh., 3387
ovlaštena arhitektica

93. Bojanić Obad Šćitaroci Bojana

dipl.ing.arh.; dr.sc., 225
ovlaštena arhitektica

94. Boljat Silvana

dipl.ing.arh., 1395
ovlaštena arhitektica

95. Boričević Iva

mag.ing.arch., 3925
ovlaštena arhitektica
Zagrebačka Županija
Ul.Grada Vukovara 72/Iv, Zagreb (10000)
Tel: 01/6009-401
Email:

96. Borjan Ščuric Gordana

dipl.ing.arh, 3315
ovlaštena arhitektica

97. Bosiljevac Igor

mag.ing.arch., 4332
ovlašteni arhitekt

98. Bošković Sanja

dipl.ing.arh., 3266
ovlaštena arhitektica

99. Bosnić Natali

dipl.ing.arh., 2994
ovlaštena arhitektica

100. Bošnjak Margarita

dipl.ing.arh., 3763
ovlaštena arhitektica

101. Bošnjak Ljiljana

dipl.ing.arh., 88
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

102. Botrić Đurđica

mag.ing.arch., 4739
ovlaštena arhitektica
Email:

103. Botteri Jelena

mag.ing.arch., 3842
ovlaštena arhitektica

104. Božić-Trivanović Vlatka

dipl.ing.arh., 1869
ovlaštena arhitektica

105. Brajdić Boris

dipl.ing.arh., 2704
ovlašteni arhitekt

106. Brana Tesar Olga

dipl.ing.arh., 3582
ovlaštena arhitektica

107. Breber Dubravka

dipl.ing.arh., 3205
ovlaštena arhitektica

108. Breka Ana

dipl.ing.arh, 4509
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Kincl d.o.o.
Vodnikova 4/I, Zagreb (10000)
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
2 Konferencija ARTUR 2018: Kulturni turizam 3
Ukupno 7
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 45 sati!

109. Brezac Živana

dipl.ing.arh., 731
ovlaštena arhitektica

110. Brezetić Ines

mag.ing.arch., 4346
ovlaštena arhitektica

111. Brixy Tamara

dipl.ing.arh., 3778
ovlaštena arhitektica
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Radnička cesta 80, Zagreb (10000)
Tel: 01/5391-918
Email:

112. Brletić Marina

mag.ing.arch., 4334
ovlaštena arhitektica
Brigada d.o.o.
Zavrtnica 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/606-4034, Fax: 01/6064-001
Email:

113. Brnić Tanja

mag.ing.prosp.arch., 3935
ovlaštena krajobrazna arhitektica

114. Brozičević Ivan

dipl.ing.arh., 1600
ovlašteni arhitekt

115. Brozović Jadranka

dipl.ing.arh., 277
ovlaštena arhitektica

116. Bruvo Saša

dipl.ing.arh., 340
ovlašteni arhitekt

117. Buble Sanja

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1842
ovlaštena arhitektica

118. Bućan Vesna

dipl.ing.arh., 2322
ovlaštena arhitektica

119. Bučević Goran

dipl.ing.arh., 60
ovlašteni arhitekt

120. Budalica-Meco Sanela

mag.ing.arch., 3734
ovlaštena arhitektica

121. Buden Božidar

ing.građ., 1984
ovlašteni arhitekt

122. Buhač Zvonko

ing.građ., 1793
ovlašteni arhitekt

123. Bui Karolina

dipl.ing.arh., 1971
ovlaštena arhitektica

124. Bukulin Branko

dipl.ing.arh., 334
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

125. Bunić Valentina

mag.ing.arch., 4010
ovlaštena arhitektica

126. Burek Daniel

ing.građ., 1436
ovlašteni arhitekt

127. Burić Drinka

dipl.ing.arh., 1926
ovlaštena arhitektica

128. Burić Željka

dipl.ing.arh., 3081
ovlaštena arhitektica

129. Burlic Željka

dipl.ing.arh., 1546
ovlaštena arhitektica

130. Butković Golub Marijana

dipl.ing.arh., 2985
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)
Tel: 01/3712-832, Mob: 091/5053-339
Email:

131. Butula Sonja

dipl.ing.agr.; mr.sc., 573
ovlaštena krajobrazna arhitektica

132. Čabran Ivan

mag.ing.arch., 4737
ovlašteni arhitekt
Email:

133. Čačić Radimir

dipl.ing.arh., 202
ovlašteni arhitekt

134. Čakić Gordana

dipl.ing.arh., 2768
ovlaštena arhitektica

135. Čamdžić Suzana

ing.arh., 2321
ovlaštena arhitektica
Novak Inženjering d.o.o.
Bužanova 12B, Zagreb (10000)
Tel: 01/4650-859, Mob: 099/8125-787
Email:

136. Caratan Gracin Amalasunta

dipl.ing.arh, 3255
ovlaštena arhitektica

137. Careva Kristina

dipl.ing.arh., 3643
ovlaštena arhitektica

138. Cecić Srećko

dipl.ing.arh., 3350
ovlašteni arhitekt

139. Čehić Nataša

dipl.ing.agr., 3415
ovlaštena krajobrazna arhitektica

140. Čeko Dušan

dipl.ing.arh., 3405
ovlašteni arhitekt

141. Čelhasić Ćurlin Šejla

dipl.ing.arh, 3331
ovlaštena arhitektica

142. Čerina Vanja

dipl.ing.arh, 3318
ovlaštena arhitektica
Grau d.o.o.
Radićeva 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/4848-635, Fax: 01/4848-635
Email:

143. Černjul Lučano

dipl.ing.arh., 456
ovlašteni arhitekt

144. Cerovečki Mladen

dipl.ing.arh., 2861
ovlašteni arhitekt

145. Červar Gustav

dipl.ing.arh.; mr.sc., 618
ovlašteni arhitekt

146. Česi Ćurić Božica

mag.ing.arch., 3806
ovlaštena arhitektica
PLANUM PROJEKT d.o.o.
Kralja Tomislava 51a, Beli Manastir (31300)
Tel: 031/702-207, Fax: 031/705-131, Mob: 099/7337-809
Email:

147. Cezner Filko

dipl.ing.arh., 2253
ovlašteni arhitekt

148. Ciglar Gordan

dipl.ing.arh., 1531
ovlašteni arhitekt

149. Ciglar Ines

dipl.ing.arh., 1307
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

150. Cindrić Davorka Katarina

dipl.ing.arh., 3448
ovlaštena arhitektica

151. Čipčić-Bragadin Martina

mag.ing.prosp.arch., 3758
ovlaštena krajobrazna arhitektica

152. Čižmek Igor

dipl.ing.arh., 1623
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

153. Cmrk Jadranka

dipl.ing.arh., 1641
ovlaštena arhitektica

154. Čmrlec Elizabeta

ing.arh., 1597
ovlaštena arhitektica

155. Čop Katarina

dipl.ing.arh., 1739
ovlaštena arhitektica

156. Ćosić Ana-Marija

dipl.ing.arh, 3308
ovlaštena arhitektica

157. Cota Ljubomir

dipl.ing.arh., 567
ovlašteni arhitekt

158. Črne Petra

mag.ing.arch., 3996
ovlaštena arhitektica

159. Crnjaković Ines

dipl.ing.arh., 2711
ovlaštena arhitektica

160. Crnković Spomenka

dipl.ing.arh., 3994
ovlaštena arhitektica

161. Crnogorac Danica

dipl.ing.arh., 4041
ovlaštena arhitektica

162. Čubrić-Štefok Mirjana

dipl.ing.arh., 1968
ovlaštena arhitektica

163. Cukerić Iva

dipl.ing.arh., 3967
ovlaštena arhitektica

164. Čular Branimir

mag.ing.arch., 4636
ovlašteni arhitekt
Email:

165. Čulo Križan

dipl.ing.arh., 2693
ovlašteni arhitekt

166. Čunko Božidar

ing.građ., 2078
ovlašteni arhitekt

167. Cupec Sonja

dipl.ing.arh.; mr.sc., 70
ovlaštena arhitektica

168. Curić Ivana

dipl.ing.arh., 3873
ovlaštena arhitektica

169. Ćurić Margareta

dipl.ing.arh., 3746
ovlaštena arhitektica

170. Ćurin Zdenko

dipl.ing.arh., 190
ovlašteni arhitekt

171. Ćustić Srećko

dipl.ing.agr., 3031
ovlašteni krajobrazni arhitekt

172. Ćutuk Neda

dipl.ing.arh., 2990
ovlaštena arhitektica

173. Čutura Ivan

dipl.ing.arh, 3495
ovlašteni arhitekt

174. Čuvalo Franko

dipl.ing.arh., 2516
ovlašteni arhitekt

175. Cvahte Zdenka

dipl.ing.arh., 2164
ovlaštena arhitektica

176. Cvetković-Glušica Ljiljana

ing.građ., 1838
ovlaštena arhitektica

177. Cvitak Vlado

dipl.ing.arh., 3166
ovlašteni arhitekt

178. Cvjetko Mirko

dipl.ing.arh., 234
ovlašteni arhitekt

179. Czeisberger Silvija

dipl.ing.arh., 186
ovlaštena arhitektica

180. Czeisberger Alan

dipl.ing.arh., 3215
ovlašteni arhitekt

181. Denačić Valentina

mag.ing.arch., 3870
ovlaštena arhitektica

182. Derniković Nataša

dipl.ing.arh, 3433
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Futurteh d.o.o.
I Jordanovački odvojak 15O, Zagreb (10000)
Tel: 01/5514-327, Fax: 01/5588-062
Email:

183. Desović Ivana

mag.ing.arch., 4169
ovlaštena arhitektica
KABINET ARHITEKTURE d.o.o.
Bogoslava Šuleka 29, Karlovac (47000)
Tel: 041/642-552

184. Deželić Mislav

mag.ing.prosp.arch., 3754
ovlašteni krajobrazni arhitekt

185. Dijanežević Juraj

dipl.ing.arh., 4269
ovlašteni arhitekt

186. Đilas Čeranić Ivana Patricia

mag.ing.arch., 4231
ovlaštena arhitektica

187. Diminić Ivana

dipl.ing.arh., 1262
ovlaštena arhitektica

188. Djidara Mandušić Kristina

dipl.ing.arh., 3114
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
HAMAG BICRO
Ksaver 208, Zagreb (10000)
Tel: 01/4891-814
Email:

189. Dobrostal Asja

dipl.ing.arh., 1814
ovlaštena arhitektica

190. Dodig Andreja

dipl.ing.arh., 3962
ovlaštena arhitektica

191. Doležal Slavica

dipl.ing.arh., 3214
ovlaštena arhitektica

192. Donatović Vinko

dipl.ing.arh., 1331
ovlašteni arhitekt

193. Draščić Natko

dipl.ing.arh., 2975
ovlašteni arhitekt

194. Drenjančević Zvonimir

dipl. ing. arh., 4008
ovlašteni arhitekt

195. Drpić Milena

dipl.ing.arh., 2657
ovlaštena arhitektica

196. Dubravić Senahid

dipl.ing.arh., 518
ovlašteni arhitekt
Teh-gradnja d.o.o.
Ksenije Kantoci 3, Zagreb - Novi Zagreb (10020)
Tel: 01/6637-709, Fax: 01/6394-633, Mob: 091/3665-516
Email:

197. Dučić Dubravka

dipl.ing.arh., 2021
ovlaštena arhitektica

198. Dujić Andrea

mag.ing.arch., 4524
ovlaštena arhitektica

199. Duka Sonja

dipl.ing.arh., 1933
ovlaštena arhitektica

200. Dukovac Viktorija

mag.ing.arch., 4412
ovlaštena arhitektica

201. Dumančić Tomislav

dipl.ing.arh., 4203
ovlašteni arhitekt

202. Dumbović Bilušić Biserka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1945
ovlaštena arhitektica

203. Dunda Pero

dipl.ing.arh., 1202
ovlašteni arhitekt

204. Đurkan Horvat Dubravka

dipl.ing.arh., 230
ovlaštena arhitektica

205. Dvorski Kruno

dipl.ing.arh., 1841
ovlašteni arhitekt

206. Džalto Hrvoje

dipl.ing.arh., 3749
ovlašteni arhitekt

207. Džapo Marija

mag.ing.arch., 4460
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4826-326, Fax: 01/4639-151

208. Erceg-Palmović Aleksandra

dipl.ing.arh., 1656
ovlaštena arhitektica

209. Fekete Martina

mag.ing.arch., 4240
ovlaštena arhitektica

210. Fiala-Šturlan Zdenka

dipl.ing.arh., 737
ovlaštena arhitektica

211. Filep Sanja

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2256
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

212. Filipčić Ivan

dipl.ing.arh., 1472
ovlašteni arhitekt

213. Filjak Dražena

dipl.ing.arh., 2979
ovlaštena arhitektica

214. Fiolica Nataša

dipl.ing.agr., 3621
ovlaštena krajobrazna arhitektica

215. Fojs Branimir

dipl.ing.arh., 2057
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
Arheo d.o.o.
Vinogradi I Odv.Br.6, Zagreb (10000)
Tel: 01/6636-443, Fax: 01/6636-448, Mob: 098/1994-932
Email:

216. Frančula Nataša

dipl.ing.arh., 1670
ovlaštena arhitektica

217. Franješević Predrag

dipl.ing.arh., 327
ovlašteni arhitekt

218. Frank Iva

dipl.ing.arh., 3436
ovlaštena arhitektica

219. Franović Ivo-Bruno

dipl.ing.arh., 1190
ovlašteni arhitekt

220. Fressel Boris

dipl.ing.arh., 2643
ovlašteni arhitekt

221. Fučkar Petra

mag.ing.arch., 4202
ovlaštena arhitektica

222. Furdek-Hajdin Martina

dipl.ing.arh., 2731
ovlaštena arhitektica

223. Gadžo Justinić Ana

dipl.ing.arh., 3843
ovlaštena arhitektica

224. Gajdek Robert

dipl.ing.arh., 164
ovlašteni arhitekt

225. Gale Miro

dipl.ing.arh., 2281
ovlašteni arhitekt

226. Galić Petra

mag.ing.arch., 3837
ovlaštena arhitektica

227. Galić Ljubica

dipl.ing.arh., 738
ovlaštena arhitektica

228. Galinović Mili

dipl.ing.arh., 1544
ovlašteni arhitekt

229. Gaši Ljiljana

dipl.ing.arh., 2079
ovlaštena arhitektica

230. Geng Miroslav

dipl.ing.arh., 1031
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

231. Giachin Paoletić Marina

mag.ing.arch., 4102
ovlaštena arhitektica

232. Giaconi Hrvoje

dipl.ing.arh., 22
ovlašteni arhitekt urbanist
ovlašteni arhitekt

233. Giba Ivana

mag.ing.arch., 4065
ovlaštena arhitektica

234. Giljanović Ljiljana

dipl.ing.arh., 2132
ovlaštena arhitektica

235. Gkikas Dimitrios

arch.eng., 2

236. Glagolić Saša

dipl.ing.arh., 3483
ovlaštena arhitektica

237. Gliha Zoran

dipl.ing.arh., 287
ovlašteni arhitekt

238. Gluščević Ela

dipl.ing.arh., 1691
ovlaštena arhitektica

239. Godec Jozefina

mag.ing.arch., 4308
ovlaštena arhitektica

240. Goleš Tanja

dipl.ing.arh., 2849
ovlaštena arhitektica

241. Golub Piližota Nada

dipl.ing.arh., 393
ovlaštena arhitektica

242. Goluban Tomislav

dipl.ing.arh., 1704
ovlašteni arhitekt

243. Golubić Željko

dipl.ing.arh., 3812
ovlašteni arhitekt
STUDIO BF d.o.o.
Ribnjak 14, Zagreb (10000)
Tel: 01/7775-400, Fax: 01/7775-421, Mob: 095/9120-730
Email:

244. Gornik Marina

mag.ing.arch., 4285
ovlaštena arhitektica

245. Gospić Mia

mag.ing.arch., 4644
ovlaštena arhitektica
Arhitektura Bolanča d.o.o.
Horvaćanska cesta 172, Zagreb (10000)

246. Grabovac Ivna

mag.ing.arch., 51
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Rijeka
Korzo 16, Rijeka (51000)
Tel: 051/209-333, Fax: 051/209-334
Email:

247. Grčman Ratimir

dipl.ing.arh., 68
ovlašteni arhitekt

248. Grđan Emanuela

dipl.ing.arh, 3294
ovlaštena arhitektica

249. Gregurić Mladen

dipl.ing.arh., 1530
ovlašteni arhitekt

250. Greiner Branislav

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3217
ovlašteni arhitekt

251. Grgan-Makovec Jadranka

dipl.ing.arh., 339
ovlaštena arhitektica urbanistica
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ruđera Boškovića 2, Čakovec (40000)
Tel: 040/374-241, Fax: 040/374-247
Email:

252. Grgasović Jana

dipl.ing.arh., 4797
ovlaštena arhitektica
Email:

253. Grgasović Petra

dipl.ing.arh., 3942
ovlaštena arhitektica

254. Grgić Dean

dipl.ing.arh., 558
ovlašteni arhitekt

255. Grgić Davorin

dipl.ing.arh., 2180
ovlašteni arhitekt

256. Grgić Darko

dipl.ing.arh., 2196
ovlašteni arhitekt

257. Grgić Svjetlana

dipl.ing.arh., 2936
ovlaštena arhitektica

258. Grgić Vinko

dipl.ing.arh., 2574
ovlašteni arhitekt

259. Grgurević Oleg

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1387
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

260. Grlica Angela

dipl.ing.arh., 2699
ovlaštena arhitektica

261. Grubišić Vlatka

dipl.ing.arh., 3663
ovlaštena arhitektica

262. Grubišić Robert

dipl.ing.arh., 3793
ovlašteni arhitekt

263. Gruić Inga

dipl.ing.arh., 2958
ovlaštena arhitektica

264. Gusić Tujmer Ljerka

dipl.ing.arh., 1755
ovlaštena arhitektica

265. Habajec-Grujić Vesna

dipl.ing.arh., 599
ovlaštena arhitektica

266. Hadžić Lidija

dipl.ing.arh., 3384
ovlaštena arhitektica

267. Hajdinić Katarina

mag.ing.arch., 37
ovlaštena arhitektica urbanistica

268. Halapija Branko

dipl.ing.arh., 1271
ovlašteni arhitekt

269. Hanček Ivanka

dipl.ing.arh., 1949
ovlaštena arhitektica

270. Haničar Buljan Ivana

dipl.ing.arh., 2250
ovlaštena arhitektica

271. Haubrih Rogoz Božica

dipl.ing.arh., 1644
ovlaštena arhitektica

272. Hegedus Šandor

dipl.ing.arh., 2894
ovlašteni arhitekt

273. Hemerich Gabrić Alma

dipl.ing.arh., 2399
ovlaštena arhitektica

274. Hlača Marina

dipl.ing.arh., 2624
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

275. Hlavka Pandurić Maja

dipl.ing.arh., 1757
ovlaštena arhitektica

276. Hoblaj Marijan

ing.građ., 1035
ovlašteni arhitekt

277. Hofman Maja

dipl.ing.agr., 3620
ovlaštena krajobrazna arhitektica

278. Holjac Gordana

dipl.ing.arh., 2375
ovlaštena arhitektica

279. Horgas Zdenka

dipl.ing.arh., 48
ovlaštena arhitektica

280. Horvat Branko

dipl.ing.arh., 2676
ovlašteni arhitekt

281. Horvat Branko

ing.građ., 1276
ovlašteni arhitekt
Brid-Projekt d.o.o.
Preloška 24, Varaždin (42000)
Tel: 042/203-488, Fax: 042/203-489
Email:

282. Horvat Silvija

dipl.ing.arh., 1737
ovlaštena arhitektica

283. Horvatić Olivija

dipl.ing.arh., 3679
ovlaštena arhitektica

284. Hozić Ferid

dipl.ing.arh., 2633
ovlašteni arhitekt

285. Hrabak Hrvoje

dipl.ing.arh., 2619
ovlašteni arhitekt

286. Hranilović Tihomir

dipl.ing.arh., 3139
ovlašteni arhitekt

287. Hraste Jurana

dipl.ing.arh., 3642
ovlaštena arhitektica

288. Hraste Višnja

dipl.ing.arh., 1478
ovlaštena arhitektica

289. Hrelja Bralić Ajla

dipl.ing.arh., 3218
ovlaštena arhitektica

290. Hrvojčec Antun

dipl.ing.arh., 1140
ovlašteni arhitekt

291. Hvala Mirko

dipl.ing.arh., 3765
ovlašteni arhitekt

292. Ilić Dubravka

dipl.ing.arh., 2635
ovlaštena arhitektica

293. Ilić Oliver

mag.ing.arch., 2259
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

294. Ilijanić Boris

dipl.ing.arh.;dr.sc., 2674
ovlašteni arhitekt

295. Illeš Robert

dipl.ing.arh., 398
ovlašteni arhitekt

296. Ister Ida

mag.ing.arch., 4678
ovlaštena arhitektica
Brakus d.o.o.
Zagrebačka 38, Varaždin (42000)
, Fax: 042/204-371
Email:

297. Ištvan Krapinec Maja

dipl.ing.arh., 271
ovlaštena arhitektica

298. Ivančić Koren Ana

dipl.ing.arh., 3295
ovlaštena arhitektica

299. Ivanda Vedrana

dipl.ing.arh., 4022
ovlaštena arhitektica

300. Ivanković Svirčev Milica

dipl.ing.arh., 2122
ovlaštena arhitektica

301. Ivanovski Maja

dipl.ing.arh., 3849
ovlaštena arhitektica

302. Iveković Lusiana

dipl.ing.arh, 3324
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

303. Ivezić Petrovčić Jasmina

dipl.ing.arh., 41
ovlaštena arhitektica

304. Ivezić-Pajnić Iris

dipl.ing.šum., 1328
ovlaštena krajobrazna arhitektica

305. Ivić Gordana

ing.arh., 853
ovlaštena arhitektica

306. Jadrić Roce Jadranka

mag.ing.arch., 4819
ovlaštena arhitektica
Email:

307. Jagić Ante Krešimir

dipl.ing.arh., 318
ovlašteni arhitekt

308. Jakšić Nataša

dipl.ing.arh., 2919
ovlaštena arhitektica

309. Jambrović Lada

dipl.ing.arh., 1288
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE LADA JAMBROVIĆ
I.B.MAŽURANIĆ 12/1, Zagreb - Susedgrad (10090)

310. Janjić Jagoda

dipl.ing.arh., 2709
ovlaštena arhitektica

311. Janković Željko

dipl.ing.arh., 2047
ovlašteni arhitekt

312. Jaram Katija

dipl.ing.arh., 3767
ovlaštena arhitektica

313. Jelavić-Dean Svjetlana

dipl.ing.arh., 843
ovlaštena arhitektica

314. Jelić Martina

dipl.ing.arh., 4597
ovlaštena arhitektica
Arhitektonska Radionica Centar d.o.o.
Zagrebačka 5, Split (21000)
Tel: 021/3399-63
Email:

315. Jelić Buljan Elza

dipl.ing.arh., 745
ovlaštena arhitektica

316. Jeličić Neven

dipl.ing.arh., 1651
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

317. Jeličić Belamarić Nives

ing.arh., 1402
ovlaštena arhitektica

318. Jelušić Ante

dipl.ing.arh., 187
ovlašteni arhitekt

319. Jelušić Vesna

dipl.ing.arh., 4044
ovlaštena arhitektica

320. Jeramaz Ljubica

dipl.ing.arh., 4007
ovlaštena arhitektica

321. Jerković Slavica

dipl.ing.arh., 2921
ovlaštena arhitektica

322. Ježek Natalija

dipl.ing.krajob.arh., 587
ovlaštena krajobrazna arhitektica

323. Josipović Albert

dipl.ing.arh., 1832
ovlašteni arhitekt

324. Jovanović Storić Andrea

dipl.ing.arh., 3180
ovlaštena arhitektica

325. Jovičić Miodrag

dipl.ing.arh., 1585
ovlašteni arhitekt

326. Jugović Mirjana

dipl.ing.arh., 1042
ovlaštena arhitektica

327. Juničić Žerjavić Iskra

dipl.ing.arh., 137
ovlaštena arhitektica

328. Juračić Tisa

mag.ing.arch., 4353
ovlaštena arhitektica

329. Juras Ivan

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2228
ovlašteni arhitekt

330. Jurasović Ljerka

dipl.ing.arh., 2161
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Brodsko-Posavska Županija
Petra Krešimira Iv Br.1, Slavonski Brod (35000)

331. Jurić Sanja

dipl.ing.arh., 1707
ovlaštena arhitektica

332. Juričev Martinčev Nives

mag.ing.arch., 4349
ovlaštena arhitektica

333. Jurinčić Nives

dipl.ing.arh., 1113
ovlaštena arhitektica

334. Jurišić Vesna

dipl.ing.arh, 3304
ovlaštena arhitektica

335. Jurković Dalibor

dipl.ing.arh., 2811
ovlašteni arhitekt

336. Jusup Malik Sanja

dipl.ing.arh., 827
ovlaštena arhitektica

337. Juvan Uršula

mag.ing.arch., 4715
ovlaštena arhitektica

338. Kabalin David

dipl.ing.arh., 3668
ovlašteni arhitekt

339. Kačić Ančica

dipl.ing.arh., 227
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

340. Kajfeš Franjo

dipl.ing.arh., 2824
ovlašteni arhitekt

341. Kajić Mladen

dipl.ing.arh., 2787
ovlašteni arhitekt

342. Kakuk Snježana

dipl.ing.arh., 511
ovlaštena arhitektica

343. Kalajžić Stipe

dipl.ing.arh., 3912
ovlašteni arhitekt

344. Kallay Višnja

dipl.ing.arh., 1835
ovlaštena arhitektica

345. Kamenica Selma

dipl.ing.arh., 3555
ovlaštena arhitektica

346. Karač Vanda

dipl.ing.arh., 2059
ovlaštena arhitektica

347. Karač Zlatko

dipl.ing.arh., 1637
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

348. Karača Ana

mag.ing.arch., 4132
ovlaštena arhitektica

349. Karlavaris Thea

dipl.ing.arh., 2720
ovlaštena arhitektica

350. Karlovčan Aneta

dipl.ing.arh., 3243
ovlaštena arhitektica

351. Kasanić Krešimir

dipl.ing.arh., 1497
ovlašteni arhitekt

352. Kašik Branko

dipl.ing.arh., 747
ovlašteni arhitekt

353. Katičić Ratko

dipl.ing.arh., 749
ovlašteni arhitekt

354. Katunarić Branko

dipl.ing.arh., 1099
ovlašteni arhitekt

355. Kažimir Doris

dipl.ing.arh., 170
ovlaštena arhitektica

356. Kelava Nina

dipl.ing.arh., 39
ovlaštena arhitektica urbanistica

357. Kelava Filip

dipl.ing.arh., 3221
ovlašteni arhitekt

358. Kezić Neven

dipl.ing.arh., 2948
ovlašteni arhitekt

359. Kirin Danijela

mag.ing.prosp.arch., 3313
ovlaštena krajobrazna arhitektica

360. Kiš Maja

dipl.ing.arh., 1286
ovlaštena arhitektica

361. Kiš Ivica

dipl.ing.arh., 535
ovlašteni arhitekt

362. Kiš Jerčinović Gabrijela

dipl.ing.arh., 1556
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

363. Kisić Renato

dipl.ing.arh., 2449
ovlašteni arhitekt

364. Klarin Mirko

dipl.ing.arh., 2417
ovlašteni arhitekt

365. Klemar Zvijezdana

dipl.ing.arh., 1710
ovlaštena arhitektica

366. Klemar Barbara

dipl.ing.agr., 3751
ovlaštena krajobrazna arhitektica

367. Kleva Dijana

dipl.ing.arh., 1457
ovlaštena arhitektica

368. Klišmanić Vinko

dipl.ing.arh., 2075
ovlašteni arhitekt

369. Kljaković-Gašpić Ninočka

dipl.ing.arh., 1447
ovlaštena arhitektica

370. Knez Hođa Marija

mag.ing.arch., 4455
ovlaštena arhitektica

371. Knežević Ante

dipl.ing.arh., 1742
ovlašteni arhitekt

372. Knežević Zvonko

dipl.ing.arh., 2192
ovlašteni arhitekt

373. Knežević-Gomaz Ksenija

dipl.ing.arh., 2748
ovlaštena arhitektica

374. Knifić Schaps Helena

dipl.ing.arh., 1245
ovlaštena arhitektica

375. Kokot Matija

dipl.ing.arh., 3602
ovlašteni arhitekt

376. Komparić Radolović Rosana

dipl.ing.arh., 3072
ovlaštena arhitektica

377. Končar Hrvoje

dipl.ing.arh., 4506
ovlašteni arhitekt

378. Kondres Tomažić Petra

mag.ing.arch., 4407
ovlaštena arhitektica
Zelena infrastruktura d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, Zagreb (10000)
, Mob: 091/897-0641
Email:

379. Kondža Kornelija

dipl.ing.arh., 206
ovlaštena arhitektica

380. Kontuš-Celigoj Ljiljana

dipl.ing.arh., 27
ovlaštena arhitektica

381. Koprivnjak Gordana

dipl.ing.arh., 1721
ovlaštena arhitektica

382. Korać Jelić Mirjana

dipl.ing.arh., 212
ovlaštena arhitektica

383. Koren Marko

dipl.ing.arh., 3918
ovlašteni arhitekt

384. Koričančić Nevenka

dipl.ing.arh., 447
ovlaštena arhitektica urbanistica

385. Korlaet Ariana

dipl.ing.arh., 3380
ovlaštena arhitektica

386. Košiša Čičin Šain Alenka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 284
ovlaštena arhitektica

387. Košmerl Zoran

dipl.ing.arh., 500
ovlašteni arhitekt

388. Kotula Joško

mag.ing.arch., 3932
ovlašteni arhitekt

389. Kovač Marijan

dipl.ing.arh., 387
ovlašteni arhitekt

390. Kovač Davorka

dipl.ing.arh., 383
ovlaštena arhitektica

391. Kovač Ana

dipl.ing.arh., 3683
ovlaštena arhitektica

392. Kovač Vedran

dipl.ing.arh, 3291
ovlašteni arhitekt
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

393. Kovač Krunoslav

ing.građ., 2949
ovlašteni arhitekt

394. Kovačević Gordana

dipl.ing.arh., 2000
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

395. Kovačević Jelena

dipl.ing.arh., 4315
ovlaštena arhitektica

396. Kovač-Gencel Ana

dipl.ing.arh., 1750
ovlaštena arhitektica

397. Kovačić Irena

dipl.ing.arh., 3157
ovlaštena arhitektica

398. Kovačić Iva

mag.inž.arh., 4319
ovlaštena arhitektica

399. Kozulić Nives

dipl.ing.arh., 13
ovlaštena arhitektica urbanistica

400. Kralj Ivana

dipl.ing.arh., 3625
ovlaštena arhitektica

401. Krčelić Ivan

dipl.ing.arh., 1313
ovlašteni arhitekt

402. Kreković Mladen

dipl.ing.arh., 1440
ovlašteni arhitekt

403. Krešić Dijana

dipl.ing.arh., 3005
ovlaštena arhitektica

404. Krešić Ivana

mag.ing.arch., 4347
ovlaštena arhitektica

405. Krezić Dražana

dipl.ing.arh., 3174
ovlaštena arhitektica

406. Križ Ivan

dipl.ing.arh., 2629
ovlašteni arhitekt

407. Križ Sanja

dipl.ing.arh., 1990
ovlaštena arhitektica

408. Krnić Gojislav

dipl.ing.arh., 2673
ovlašteni arhitekt

409. Krnjaić Vlado

dipl.ing.arh., 251
ovlašteni arhitekt

410. Krnjaković Dario

dipl.ing.arh, 3349
ovlašteni arhitekt

411. Krnjić Katica

mag.ing.arch., 4337
ovlaštena arhitektica

412. Krolo Lidija

dipl.ing.arh., 1816
ovlaštena arhitektica

413. Kronja Vlasta

dipl.ing.arh., 1256
ovlaštena arhitektica

414. Kronja Nikica

dipl.ing.arh., 4056
ovlašteni arhitekt
Soda-Arhitekti d.o.o.
Froudeova 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/6380-680, Mob: 091/5067-662

415. Kršilović Nevenka

dipl.ing.arh., 700
ovlaštena krajobrazna arhitektica

416. Krstičević Zvonimir

dipl.ing.arh., 3619
ovlašteni arhitekt
F.E.A.Rh d.o.o.
Zatišje 8/E, Zagreb (10000)
Tel: 01/2371-296, Mob: 091/3770-149
Email: ,

417. Krstulović Njegovan Vesna

dipl.ing.arh., 1503
ovlaštena arhitektica

418. Krušlin Biserka

dipl.ing.arh., 2790
ovlaštena arhitektica

419. Kržanić Sanja

mag.ing.arch., 4122
ovlaštena arhitektica

420. Kukoč Višnja

dipl.ing.arh., dr.sc, 2366
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

421. Kukulić Mira

dipl.ing.arh., 296
ovlaštena arhitektica

422. Kulenović Emina

dipl.ing.arh., 2562
ovlaštena arhitektica

423. Kurilj Lana

dipl.ing.arh., 4266
ovlaštena arhitektica
LAD 1 studio d.o.o.
Petrinjska 3, Zagreb (10000)
, Mob: 098 575 078
Email:

424. Kurtović Obrad

dipl.ing.arh., 2017
ovlašteni arhitekt
Swift d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/549-7849

425. Kužina Branka

dipl.ing.arh., 1173
ovlaštena arhitektica

426. Kuzmanić Nevena

dipl.ing.arh, 3995
ovlaštena arhitektica

427. Labar Katarina

dipl.ing.agr., 3703
ovlaštena krajobrazna arhitektica

428. Laginja Marija

dipl.ing.arh., 4256
ovlaštena arhitektica

429. Laković Silvija

dipl.ing.arh., 3721
ovlaštena arhitektica

430. Lalić Milena

dipl.ing.arh., 2806
ovlaštena arhitektica

431. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498
ovlaštena arhitektica
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Međimurska 4, Zagreb (10000)
Tel: 01/4533-775
Email:

432. Lanović Janda Jasna

dipl.ing.arh., 494
ovlaštena arhitektica

433. Lasić Vlado

dipl.ing.arh., 3105
ovlašteni arhitekt

434. Laslo Gordana

dipl.ing.arh., 1353
ovlaštena arhitektica

435. Lazić Ana Maria

mag.inž.arh., 4280
ovlaštena arhitektica

436. Laznibat Zehra

dipl.ing.arh., 2278
ovlaštena arhitektica

437. Ledinek Roman

dipl.ing.arh., 1753
ovlašteni arhitekt

438. Lesić Nancy

dipl.ing.arh., 1292
ovlaštena arhitektica

439. Lesić Željko

dipl.ing.arh., 1323
ovlašteni arhitekt

440. Lešković-Česmadžinski Mirjana

dipl.ing.arh., 1703
ovlaštena arhitektica

441. Linardić Ivan

dipl.ing.arh., 1918
ovlašteni arhitekt

442. Linardić Bojan

dipl.ing.arh., 3428
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

443. Linarić Dunja

dipl.ing.arh., 49
ovlaštena arhitektica

444. Linčir Marina

dipl.ing.arh., 1639
ovlaštena arhitektica

445. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187
ovlaštena arhitektica
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

446. Ljubanović Ivana

univ.dipl.inž.arh., 4260
ovlaštena arhitektica
Email:

447. Ljubišić Marina

dipl.ing.arh., 1979
ovlaštena arhitektica

448. Ljutić Ivana

dipl.ing.arh., 3904
ovlaštena arhitektica

449. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412
ovlašteni arhitekt
LONARH j.d.o.o.
Franje Gažija 5 E
, Mob: 091/541-4764
Email:

450. Lovas Domagoj

dipl.ing.arh., 3080
ovlašteni arhitekt

451. Lovrenčić Bruno

dipl.ing.arh., 3213
ovlašteni arhitekt

452. Lovrenčić Miljenka

dipl.ing.arh., 1631
ovlaštena arhitektica

453. Lovrić Stich Marija

dipl.ing.arh., 3513
ovlaštena arhitektica

454. Lovrinčević Srećko

dipl.ing.arh., 2029
ovlašteni arhitekt

455. Lubina Melita

dipl.ing.arh., 4394
ovlašteni arhitekt

456. Lučić Nikola

dipl.ing.arh., 2726
ovlašteni arhitekt

457. Lujo Antonio

mag.ing.arch., 4707
ovlašteni arhitekt
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)

458. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678
ovlašteni arhitekt
JURCON PROJEKT d.o.o.
Gotalovečka 4A, Zagreb (10000)
Tel: 01/5571-110, Fax: 01/5571-910, Mob: 091/1311-099
Email:

459. Lukavečki Vladimir

dipl.ing.arh., 1255
ovlašteni arhitekt

460. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204
ovlaštena arhitektica
VACKRA d.o.o.
Arsenalska 8, Pula (52100)
, Mob: 091/114-9999
Email:

461. Lukavečki-Cazin Maja

dipl.ing.arh., 2978
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

462. Luketina Katarina

dipl.ing.arh., 3899
ovlaštena arhitektica

463. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758
ovlaštena arhitektica

464. Luša Jurić Margareta

dipl.ing.arh., 3709
ovlaštena arhitektica

465. Macakanja Nada

dipl.ing.arh., 1287
ovlaštena arhitektica

466. Maćešić Branka

dipl.ing.arh., 1186
ovlaštena arhitektica

467. Mach Lidija

dipl.ing.arh., 1340
ovlaštena arhitektica

468. Macut Jadranka

dipl.ing.arh., 1701
ovlaštena arhitektica

469. Madunić Žarko

dipl.ing.arh., 3025
ovlašteni arhitekt

470. Magdić Jasna

dipl.ing.arh., 3434
ovlaštena arhitektica

471. Magjarević Vlatka

dipl.ing.arh., 3876
ovlaštena arhitektica

472. Majerović Patricia

mag.ing.arch., 4703
ovlaštena arhitektica
Capital Ing d.o.o.
Ksaverska Cesta 6, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4674-444
Email:

473. Majić Slobodan

dipl.ing.arh., 2030
ovlašteni arhitekt

474. Malekin Danijela

dipl.ing.arh., 4143
ovlaštena arhitektica

475. Malić Mikić Danijela

dipl.ing.arh., 3455
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 3 sati!

476. Mališ Maja

mag.ing.agr., 3537
ovlaštena krajobrazna arhitektica

477. Mandić Dunja

dipl.ing.arh, 3351
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

478. Mandić Srebrenka

dipl.ing.arh., 2248
ovlaštena arhitektica

479. Mandić Zdenka

dipl.ing.arh., 183
ovlaštena arhitektica

480. Manestar Nina

dipl.ing.arh., 2189
ovlaštena arhitektica

481. Manger Morana

mag.ing.arch., 45
ovlaštena arhitektica urbanistica

482. Marasović Duško

dipl.ing.arh., 2113
ovlašteni arhitekt

483. Maravić Horvat Nikolina

dipl.ing.arh., 3820
ovlaštena arhitektica

484. Marić Mira

dipl.ing.arh., 347
ovlaštena arhitektica

485. Marić Nevenka

dipl.ing.arh., 2705
ovlaštena arhitektica

486. Marić Mirko

dipl.ing.arh., 3135
ovlašteni arhitekt
Ured ovlaštenog arhitekta Mirko Marić
ZELENI DOL 11, Zagreb (10000)
Email:

487. Marić Irena

dipl.ing.arh., 3732
ovlaštena arhitektica
Masa projekt d.o.o.
Primorska 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/5805-774
Email:

488. Marijančić Jelena

dipl.ing.arh., 2095
ovlaštena arhitektica

489. Marinič Slavko

dipl.ing.arh., 3170
ovlašteni arhitekt

490. Marinović-Uzelac Ante

dipl.ing.arh., 532
ovlašteni arhitekt

491. Marjanović Tomislav

dipl.ing.arh., 3377
ovlašteni arhitekt

492. Marjanović-Zulim Ana

dipl.ing.arh., 413
ovlaštena arhitektica

493. Marković Alice

dipl.ing.arh., 763
ovlaštena arhitektica

494. Markov-Kowalski Blanka

dipl.ing.arh., 3572
ovlaštena arhitektica

495. Maroši Pezo Maja

dipl.ing.arh., 2857
ovlaštena arhitektica

496. Martić Ljerka

dipl.ing.agr., 2349
ovlaštena arhitektica

497. Martinčić Vareško Ana

dipl. ing. arh., 3985
ovlaštena arhitektica

498. Martinec Vesna

dipl.ing.arh., 817
ovlaštena arhitektica

499. Martinec Čunčić Maja

mag.ing.arch., 48
ovlaštena arhitektica urbanistica
Urbing d.o.o.
Ulica Mije Sinkovića 3 , Zagreb (10000)
Tel: 01/2334-514, Fax: 01/2334-514
Email:

500. Martinović Zoran

dipl.ing.arh., 1212
ovlašteni arhitekt

501. Marušić Josip

dipl.ing.arh., 765
ovlašteni arhitekt

502. Matan Cela

dipl.ing.arh., dr.sc, 3334
ovlaštena arhitektica

503. Matanić Ana

dipl.ing.arh., 1944
ovlaštena arhitektica

504. Matejčić Lorena

mag.ing.arch., 4759
ovlaštena arhitektica
Email:

505. Mateljan Kranjčević Sunčica

dipl.ing.arh., 3311
ovlaštena arhitektica

506. Matić Suzana

dipl.ing.arh., 3472
ovlaštena arhitektica
Amg Studio d.o.o.
Trg Hrvatske Kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje (49223)
Tel: 049/227-738, Fax: 049/228-181
Email:

507. Matijević Damir

dipl.ing.arh., 3356
ovlašteni arhitekt

508. Matijević Petar

ing.arh., 554
ovlašteni arhitekt

509. Matijević Barčot Sanja

dipl.ing.arh., 3761
ovlaštena arhitektica

510. Matijević Brigić Marina

mag.ing.arch., 4087
ovlaštena arhitektica
T I T Biro d.o.o.
Selčinska 15/Iv, Sesvete (10360)
Tel: 01/2049-251
Email:

511. Matković Irena

dipl.ing.arh.mr.sc., 448
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Zagreb
Trg S.Radića 1, Zagreb (10000)
Tel: 01 658 5691, Fax: 01/6101-298
Email:

512. Mećava Andrej

dipl.ing.arh., 4370
ovlašteni arhitekt

513. Medaković Duško

dipl.ing.arh., 768
ovlašteni arhitekt

514. Medvedec Gordana

dipl.ing.arh., 144
ovlaštena arhitektica

515. Medvid Zdenko

dipl.ing.arh., 3035
ovlašteni arhitekt

516. Mehmedović Gordan

dipl.ing.arh., 1534
ovlašteni arhitekt

517. Memed Matko

dipl.ing.arh., 3894
ovlašteni arhitekt

518. Mendeš Kristina - Anka

dipl.ing.arh., 3029
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

519. Merćep Ines

mag.ing.arch., 446
ovlaštena arhitektica urbanistica

520. Merković Damir

dipl.ing.arh; mr.sc., 3242
ovlašteni arhitekt

521. Meštrović Mirna

dipl.ing.arh., 1247
ovlaštena arhitektica

522. Mihalić Marija

dipl.ing.arh., 3640
ovlaštena arhitektica

523. Mijač Petar

dipl.ing.arh., 2381
ovlašteni arhitekt

524. Mikecin Jasen

dipl.ing.arh., 1708
ovlašteni arhitekt

525. Mikić Mile

dipl.ing.arh., 103
ovlašteni arhitekt

526. Mikša Zoran

dipl.ing.arh., 2980
ovlašteni arhitekt

527. Mikula Mia

mag.ing.arch., 4736
ovlaštena arhitektica
Email:

528. Milak Ozana

dipl.ing.arh., 3712
ovlaštena arhitektica

529. Milas Nikica

dipl.ing.arh., 2218
ovlašteni arhitekt

530. Milatić Ivan

dipl.ing.arh., 2500
ovlašteni arhitekt

531. Milić Monika

mag.ing.arch., 4775
ovlaštena arhitektica
Email:

532. Miličić Stjepan

dipl.ing.arh., 2558
ovlašteni arhitekt

533. Miličić Ivan

dipl.ing.arh, 3247
ovlašteni arhitekt

534. Miljak Ivana

dipl.ing.arh., 4263
ovlaštena arhitektica

535. Milošević Vladanka

dipl.ing.arh., 537
ovlaštena arhitektica
Hrvatski Restauratorski Zavod
Nike Grškovića 23, Zagreb (10000)
Tel: 01/4886-947, Fax: 01/4813-194
Email:

536. Milošević Spomenka

dipl.ing.arh., 2892
ovlaštena arhitektica

537. Milošević Olja

dipl.ing.arh., 3088
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

538. Milotić Zlata

dipl.ing.arh., 389
ovlaštena arhitektica

539. Milovac Anton

dipl.ing.arh., 3933
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

540. Milutin Naglić Nataša

dipl.ing.arh., 1174
ovlaštena arhitektica

541. Mimica Branka

dipl.ing.arh., 2716
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

542. Minjević-Ivanović Jasminka

dipl.ing.arh., 373
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

543. Mirković Marijan

dipl.ing.arh., 3624
ovlašteni arhitekt

544. Mirosavljević Zrinka

dipl.ing.arh., 4395
ovlaštena arhitektica

545. Mišić-Pažin Hrvoje

dipl.ing.arh., 3008
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta B razina HKA SU standarda s ukupno 34 sati!

546. Miškić-Domislić Mirjana

dipl.ing.agr., 3829
ovlaštena krajobrazna arhitektica

547. Mišković Dino

mag.ing.arch., 4626
ovlašteni arhitekt
PROSTOR & JA d.o.o.
Ulica Ive Senjanina 14 B, Zadar (23000)
, Mob: 099/231-9070
Email:

548. Mitevski Milan

dipl.ing.arh., 29
ovlašteni arhitekt

549. Mitrović Gojko

dipl.ing.arh., 2852
ovlašteni arhitekt

550. Mladineo Dominka

dipl.ing.arh., 3939
ovlaštena arhitektica

551. Moharić Sanda

mag.inž.arh., 4727
ovlaštena arhitektica
Email:

552. Mojzeš Vanja

dipl.ing.arh., 1548
ovlašteni arhitekt

553. Momčilović Sandra

dipl.ing.arh., 2340
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

554. Morožin Majica Tina

mag.ing.arch., 3832
ovlaštena arhitektica

555. Mošić Dubravka

dipl.ing.arh., 2147
ovlaštena arhitektica

556. Mrazović Nataša

dipl.ing.arh., 3179
ovlaštena arhitektica

557. Mrđa Ljiljana

dipl.ing.arh., 2194
ovlaštena arhitektica

558. Mujakić Ojvan Maša

dipl.ing.arh., 3447
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

559. Munjić Božica

ing.građ., 2001
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

560. Munjin Zoran

dipl.ing.arh., 1935
ovlašteni arhitekt

561. Muraj Iva

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2525
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4639-159
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. 4
2 Suvremena arhitektura - inženjerski pristup: Slovenija 2
Ukupno 6
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
1 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. 4
2 Suvremena arhitektura - inženjerski pristup: Slovenija 2
Ukupno 6
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 103 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 103 sati!

562. Musić Romana

mag.ing.arch, 4587
ovlaštena arhitektica
DOMUS NOBILIS d.o.o.
Josipa Stadlera 76, Zagreb (10000)

563. Mutnjaković-Prebeg Željka

dipl.ing.arh., 2977
ovlaštena arhitektica

564. Muža Nikolina

mag.ing.arch., 4107
ovlaštena arhitektica

565. Nađ Nađa

dipl.ing.arh., 1134
ovlaštena arhitektica
Email:

566. Nejašmić Kozina Nera

mag.ing.arch., 4173
ovlaštena arhitektica
PIN STUDIO d.o.o.
Bana J. Jelačića 23B, Zadar (23000)
, Mob: 098/915-8220
Email:

567. Nemeth Ariana

dipl.ing.arh., 1864
ovlaštena arhitektica

568. Nikolić Ivana

mag.ing.arch., 4534
ovlaštena arhitektica

569. Nikšić-Olujić Ivana

dipl.ing.arh., 2246
ovlaštena arhitektica

570. Nižetić Tanja

dipl.ing.arh., 3975
ovlaštena arhitektica

571. Nola Morana

dipl.ing.arh., 3902
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MORANA NOLA
Tratinska 36, Zagreb (10000)
, Mob: 091/8922-672
Email:

572. Noršić Patrčević Helena

dipl.ing.arh., 3526
ovlaštena arhitektica

573. Novak Ranko

dipl.ing.arh., 1594
ovlašteni arhitekt

574. Novaković Janja

dipl.ing.arh., 2
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena arhitektica
Arheo d.o.o.
Vinogradi I Odv.Br.6, Zagreb (10000)
Tel: 01/6636-443, Fax: 01/6636-443, Mob: 099/6805-277
Email:

575. Novotny Moslavac Davorka

dipl.ing.arh., 315
ovlaštena arhitektica
Email: ,

576. Orešković Svetlana

dipl.ing.arh., 555
ovlaštena arhitektica

577. Orešković Željko

dipl.ing.šum.; mr.sc., 3065
ovlašteni krajobrazni arhitekt

578. Ormuž Krešimir

dipl.ing.arh., 4090
ovlašteni arhitekt

579. Oršanić Davorin

dipl.ing.arh., 299
ovlašteni arhitekt

580. Oštrić Ivan

dipl.ing.arh., 247
ovlašteni arhitekt

581. Ovčar Jasmina

dipl.ing.arh., 111
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Bana J.Jelačića 22A, Čakovec (40000)
Tel: 040/396-990, Fax: 044/396-980
Email:

582. Ožanić Višnja

dipl.ing.arh., 1569
ovlaštena arhitektica

583. Ožić Mladen

dipl.ing.arh., 1293
ovlašteni arhitekt

584. Pacanović Zvečevac Kornelija

dipl.ing.arh., 2777
ovlaštena arhitektica

585. Pađan Zvonko

dipl.ing.arh.; mr.sc., 2007
ovlašteni arhitekt

586. Pak Miroslav

dipl.ing.arh., 2050
ovlašteni arhitekt

587. Paladino Zrinka

dipl.ing.arh., 3409
ovlaštena arhitektica

588. Palić Branimir

dipl.ing.arh., 2974
ovlašteni arhitekt

589. Palinić Nana

dipl.ing.arh.; dr.sc, 4054
ovlaštena arhitektica

590. Paliska Željko

dipl.ing.arh., 3609
ovlašteni arhitekt

591. Paljan Hrvojka

dipl.ing.arh., 775
ovlaštena arhitektica

592. Pandur Mladen

ing.građ., 1003
ovlašteni arhitekt

593. Papić Tone

dipl.ing.arh., 2261
ovlašteni arhitekt
Email:

594. Paro Rako Slađana

dipl.ing.arh., 4020
ovlaštena arhitektica

595. Pašalić Lidija

dipl.ing.arh., 2743
ovlaštena arhitektica

596. Pavelić Dinka

dipl.ing.arh., 3092
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
Trg maršala Tita 11, Zagreb (10000)

597. Pavić Ivan

dipl.ing.arh., 2404
ovlašteni arhitekt

598. Pavičić Ljubica

dipl.ing.arh., 3302
ovlaštena arhitektica
SANCIO j.d.o.o.
Bademovac 7, Zagreb (10000)
Tel: 01/3708-290
Email:

599. Pavičić Maja

dipl.ing.arh., 3328
ovlaštena arhitektica

600. Pavlat Bertić Davorka

dipl.ing.arh., 1810
ovlaštena arhitektica

601. Pavletić Ana

dipl.ing.arh, 3297
ovlaštena arhitektica

602. Pavlović Roberta

dipl.ing.arh., 2941
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

603. Pečur Đuro

dipl.ing.arh., 2634
ovlašteni arhitekt

604. Pegan Srećko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2354
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

605. Pehar Tihomir

dipl.ing.arh., 3708
ovlašteni arhitekt

606. Pejković Dražen

dipl.ing.arh., 1159
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

607. Pejnović Boris

dipl.ing.arh., 1164
ovlašteni arhitekt

608. Pelicarić Sonja

dipl.ing.arh., 2632
ovlaštena arhitektica

609. Pelin Snježana

dipl.ing.arh., 1683
ovlaštena arhitektica

610. Peračić Sanja

dipl.ing.arh., 1518
ovlaštena arhitektica

611. Peranović-Vukasović Lada

dipl.ing.arh., 1399
ovlaštena arhitektica

612. Percan Anton

dipl.ing.arh., 830
ovlašteni arhitekt

613. Pereža Tanja

dipl.ing.arh, 3274
ovlaštena arhitektica

614. Perić Gorana

dipl.ing.arh., 4692
ovlaštena arhitektica
ZEM NADZOR d.o.o.
Palinovečka 19 d, Zagreb (10000)
Tel: 01/383-2716
Email:

615. Perić Milina Ljubica

dipl.ing.arh., 1365
ovlaštena arhitektica

616. Perković Jović Vesna

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1728
ovlaštena arhitektica
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice Hrvatske 15, Split (21000)
Tel: 021/303-316, Fax: 021/465-117
Email:

617. Perković-Ivanković Željka

dipl.ing.arh., 2232
ovlaštena arhitektica

618. Pernar Tomislav

dipl.ing.arh., 2825
ovlašteni arhitekt

619. Perović Ratomir

dipl.ing.agr., 2412
ovlašteni krajobrazni arhitekt

620. Perović Bilić Ranka

dipl.ing.agr., 575
ovlaštena krajobrazna arhitektica

621. Perša Katja

dipl.ing.arh., 3177
ovlaštena arhitektica

622. Peršić Zlatko

dipl.ing.arh., 536
ovlašteni arhitekt urbanist

623. Persoglio Ognjen

dipl.ing.arh., 47
ovlašteni arhitekt

624. Perušić Mladen

dipl.ing.arh., 422
ovlašteni arhitekt

625. Pervić Mario

mag.ing.arch., 4495
ovlašteni arhitekt

626. Petanjek Božica

dipl.ing.arh., 39
ovlaštena arhitektica

627. Petek Lidija

dipl.ing.arh., 432
ovlaštena arhitektica

628. Petrić Ksenija

dipl.ing.arh., 2201
ovlaštena arhitektica

629. Petričec Ivan

mag.ing.arch., 4211
ovlašteni arhitekt

630. Petrinec Tomislav

dipl.ing.arh., 2065
ovlašteni arhitekt

631. Petrinjak Tomislav

dipl.ing.arh., 309
ovlašteni arhitekt

632. Petrovčić Blanka

mag.ing.arch., 4071
ovlaštena arhitektica

633. Petrović Nevena

dipl.ing.arh., 4552
ovlaštena arhitektica

634. Piberčnik Alenka

dip. ing. arh., 484
ovlaštena arhitektica

635. Pilaš Roca Vanja

dipl.ing.arh., 3922
ovlaštena arhitektica

636. Pilepić Tomislav

dipl.ing.arh., 437
ovlašteni arhitekt

637. Pintarić Adam

dipl.ing.arh., 307
ovlašteni arhitekt

638. Pivarski Gordana

dipl.ing.arh., 2920
ovlaštena arhitektica

639. Pivk Danica

ing.građ., 1665
ovlaštena arhitektica

640. Plavljanić-Širola Sanja

dipl.ing.arh., 1856
ovlaštena arhitektica

641. Plejić Robert

dipl.ing.arh.; dr.sc., 516
ovlašteni arhitekt

642. Plejić Joško

dipl.ing.arh., 517
ovlašteni arhitekt

643. Pleština Lenko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1695
ovlašteni arhitekt

644. Polak Nikola

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1808
ovlašteni arhitekt

645. Pomykalo Zoran

dipl.ing.arh., 2058
ovlašteni arhitekt
Delta Blato d.o.o.
Karlovačka cesta 4/L, Zagreb (10000)
Tel: 01/368-0700, Fax: 01/368-0702
Email:

646. Popočovski Čedomir

dipl.ing.arh., 1920
ovlašteni arhitekt
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)
Tel: 01 3782 444

647. Popović Nikola

dipl.ing.arh., 2605
ovlašteni arhitekt

648. Poropat Amorino

dipl.ing.arh.; dr.sc., 282
ovlašteni arhitekt

649. Posavec Mara

dipl.ing.arh., 3772
ovlaštena arhitektica

650. Požar Holjevac Tatjana

dipl.ing.arh., 1829
ovlaštena arhitektica
Rad U Inozemstvu


651. Pozojević Andriana

dipl.ing.arh., 3348
ovlaštena arhitektica

652. Predovan Andrea

mag.ing.arch., 4641
ovlaštena arhitektica
Rene d.o.o.
Obala Kneza Trpimira 36, Zadar (23000)
Email:

653. Premec Marko

dipl.ing.arh., 4047
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Grad Koprivnica
Zrinski Trg 1/1, Koprivnica (48000)
Tel: 048/654-847, Fax: 048/624-410
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
2 nZEB i VELUX proizvodi 1
3 VELUX ACTIVE with NETATMO 1
4 Urbana sanacija 6
Ukupno 12
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 64 sati!

654. Premužić Ančić Marija

dipl.ing.arh., 4502
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Ask Atelier d.o.o.
Trg.N.Š.Zrinskog 17, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4873-045, Mob: 099/395-6741
Email:

655. Prevendar Nedjeljka

dipl.ing.arh., 168
ovlaštena arhitektica

656. Prišlin Saša

mag.ing.arch., 4630
ovlaštena arhitektica
Com d.o.o.
Babukićeva 2, Zagreb (10000)
, Fax: 01/2333-211
Email:

657. Prižmić Tihomir

dipl.ing.arh., 2277
ovlašteni arhitekt

658. Prodanović Igor

dipl.ing.arh., 2214
ovlašteni arhitekt

659. Profeta Mateja

mag.ing.arch., 4657
ovlaštena arhitektica
Email:

660. Protić Zorana

dipl.ing.arh., 2952
ovlaštena arhitektica

661. Prpić Miroslav

dipl.ing.arh., 38
ovlašteni arhitekt

662. Prpić Vlasta

dipl.ing.arh., 1867
ovlaštena arhitektica

663. Prtenjača Iva

mag.ing.arch., 4696
ovlaštena arhitektica
RUBING PROJEKT d.o.o. za usluge
Trakošćanska ulica 2, Zagreb (10000)
, Mob: 091/345-0978

664. Puhin Zrinka

dipl.ing.arh., 1454
ovlaštena arhitektica

665. Puljić Katarina

dipl.ing.arh., 3206
ovlaštena arhitektica

666. Puorro Andrea

mag.ing.prosp.arch., 3877
ovlaštena krajobrazna arhitektica

667. Puž Miljenko

dipl.ing.arh., 2297
ovlašteni arhitekt

668. Rac Branimir

dipl.ing.arh., 1073
ovlašteni arhitekt

669. Radalj Ane

dipl.ing.arh., 3724
ovlaštena arhitektica
e.g. ARHITEKTURA d.o.o
Travanjska 11, Zagreb (10000)
, Mob: 098/1665-640
Email:

670. Radić Štivić Nikolina

dipl.ing.arh., 1714
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

671. Radić Vuković Slavica

dipl.ing.arh., 556
ovlaštena arhitektica

672. Radman Andrej

dipl.ing.arh., 2306
ovlašteni arhitekt

673. Radočaj Sanda

dipl.ing.arh., 175
ovlaštena arhitektica

674. Radojčić Slavena

dipl.ing.arh., 2865
ovlaštena arhitektica

675. Radoš Grgo

dipl.ing.arh., 2539
ovlašteni arhitekt

676. Radoš Irena

dipl.ing.arh., 3871
ovlaštena arhitektica

677. Radović Goranka

dipl.ing.arh., 2831
ovlaštena arhitektica

678. Radović Aleksandar

dipl.ing.arh., 1194
ovlašteni arhitekt

679. Radunić Zrinka

dipl.ing.arh., 2853
ovlaštena arhitektica

680. Radunović Ranko

dipl.ing.arh., 16
ovlašteni arhitekt

681. Raguž Ina

mag.ing.arch., 36
ovlaštena arhitektica urbanistica

682. Rajkovača Vesna

mag.ing.arch., 4124
ovlaštena arhitektica

683. Rajković Vesna

dipl.ing.arh., 2696
ovlaštena arhitektica

684. Rakočević Mladen

dipl.ing.arh., 1550
ovlašteni arhitekt

685. Rakvin Venci

dipl.ing.arh., 828
ovlašteni arhitekt

686. Ramljak Čedomir

dipl.ing.arh., 1109
ovlašteni arhitekt

687. Raščić Ognjenka

dipl.ing.arh., 1115
ovlaštena arhitektica

688. Rauch Nataša

dipl.ing.arh., 1189
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

689. Rechner Jasenka

dipl.ing.arh., 465
ovlaštena arhitektica

690. Redi Marija

ing.građ., 1077
ovlaštena arhitektica

691. Regvat Katja

mag.ing.arch., 4000
ovlaštena arhitektica

692. Relić Saša

dipl.ing.arh., 3090
ovlašteni arhitekt

693. Rem Ana-Marija

mag.ing.arch., 4677
ovlaštena arhitektica
Arhitektonski Atelier Hržić d.o.o.
Kuševićeva 6, Zagreb (10000)

694. Resnik Gordana

dipl.ing.arh., 1879
ovlaštena arhitektica

695. Ricov Šime

dipl.ing.agr., 2348
ovlašteni krajobrazni arhitekt

696. Riedl Jagoda

dipl.ing.arh., 3501
ovlaštena arhitektica

697. Rimay Ferenčak Novela

dipl.ing.arh., 21
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena arhitektica
Grad Zagreb
Trg S.Radića 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/6101-709, Fax: 01/6101-298, Mob: 091/6101-868
Email:

698. Roca Lada

dipl.ing.arh., 2055
ovlaštena arhitektica

699. Rodić Zlatko

ing.građ., 833
ovlašteni arhitekt

700. Rodić Boris

dipl.ing.arh., 19
ovlašteni arhitekt

701. Rojnić Nina

mag.ing.arch., 4339
ovlaštena arhitektica

702. Rokov - Lukić Vesna

dipl.ing.arh., 2927
ovlaštena arhitektica

703. Romić Đorđe

dipl.ing.arh., 2402
ovlašteni arhitekt

704. Romić Matko

mag.ing.arch., 4039
ovlašteni arhitekt
Entazis d.o.o.
Južna ulica, 4.odvojak 6, Zagreb (10000)
Tel: 095/233-2330
Email:

705. Rosan Nevena

dipl.ing.arh., 1620
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

706. Ross Chesneau Anita

dipl.ing.arh., 3227
ovlaštena arhitektica

707. Rožek Renata

dipl.ing.arh., 2877
ovlaštena arhitektica

708. Rugani Kukuljan Sandra

dipl.ing.arh., 2739
ovlaštena arhitektica

709. Rukavina Ivica

dipl.ing.arh., 1229
ovlašteni arhitekt

710. Ružić Martina

dipl.ing.arh., 2971
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MARTINA RUŽIĆ
Gundulićeva 26, RK ¨DOBRI¨, Split (21000)
Tel: 091/4534-313, Fax: 021/272-414, Mob: 091/4534-313
Email:

711. Šaban Sanja

dipl.ing.arh., 3160
ovlaštena arhitektica

712. Šabić Ivana

dipl.ing.arh., 2901
ovlaštena arhitektica

713. Sablić-Grgić Ksenija

dipl.ing.arh., 2135
ovlaštena arhitektica

714. Sabljak Mirna

dipl.ing.arh., 2247
ovlaštena arhitektica

715. Sabolović Vanda

mag.ing.prosp.arch., 3529
ovlaštena krajobrazna arhitektica

716. Sabranović Melita

dipl.ing.arh., 3452
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

717. Saganić Sebastian

dipl.ing.arh., 3836
ovlašteni arhitekt

718. Šah Radović Marija

dipl.ing.arh., 401
ovlaštena arhitektica

719. Sakoman Sunčica

dipl.ing.arh., 3126
ovlaštena arhitektica

720. Šala Ines

mag.ing.arch., 4654
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTURA U BIJELOM d.o.o.
Ribnička ulica 9, Zagreb (10000)

721. Salacan Olivera

dipl.ing.arh., 294
ovlaštena arhitektica

722. Saletto Novosel Lucija

dipl.ing.arh., 4700
ovlaštena arhitektica

723. Salminen Pekka

dipl.arh., 2998
ovlašteni arhitekt

724. Salopek-Končar Dijana

dipl.ing.arh., 2292
ovlaštena arhitektica

725. Samardžić Željko

dipl.ing.arh., 2727
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. 4
2 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 8
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 8 sati!

726. Sanković Mandica

dipl.ing.arh., 467
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

727. Šantek Helena

mag.ing.arch., 4362
ovlaštena arhitektica

728. Šantić Maja

dipl.ing.arh., 805
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

729. Šapina Danijela

dipl.ing.arh., 3903
ovlaštena arhitektica

730. Saračević Aladin

dipl.ing.arh., 2989
ovlašteni arhitekt

731. Šarić Darija

dipl.ing.arh., 2962
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

732. Savić Nana

dipl.ing.agr., 3728
ovlaštena krajobrazna arhitektica

733. Šćavničar-Ivković Jasna

dipl.ing.arh., 2148
ovlaštena arhitektica

734. Schneider Marijana

dipl.ing.arh., 2607
ovlaštena arhitektica

735. Seferović Jasna

dipl.ing.arh., 1681
ovlaštena arhitektica

736. Šegedin Sara

mag.ing.arch., 4745
ovlaštena arhitektica
Email:

737. Segin Ivka

ing.arh., 0
Arting d.o.o.
Strossmayerova 4, Bjelovar (43000)
Tel: 043/241-226, Fax: 043/221-471
Email:

738. Šegvić Edo

dipl.ing.arh., 791
ovlašteni arhitekt

739. Selak Jadranka

dipl.ing.arh., 1931
ovlaštena arhitektica

740. Šepić Slađana

dipl.ing.arh., 2842
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

741. Serdarević Dabac Mladenka

dipl.ing.arh., 3360
ovlaštena arhitektica

742. Sertić Malojka

dipl.ing.arh., 3181
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

743. Sestrić Željka

dipl.ing.arh., 2636
ovlaštena arhitektica

744. Sikavica Katarina

dipl.ing.arh., 3117
ovlaštena arhitektica

745. Šikić Iris

dipl.ing.arh., 1941
ovlaštena arhitektica

746. Silađin Branko

dipl.ing.arh., 29
ovlašteni arhitekt urbanist
Odak I Silađin -Arcus d.o.o.
Mesnička 9/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/4846-286, Fax: 01/4847-876
Email:

747. Šimac Marina

mag.ing.arch, 4259
ovlaštena arhitektica

748. Šimić Ivan

dipl.ing.agr., 3704
ovlašteni krajobrazni arhitekt

749. Šimić Željko

dipl.ing.arh., 1500
ovlašteni arhitekt

750. Šimleša Leposava

dipl.arh., 2579
ovlaštena arhitektica unutarnje arhitekture

751. Šimunović Dušanka

dipl.ing.arh., 98
ovlaštena arhitektica

752. Šinjor Irena

mag.ing.arch., 3235
ovlaštena arhitektica

753. Šipoš Ninoslav

dipl.ing.arh., 385
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

754. Sironić Marijana

dipl.ing.arh., 184
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

755. Sironić Dario

dipl.ing.arh., 185
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

756. Sisgoreo Igor

dipl.ing.arh., 1
ovlašteni arhitekt

757. Škevin Petra

mr.sc.dipl.ing.arh., 2741
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

758. Škopac Vedran

dipl.ing.arh., 4055
ovlašteni arhitekt

759. Skorić-Kovačević Zorka

dipl.ing.arh., 2020
ovlaštena arhitektica

760. Skorup Hrvoje

dipl.ing.agr., 2317
ovlašteni krajobrazni arhitekt

761. Skračić Slobodan

dipl.ing.arh., 1393
ovlašteni arhitekt

762. Škrbina Biljana

dipl.ing.arh., 502
ovlaštena arhitektica

763. Škunca Željko

dipl.ing.arh., 1946
ovlašteni arhitekt

764. Sladić Danica

dipl.ing.arh., 1415
ovlaštena arhitektica

765. Sladoljev Vladimir

dipl.ing.arh., 1354
ovlašteni arhitekt

766. Sladoljev Zoran

dipl.ing.arh., 3556
ovlašteni arhitekt

767. Slipčević Višnja

dipl.ing.arh., 1474
ovlaštena arhitektica

768. Smailbegović Envera

viši arh.teh., 1886
ovlaštena arhitektica

769. Smajlović Damir

dipl.ing.arh., 2823
ovlašteni arhitekt

770. Smokvina Jasmina

dipl.ing.arh., 1660
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta B razina HKA SU standarda s ukupno 36 sati!

771. Šnajdar Ostojić Maja

mag.ing.arch., 4311
ovlaštena arhitektica

772. Šoln Larisa

dipl.ing.arh., 161
ovlaštena arhitektica

773. Sorić Nives

dipl.ing.arh., 342
ovlaštena arhitektica

774. Spahović Sabiha

dipl.ing.arh., 3952
ovlaštena arhitektica

775. Špehar Hafizović Gordana

dipl.ing.arh., 1666
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

776. Šporčić Diana

dipl.ing.arh., 453
ovlaštena arhitektica

777. Šprljan Bušić Kaja

mag.ing.prosp.arch., 3593
ovlaštena krajobrazna arhitektica

778. Srdelić Ana

dipl.ing.arh., 3881
ovlaštena arhitektica

779. Sršen Željka

dipl.ing.arh., 3021
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

780. Stanek-Šaler Melanija

dipl.ing.arh., 2882
ovlaštena arhitektica

781. Stanić Mirjana

dipl.ing.arh., 2509
ovlaštena arhitektica

782. Stanić Nevenka

ing.građ., 2051
ovlaštena arhitektica

783. Stantić Brčić Tamara

dipl.ing.arh., 1426
ovlaštena arhitektica

784. Štekl Vladimir

dipl.ing.arh., 37
ovlašteni arhitekt

785. Stepić Natalia

dipl.ing.arh., 1446
ovlaštena arhitektica

786. Štimac Miroslav

dipl.ing.arh., 17
ovlašteni arhitekt urbanist

787. Štimac Mirta

dipl.ing.arh., 3976
ovlaštena arhitektica

788. Štimac Ingrid

dipl.ing.arh., 506
ovlaštena arhitektica

789. Stipaničić Dora

mag.ing.arch., 4792
ovlaštena arhitektica
Apz Stark d.o.o.
Širokobriška 43, Zagreb (10000)
, Fax: 01/3638-707
Email:

790. Stipanović Ankica

mag.ing.arch., 1696
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

791. Stiperski Darko

dipl.ing.arh., 1111
ovlašteni arhitekt

792. Stipičević Dobrila

ing.građ., 1183
ovlaštena arhitektica

793. Stipičević Radmila

dipl.ing.arh., 1923
ovlaštena arhitektica

794. Štivić Tomica

dipl.ing.arh., 1713
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

795. Strabić Irela

dipl.ing.arh., 2179
ovlaštena arhitektica

796. Straga Vesna

mag.ing.arch., 4088
ovlaštena arhitektica

797. Streitenberger Ines

mag.ing.arch., 3006
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

798. Štrk Suzana

dipl.ing.arh., 3488
ovlaštena arhitektica

799. Strukan Zvonimir

dipl.ing.arh., 1746
ovlašteni arhitekt

800. Stuparić Aleksandra

dipl.ing.arh., 1616
ovlaštena arhitektica

801. Subota Josipa

mag.ing.arch., 4295
ovlaštena arhitektica

802. Sučić Sandra

dipl.ing.arh., 4123
ovlaštena arhitektica

803. Sučić Davor

dipl.ing.arh., 3707
ovlašteni arhitekt

804. Šućur-Perišić Ljiljana

dipl.ing.arh., 3147
ovlaštena arhitektica

805. Sudec Višnja

dipl.ing.arh., 1407
ovlaštena arhitektica

806. Suhova Julija

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1315
ovlaštena arhitektica

807. Šundrica Žarko

dipl.ing.arh., 3252
ovlašteni arhitekt

808. Šunjić Petrović Renata

dipl.ing.arh., 2986
ovlaštena arhitektica

809. Šuper Damir

dipl.ing.arh., 339
ovlašteni arhitekt
Geograpal d.o.o.
Nadinska 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/6234-650, Fax: 01/6234-635
Email:

810. Šupić Miličić Gordana

dipl.ing.arh., 3855
ovlaštena arhitektica

811. Sušanj Ksenija

dipl.ing.arh., 2092
ovlaštena arhitektica

812. Sušić Ante

mag.ing.arch., 4303
ovlašteni arhitekt
Email:

813. Šušković Maja

dipl.ing.arh., 1902
ovlaštena arhitektica

814. Šustić Ivan

ing.građ., 1890
ovlašteni arhitekt

815. Šute Sanja

dipl.ing.arh., 410
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

816. Švajhler Jadranka

dipl.ing.arh., 1232
ovlaštena arhitektica

817. Švalek Marijana

dipl.ing.arh., 3562
ovlaštena arhitektica

818. Svarčić Selestrin Ante

mag.ing.arch., 4445
ovlašteni arhitekt
Mass d.o.o.
Ruđera Boškovića 15, Split (21000)
, Fax: 021/470-429
Email:

819. Šverko Vladimir

dipl.ing.arh., 2959
ovlašteni arhitekt

820. Svibovec Jelena

dipl.ing.arh., 3601
ovlaštena arhitektica

821. Švigir Zdravko

dipl.ing.arh., 1761
ovlašteni arhitekt

822. Tabain Dinko

dipl.ing.arh., 43
ovlašteni arhitekt

823. Tabulov-Štrelov Daria

dipl.ing.arh., 3898
ovlaštena arhitektica

824. Tadijanović Lidija

dipl.ing.arh., 3108
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

825. Tafra Bašić Eni

dipl.ing.arh., 1334
ovlaštena arhitektica

826. Tarle Petar

dipl.ing.šum., 2751
ovlašteni krajobrazni arhitekt

827. Tatalović Gordana

dipl.ing.arh., 1894
ovlašteni arhitekt

828. Terzija Nikolina

dipl.ing.agr., 3638
ovlaštena krajobrazna arhitektica

829. Tešanović-Medić Gorana

dipl.ing.arh., 4464
ovlaštena arhitektica
Email:

830. Tinodi Šatvar Branka

dipl.ing.arh., 1087
ovlaštena arhitektica

831. Tkalčić Tajana

mag.ing.arch., 4135
ovlaštena arhitektica

832. Tolić Dijana

mag.ing.arch., 4776
ovlaštena arhitektica
Email:

833. Tomas Goran

dipl.ing.arh., 2655
ovlašteni arhitekt

834. Tomašić Marina

dipl.ing.arh., 3051
ovlaštena arhitektica

835. Tomek Jasenka

dipl.ing.arh., 2040
ovlaštena arhitektica

836. Tomić Jelena

dipl.ing.arh., 3802
ovlaštena arhitektica

837. Tomljenović Maja

mag.ing.prosp.arch., 4413
ovlaštena krajobrazna arhitektica

838. Tomljenović Vedrana

dipl.ing.arh., 3540
ovlaštena arhitektica

839. Topolnjak Vladimir

ing.građ., 1747
ovlašteni arhitekt

840. Toš Igor

dipl.ing.arh., 84
ovlašteni arhitekt

841. Tošev Štefica

dipl.ing.arh., 1389
ovlaštena arhitektica

842. Tot Vesna

dipl.ing.arh., 551
ovlaštena arhitektica

843. Tovornik Vesna

dipl.ing.arh., 268
ovlaštena arhitektica

844. Treursić-Katušić Srebrenka

dipl.ing.arh., 2305
ovlaštena arhitektica

845. Trkanjec Luka

mag.ing.arch., 52
ovlašteni arhitekt urbanist

846. Trumbić Ivica

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3152
ovlašteni arhitekt

847. Tudja Ivana

mag.ing.arch., 4278
ovlaštena arhitektica

848. Tumpa Tamara

dipl.ing.arh., 3887
ovlaštena arhitektica

849. Tumpić Dubravko

dipl.ing.arh., 1089
ovlašteni arhitekt
LAGUNA INŽENJERING d.o.o.
Bernarda Parentina 1, Poreč (52440)
Tel: 052/453-487, Fax: 052/428-490, Mob: 098/254-131
Email:

850. Turato Lada

dipl.ing.arh., 448
ovlaštena arhitektica

851. Turk Danko

dipl.ing.arh., 1718
ovlašteni arhitekt

852. Turniški Vlatka

mag.ing.arch., 2822
ovlaštena arhitektica

853. Tus Marusja

dipl.ing.arh., 288
ovlaštena arhitektica

854. Tušek Darovan

dipl.ing.arh.; dr.sc., 363
ovlašteni arhitekt

855. Tuškan Dubravka

dipl.ing.arh., 1858
ovlaštena arhitektica

856. Udiljak Mirna

mag.ing.arch., 4176
ovlaštena arhitektica

857. Uhlik Vinko

dipl.ing.arh., 1863
ovlašteni arhitekt

858. Urbić Zlatko

ing.arh., 1582
ovlašteni arhitekt

859. Uroda Ljiljana

dipl.ing.arh., 222
ovlaštena arhitektica
Com d.o.o.
Babukićeva 2, Zagreb (10000)
Tel: 01/2331-793, Fax: 01/2333211, Mob: 098 9076248
Email:

860. Ursić Neva

dipl.ing.arh., 85
ovlaštena arhitektica

861. Valenta Vera

dipl.ing.agr., 2342
ovlaštena arhitektica

862. Vančina Franjo

dipl.ing.arh., 5
ovlašteni arhitekt urbanist

863. Vandekar Dijana

dipl.ing.arh., 4035
ovlaštena arhitektica
STUDIO180 d.o.o.
Gundulićeva 40, Zagreb (10000)
Email:

864. Vareško Goran

dipl.ing.arh., 3937
ovlašteni arhitekt

865. Vego Jaroslav

dipl.ing.arh., 795
ovlašteni arhitekt

866. Velasco Farrera Erick

Arquitecto, 4221
ovlašteni arhitekt

867. Veleglavac Matija

mag.ing.arch., 4771
ovlašteni arhitekt

868. Veršić Nevenka

dipl.ing.arh., 2237
ovlaštena arhitektica

869. Videk Pavlović Maja

mag.ing.arch., 28
ovlaštena arhitektica urbanistica

870. Vidović Čobanov Gordana

dipl.ing.arh., 3740
ovlaštena arhitektica
Ured ovlaštene arhitektice Gordana Vidović Čobanov
Sisačka 8, Petrinja (44250)
Tel: 044/814-729
Email:

871. Vilić Davor

dipl.ing.arh., 3850
ovlašteni arhitekt

872. Vinski Vesna

dipl.ing.arh., 272
ovlaštena arhitektica

873. Violić Žilić Ivana

mag.ing.arch., 4262
ovlaštena arhitektica

874. Vitlov Mirjana

dipl.ing.agr., 585
ovlaštena krajobrazna arhitektica

875. Vlahović Dragomir

dipl.ing.arh., 136
ovlašteni arhitekt

876. Vojnović Danko

mag.ing.arch., 4195
ovlašteni arhitekt

877. Volarić Milko

dipl.ing.arh., 2484
ovlašteni arhitekt

878. Volović Mario

dipl.ing.arh., 1246
ovlašteni arhitekt

879. Vragović Wilhellmina

dipl.ing.arh.; mr.sc., 156
ovlaštena arhitektica

880. Vranek Jadranka

dipl.ing.arh., 89
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)
, Mob: 091 2877256

881. Vrbat Skopac Mirjana

dipl.ing.arh., 390
ovlaštena arhitektica

882. Vrkljan Slavko

dipl.ing.arh., 1504
ovlašteni arhitekt

883. Vučemilović Vlasta

dipl.ing.arh., 1991
ovlaštena arhitektica

884. Vučić Ljerka

dipl.ing.arh., 1610
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

885. Vučić Tihana

mag.ing.arch., 4770
ovlaštena arhitektica

886. Vukadin Novak Nataša

dipl.ing.arh., 3183
ovlaštena arhitektica

887. Vukić Robert

dipl.ing.arh.; mag.spec., 797
ovlašteni arhitekt

888. Vuković Ranka

dipl.ing.arh., 2931
ovlaštena arhitektica

889. Vuković Marija

dipl.ing.arh., 798
ovlaštena arhitektica

890. Vuković Domagoj

dipl.ing.arh., 53
ovlašteni arhitekt

891. Vuletin Jasenka

dipl.ing.arh., 3664
ovlaštena arhitektica

892. Vusak Jasminka

dipl.ing.arh., 2641
ovlaštena arhitektica

893. Wagner Vladimir

dipl.ing.arh., 297
ovlašteni arhitekt

894. Waldgoni Renata

dipl.ing.arh., 2209
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

895. Weber-Jagić Zdravka

dipl.ing.arh., 2181
ovlaštena arhitektica

896. Weygand Dario

dipl.ing.arh., 3026
ovlašteni arhitekt

897. Zagorac Ivan

dipl.ing.arh., 4151
ovlašteni arhitekt

898. Zamelli Tamara

ing.arh., 2847
ovlaštena arhitektica

899. Zanchi Jelena

dipl.ing.arh; dr.sc., 3257
ovlaštena arhitektica

900. Zaninović Petar

dipl.ing.arh., 452
ovlašteni arhitekt

901. Žarnić Vesna

dipl.ing.arh., 2923
ovlaštena arhitektica

902. Zdenković Ivan

dipl.ing.arh., 2661
ovlašteni arhitekt

903. Zelić Marko

dipl.ing.arh., 2056
ovlašteni arhitekt

904. Zeneral Anton

dipl.ing.arh., 3744
ovlašteni arhitekt

905. Zenko Sanda

dipl.ing.arh., 800
ovlaštena arhitektica

906. Žeravica Jelena

mag.ing.arch., 4419
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o.
Hrvatske mornarice 2, Split (21000)
Tel: 021/779-843, Mob: 098/602-370
Email:

907. Žerjavić Filip

mag.ing.arch., 4584
ovlašteni arhitekt
Email:

908. Zgaga Željka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 508
ovlaštena arhitektica

909. Žic Šipušić Sonja

dipl.ing.arh., 1092
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

910. Zidarić Josip

dipl.ing.arh., 497
ovlašteni arhitekt

911. Živko Eva

mag.ing.arch., 4275
ovlaštena arhitektica

912. Živković Vlatka

ing.arh., 2071
ovlaštena arhitektica

913. Zlonoga Andrea

mag.ing.arch., 4212
ovlaštena arhitektica

914. Žmikić Dunja

dipl.ing.arh., 2067
ovlaštena arhitektica

915. Zorić Sandra

dipl.ing.arh., 1997
ovlaštena arhitektica

916. Zoric Stampalia Zrinka

dipl.ing.arh., 3199
ovlaštena arhitektica

917. Zoričić Neven

dipl.ing.arh., 3481
ovlašteni arhitekt

918. Zrilić Vulić Antonela

mag.ing.agr., 3706
ovlaštena krajobrazna arhitektica

919. Zuliani Walter

dipl.ing.arh, 3357
ovlašteni arhitekt

920. Županić Jaković Dajana

mag.ing.arch., 4129
ovlaštena arhitektica

921. Žurić Goran

mag.ing.arch., 4712
ovlašteni arhitekt
ŠTRUCLJEVO d.o.o.
Kozarčeva 34, Zagreb (10000)
, Mob: 098/715-047

922. Zvonar Dražen

ing.građ., 1091
ovlašteni arhitekt

923. Žvorc Danka

dipl.ing.arh., 4344
ovlaštena arhitektica
AG PROJEKT d.o.o.
Travnička 66, Čakovec (40000)
Tel: 040/363-649, Mob: 098/213-362
Email:
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3624
Ukupan broj aktivnih članova: 2701
Ukupan broj članova u mirovanju: 923