Članovi Komore u mirovanju

1. Dekar Marija

mag.ing.arch., 4897
ovlaštena arhitektica
Ured ovlaštenog arhitekta Tibor Horvat
A.Starčevića 8, Čakovec (40000)
Tel: 040/390-132, Fax: 040/390-129, Mob: 098/242-888
Email:

2. Delalle Josip Slaven

dipl.ing.arh., 3577
ovlašteni arhitekt

3. Denačić Valentina

mag.ing.arch., 3870
ovlaštena arhitektica

4. Derniković Nataša

dipl.ing.arh, 3433
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Futurteh d.o.o.
I Jordanovački odvojak 15O, Zagreb (10000)
Tel: 01/5514-327, Fax: 01/5588-062
Email:

5. Desović Ivana

mag.ing.arch., 4169
ovlaštena arhitektica
KABINET ARHITEKTURE d.o.o.
Bogoslava Šuleka 29, Karlovac (47000)
Tel: 041/642-552

6. Deželić Mislav

mag.ing.prosp.arch., 3754
ovlašteni krajobrazni arhitekt
krajobrazni arhitekt

7. Dijanežević Juraj

dipl.ing.arh., 4269
ovlašteni arhitekt

8. Diminić Ivana

dipl.ing.arh., 1262
ovlaštena arhitektica

9. Djidara Mandušić Kristina

dipl.ing.arh., 3114
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
HAMAG BICRO
Ksaver 208, Zagreb (10000)
Tel: 01/4891-814
Email:

10. Dobrostal Asja

dipl.ing.arh., 1814
ovlaštena arhitektica

11. Dodig Andreja

dipl.ing.arh., 3962
ovlaštena arhitektica

12. Doležal Slavica

dipl.ing.arh., 3214
ovlaštena arhitektica

13. Doležal Ljiljana

dipl.ing.arh., 78
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Email:

14. Donatović Vinko

dipl.ing.arh., 1331
ovlašteni arhitekt

15. Draščić Natko

dipl.ing.arh., 2975
ovlašteni arhitekt

16. Drenjančević Zvonimir

dipl. ing. arh., 4008
ovlašteni arhitekt

17. Drpić Milena

dipl.ing.arh., 2657
ovlaštena arhitektica

18. Dubovečak Iva

dipl.ing.arh., 4318
ovlaštena arhitektica
JE'R STUDIO d.o.o
Vrbik 26/4, Zagreb (10000)
, Mob: 091/5011-425
Email:

19. Dubravić Senahid

dipl.ing.arh., 518
ovlašteni arhitekt
Teh-gradnja d.o.o.
Ksenije Kantoci 3, Zagreb - Novi Zagreb (10020)
Tel: 01/6637-709, Fax: 01/6394-633, Mob: 091/3665-516
Email:

20. Dučić Dubravka

dipl.ing.arh., 2021
ovlaštena arhitektica

21. Duka Sonja

dipl.ing.arh., 1933
ovlaštena arhitektica

22. Dukovac Viktorija

mag.ing.arch., 4412
ovlaštena arhitektica

23. Dumančić Tomislav

dipl.ing.arh., 4203
ovlašteni arhitekt

24. Dumbović Bilušić Biserka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 1945
ovlaštena arhitektica

25. Dunda Pero

dipl.ing.arh., 1202
ovlašteni arhitekt

26. Dvorski Kruno

dipl.ing.arh., 1841
ovlašteni arhitekt

27. Džalto Hrvoje

dipl.ing.arh., 3749
ovlašteni arhitekt

28. Džapo Marija

mag.ing.arch., 4460
ovlaštena arhitektica
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4826-326, Fax: 01/4639-151
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3692
Ukupan broj aktivnih članova: 2742
Ukupan broj članova u mirovanju: 950