Članovi Komore u mirovanju

1. Gadžo Justinić Ana

dipl.ing.arh., 3843
ovlaštena arhitektica

2. Gajdek Robert

dipl.ing.arh., 164
ovlašteni arhitekt

3. Gale Miro

dipl.ing.arh., 2281
ovlašteni arhitekt

4. Galić Ljubica

dipl.ing.arh., 738
ovlaštena arhitektica

5. Galić Petra

mag.ing.arch., 3837
ovlaštena arhitektica

6. Galinović Mili

dipl.ing.arh., 1544
ovlašteni arhitekt

7. Gaši Ljiljana

dipl.ing.arh., 2079
ovlaštena arhitektica

8. Geng Miroslav

dipl.ing.arh., 1031
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

9. Giachin Paoletić Marina

mag.ing.arch., 4102
ovlaštena arhitektica

10. Giaconi Hrvoje

dipl.ing.arh., 22
ovlašteni arhitekt urbanist
ovlašteni arhitekt

11. Giba Ivana

mag.ing.arch., 4065
ovlaštena arhitektica

12. Giljanović Ljiljana

dipl.ing.arh., 2132
ovlaštena arhitektica

13. Gkikas Dimitrios

arch.eng., 2
arhitekt

14. Glagolić Saša

dipl.ing.arh., 3483
ovlaštena arhitektica

15. Gliha Zoran

dipl.ing.arh., 287
ovlašteni arhitekt

16. Gluščević Ela

dipl.ing.arh., 1691
ovlaštena arhitektica

17. Godec Jozefina

mag.ing.arch., 4308
ovlaštena arhitektica

18. Goleš Tanja

dipl.ing.arh., 2849
ovlaštena arhitektica

19. Golub Piližota Nada

dipl.ing.arh., 393
ovlaštena arhitektica

20. Goluban Tomislav

dipl.ing.arh., 1704
ovlašteni arhitekt

21. Golubić Željko

dipl.ing.arh., 3812
ovlašteni arhitekt
ZGA, OBRT ZA USLUGE
Odranska 3, Zagreb (10000)
Tel: 01/6195-470
Email:

22. Gornik Marina

mag.ing.arch., 4285
ovlaštena arhitektica

23. Gospić Mia

mag.ing.arch., 4644
ovlaštena arhitektica
Arhitektura Bolanča d.o.o.
Horvaćanska cesta 172, Zagreb (10000)

24. Grabovac Ivna

mag.ing.arch., 51
ovlaštena arhitektica urbanistica
Grad Rijeka
Korzo 16, Rijeka (51000)
Tel: 051/209-333, Fax: 051/209-334
Email:

25. Grčman Ratimir

dipl.ing.arh., 68
ovlašteni arhitekt

26. Grđan Emanuela

dipl.ing.arh, 3294
ovlaštena arhitektica

27. Grediček Damir

dipl.ing.arh., 842
Opširnije o članu
ovlašteni arhitekt
Greda Projekt d.o.o.
Korčulanska 10/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/6187-420, Fax: 01/6181-299
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Velux webinar: predstavljanje knjige za arhitekte Healthy Home Handbook 2
Ukupno 2
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 20 sati!

28. Gregurić Mladen

dipl.ing.arh., 1530
ovlašteni arhitekt

29. Greiner Branislav

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3217
ovlašteni arhitekt

30. Grgan-Makovec Jadranka

dipl.ing.arh., 339
ovlaštena arhitektica urbanistica
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ruđera Boškovića 2, Čakovec (40000)
Tel: 040/374-241, Fax: 040/374-247
Email:

31. Grgas Nikolina

mag.ing.arch., 4541
ovlaštena arhitektica
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/333-700
Email:

32. Grgasović Petra

dipl.ing.arh., 3942
ovlaštena arhitektica

33. Grgasović Jana

dipl.ing.arh., 4797
ovlaštena arhitektica
Email:

34. Grgić Dean

dipl.ing.arh., 558
ovlašteni arhitekt

35. Grgić Svjetlana

dipl.ing.arh., 2936
ovlaštena arhitektica

36. Grgić Vinko

dipl.ing.arh., 2574
ovlašteni arhitekt

37. Grgić Davorin

dipl.ing.arh., 2180
ovlašteni arhitekt

38. Grgić Darko

dipl.ing.arh., 2196
ovlašteni arhitekt

39. Grgurač Ana

mag.ing.arch., 4898
ovlaštena arhitektica
Email:

40. Grgurević Oleg

dipl.ing.arh.; dr.sc., 1387
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

41. Grlica Angela

dipl.ing.arh., 2699
ovlaštena arhitektica

42. Grubišić Vlatka

dipl.ing.arh., 3663
ovlaštena arhitektica

43. Grubišić Robert

dipl.ing.arh., 3793
ovlašteni arhitekt

44. Gruić Inga

dipl.ing.arh., 2958
ovlaštena arhitektica

45. Gusić Tujmer Ljerka

dipl.ing.arh., 1755
ovlaštena arhitektica
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3692
Ukupan broj aktivnih članova: 2742
Ukupan broj članova u mirovanju: 950