Članovi Komore u mirovanju

1. Jadrić Roce Jadranka

mag.ing.arch., 4819
ovlaštena arhitektica
Email:

2. Jagić Ante Krešimir

dipl.ing.arh., 318
ovlašteni arhitekt

3. Jakšić Nataša

dipl.ing.arh., 2919
ovlaštena arhitektica

4. Jambrović Lada

dipl.ing.arh., 1288
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE LADA JAMBROVIĆ
I.B.MAŽURANIĆ 12/1, Zagreb - Susedgrad (10090)

5. Janjić Jagoda

dipl.ing.arh., 2709
ovlaštena arhitektica

6. Janković Željko

dipl.ing.arh., 2047
ovlašteni arhitekt

7. Jaram Katija

dipl.ing.arh., 3767
ovlaštena arhitektica

8. Jelavić-Dean Svjetlana

dipl.ing.arh., 843
ovlaštena arhitektica

9. Jelić Martina

dipl.ing.arh., 4597
ovlaštena arhitektica
Arhitektonska Radionica Centar d.o.o.
Zagrebačka 5, Split (21000)
Tel: 021/3399-63
Email:

10. Jelić Buljan Elza

dipl.ing.arh., 745
ovlaštena arhitektica

11. Jeličić Neven

dipl.ing.arh., 1651
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

12. Jeličić Belamarić Nives

ing.arh., 1402
ovlaštena arhitektica

13. Jelušić Ante

dipl.ing.arh., 187
ovlašteni arhitekt

14. Jelušić Vesna

dipl.ing.arh., 4044
ovlaštena arhitektica

15. Jeramaz Ljubica

dipl.ing.arh., 4007
ovlaštena arhitektica

16. Jerković Slavica

dipl.ing.arh., 2921
ovlaštena arhitektica

17. Ježek Natalija

dipl.ing.krajob.arh., 587
ovlaštena krajobrazna arhitektica

18. Josipović Albert

dipl.ing.arh., 1832
ovlašteni arhitekt

19. Jovanović Storić Andrea

dipl.ing.arh., 3180
ovlaštena arhitektica

20. Jovičić Miodrag

dipl.ing.arh., 1585
ovlašteni arhitekt

21. Jugović Mirjana

dipl.ing.arh., 1042
ovlaštena arhitektica

22. Juničić Žerjavić Iskra

dipl.ing.arh., 137
ovlaštena arhitektica

23. Juračić Tisa

mag.ing.arch., 4353
ovlaštena arhitektica

24. Juras Ivan

dipl.ing.arh.; dr.sc., 2228
ovlašteni arhitekt

25. Jurasović Ljerka

dipl.ing.arh., 2161
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Brodsko-Posavska Županija
Petra Krešimira Iv Br.1, Slavonski Brod (35000)

26. Jurić Sanja

dipl.ing.arh., 1707
ovlaštena arhitektica

27. Juričev Martinčev Nives

mag.ing.arch., 4349
ovlaštena arhitektica

28. Jurinčić Nives

dipl.ing.arh., 1113
ovlaštena arhitektica

29. Jurišić Vesna

dipl.ing.arh, 3304
ovlaštena arhitektica

30. Jurković Dalibor

dipl.ing.arh., 2811
ovlašteni arhitekt

31. Jusup Malik Sanja

dipl.ing.arh., 827
ovlaštena arhitektica

32. Juvan Uršula

mag.ing.arch., 4715
ovlaštena arhitektica
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3624
Ukupan broj aktivnih članova: 2701
Ukupan broj članova u mirovanju: 923