• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Članovi Komore u mirovanju

1. Labar Katarina

dipl.ing.agr., 3703
ovlaštena krajobrazna arhitektica

2. Laća Ana

mag.ing.arch., 4379
ovlaštena arhitektica
TRANSEPT STUDIO j.d.o.o
Franje Jurinca 7

3. Laković Silvija

dipl.ing.arh., 3721
ovlaštena arhitektica

4. Lalić Milena

dipl.ing.arh., 2806
ovlaštena arhitektica

5. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498
ovlaštena arhitektica
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Međimurska 4, Zagreb (10000)
Tel: 01/4533-775
Email:

6. Lanović Janda Jasna

dipl.ing.arh., 494
ovlaštena arhitektica

7. Lasić Vlado

dipl.ing.arh., 3105
ovlašteni arhitekt

8. Laslo Gordana

dipl.ing.arh., 1353
ovlaštena arhitektica

9. Lazić Ana Maria

mag.inž.arh., 4280
ovlaštena arhitektica

10. Laznibat Zehra

dipl.ing.arh., 2278
ovlaštena arhitektica

11. Lesić Nancy

dipl.ing.arh., 1292
ovlaštena arhitektica

12. Lesić Željko

dipl.ing.arh., 1323
ovlašteni arhitekt

13. Lešković-Česmadžinski Mirjana

dipl.ing.arh., 1703
ovlaštena arhitektica

14. Linardić Ivan

dipl.ing.arh., 1918
ovlašteni arhitekt

15. Linardić Bojan

dipl.ing.arh., 3428
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

16. Linarić Dunja

dipl.ing.arh., 49
ovlaštena arhitektica

17. Linčir Marina

dipl.ing.arh., 1639
ovlaštena arhitektica

18. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187
ovlaštena arhitektica
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

19. Ljubanović Ivana

univ.dipl.inž.arh., 4260
ovlaštena arhitektica
Email:

20. Ljubić Ivan

dipl.ing.arh., 3376
ovlašteni arhitekt

21. Ljubić Schnapp Sandra

dipl.ing.arh., 3027
ovlaštena arhitektica

22. Ljubišić Marina

dipl.ing.arh., 1979
ovlaštena arhitektica

23. Ljutić Ivana

dipl.ing.arh., 3904
ovlaštena arhitektica

24. Loher Robert Jonathan

dipl.ing.arh., 5169
ovlašteni arhitekt

25. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412
ovlašteni arhitekt
LONARH j.d.o.o.
Franje Gažija 5 E
, Mob: 091/541-4764
Email:

26. Lovas Domagoj

dipl.ing.arh., 3080
ovlašteni arhitekt

27. Lovrenčić Bruno

dipl.ing.arh., 3213
ovlašteni arhitekt

28. Lovrenčić Miljenka

dipl.ing.arh., 1631
ovlaštena arhitektica

29. Lovrić Stich Marija

dipl.ing.arh., 3513
ovlaštena arhitektica

30. Lovrinčević Srećko

dipl.ing.arh., 2029
ovlašteni arhitekt

31. Lubina Melita

dipl.ing.arh., 4394
ovlašteni arhitekt

32. Lučić Nikola

dipl.ing.arh., 2726
ovlašteni arhitekt

33. Luić-Kmezić Lidija

dipl.ing.arh., 3632
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 134 sati!

34. Lujo Antonio

mag.ing.arch., 4707
ovlašteni arhitekt
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)

35. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678
ovlašteni arhitekt
JURCON PROJEKT d.o.o.
Gotalovečka 4A, Zagreb (10000)
Tel: 01/5571-110, Fax: 01/5571-910, Mob: 091/1311-099
Email:

36. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204
ovlaštena arhitektica
VACKRA d.o.o.
Arsenalska 8, Pula (52100)
, Mob: 091/114-9999
Email:

37. Lukavečki Vladimir

dipl.ing.arh., 1255
ovlašteni arhitekt

38. Lukavečki-Cazin Maja

dipl.ing.arh., 2978
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

39. Luketina Katarina

dipl.ing.arh., 3899
ovlaštena arhitektica

40. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758
ovlaštena arhitektica

41. Luša Jurić Margareta

dipl.ing.arh., 3709
ovlaštena arhitektica
Ukupan broj članova: 3919
Ukupan broj aktivnih članova: 2892
Ukupan broj članova u mirovanju: 1027