Članovi Komore u mirovanju

1. Labar Katarina

dipl.ing.agr., 3703
ovlaštena krajobrazna arhitektica

2. Laća Ana

mag.ing.arch., 4379
ovlaštena arhitektica
TRANSEPT STUDIO j.d.o.o
Franje Jurinca 7

3. Laginja Marija

dipl.ing.arh., 4256
ovlaštena arhitektica

4. Laković Silvija

dipl.ing.arh., 3721
ovlaštena arhitektica

5. Lalić Milena

dipl.ing.arh., 2806
ovlaštena arhitektica

6. Lanović Duvančić Tea

dipl.ing.arh., 498
ovlaštena arhitektica
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Međimurska 4, Zagreb (10000)
Tel: 01/4533-775
Email:

7. Lanović Janda Jasna

dipl.ing.arh., 494
ovlaštena arhitektica

8. Lasić Vlado

dipl.ing.arh., 3105
ovlašteni arhitekt

9. Laslo Gordana

dipl.ing.arh., 1353
ovlaštena arhitektica

10. Lauš Martina

56
ovlaštena arhitektica urbanistica
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Florijanski trg 4/1, Koprivnica (48000)
Tel: 048/624-406, Fax: 048/624-405
Email:

11. Lazić Ana Maria

mag.inž.arh., 4280
ovlaštena arhitektica

12. Laznibat Zehra

dipl.ing.arh., 2278
ovlaštena arhitektica

13. Ledinek Roman

dipl.ing.arh., 1753
ovlašteni arhitekt

14. Lesić Nancy

dipl.ing.arh., 1292
ovlaštena arhitektica

15. Lesić Željko

dipl.ing.arh., 1323
ovlašteni arhitekt

16. Lešković-Česmadžinski Mirjana

dipl.ing.arh., 1703
ovlaštena arhitektica

17. Levi Darija

mag.ing.arch., 4338
ovlaštena arhitektica
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/333-700, Fax: 020/332-404
Email:

18. Linardić Ivan

dipl.ing.arh., 1918
ovlašteni arhitekt

19. Linardić Bojan

dipl.ing.arh., 3428
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist

20. Linarić Dunja

dipl.ing.arh., 49
ovlaštena arhitektica

21. Linčir Marina

dipl.ing.arh., 1639
ovlaštena arhitektica

22. Lipej Karla Dragica

dipl.ing.arh., 3187
ovlaštena arhitektica
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

23. Ljubanović Ivana

univ.dipl.inž.arh., 4260
ovlaštena arhitektica
Email:

24. Ljubić Ivan

dipl.ing.arh., 3376
ovlašteni arhitekt

25. Ljubišić Marina

dipl.ing.arh., 1979
ovlaštena arhitektica

26. Ljutić Ivana

dipl.ing.arh., 3904
ovlaštena arhitektica

27. Lončarić Damir

dipl.ing.arh., 3412
ovlašteni arhitekt
LONARH j.d.o.o.
Franje Gažija 5 E
, Mob: 091/541-4764
Email:

28. Lovas Domagoj

dipl.ing.arh., 3080
ovlašteni arhitekt

29. Lovrenčić Bruno

dipl.ing.arh., 3213
ovlašteni arhitekt

30. Lovrenčić Miljenka

dipl.ing.arh., 1631
ovlaštena arhitektica

31. Lovrić Stich Marija

dipl.ing.arh., 3513
ovlaštena arhitektica

32. Lovrinčević Srećko

dipl.ing.arh., 2029
ovlašteni arhitekt

33. Lubina Melita

dipl.ing.arh., 4394
ovlašteni arhitekt

34. Lučić Nikola

dipl.ing.arh., 2726
ovlašteni arhitekt

35. Luić-Kmezić Lidija

dipl.ing.arh., 3632
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Stanovanje kao fokus 4
Ukupno 4
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 106 sati!

36. Lujo Antonio

mag.ing.arch., 4707
ovlašteni arhitekt
Alfaplan d.o.o.
Marka Marojice 3, Dubrovnik (20000)

37. Lukas Ranko

dipl.ing.arh., 1678
ovlašteni arhitekt
JURCON PROJEKT d.o.o.
Gotalovečka 4A, Zagreb (10000)
Tel: 01/5571-110, Fax: 01/5571-910, Mob: 091/1311-099
Email:

38. Lukavečki Maja

dipl.ing.arh., 4204
ovlaštena arhitektica
VACKRA d.o.o.
Arsenalska 8, Pula (52100)
, Mob: 091/114-9999
Email:

39. Lukavečki Vladimir

dipl.ing.arh., 1255
ovlašteni arhitekt

40. Lukavečki-Cazin Maja

dipl.ing.arh., 2978
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

41. Lukin Iskra

dipl.ing.arh., 758
ovlaštena arhitektica

42. Luša Jurić Margareta

dipl.ing.arh., 3709
ovlaštena arhitektica
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3804
Ukupan broj aktivnih članova: 2803
Ukupan broj članova u mirovanju: 1001