Članovi Komore u mirovanju

1. Nađ Nađa

dipl.ing.arh., 1134
ovlaštena arhitektica
Email:

2. Nasić Sara

mag.ing.arch., 4866
ovlaštena arhitektica
STUDIO UP d.o.o.
Svačićev trg 14, Zagreb (10000)
Tel: 01/3789-996, Fax: 01/3789-998, Mob: 091/797-169
Email:

3. Nejašmić Kozina Nera

mag.ing.arch., 4173
ovlaštena arhitektica
PIN STUDIO d.o.o.
Bana J. Jelačića 23B, Zadar (23000)
, Mob: 098/915-8220
Email:

4. Nemeth Ariana

dipl.ing.arh., 1864
ovlaštena arhitektica

5. Nikolić Ivana

mag.ing.arch., 4534
ovlaštena arhitektica

6. Nikšić-Olujić Ivana

dipl.ing.arh., 2246
ovlaštena arhitektica

7. Nola Morana

dipl.ing.arh., 3902
ovlaštena arhitektica
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MORANA NOLA
Tratinska 36, Zagreb (10000)
, Mob: 091/8922-672
Email:

8. Noršić Patrčević Helena

dipl.ing.arh., 3526
ovlaštena arhitektica

9. Novak Ranko

dipl.ing.arh., 1594
ovlašteni arhitekt

10. Novaković Janja

dipl.ing.arh., 2
ovlaštena arhitektica urbanistica
ovlaštena arhitektica
Arheo d.o.o.
Vinogradi I Odv.Br.6, Zagreb (10000)
Tel: 01/6636-443, Fax: 01/6636-443, Mob: 099/6805-277
Email:

11. Novotny Moslavac Davorka

dipl.ing.arh., 315
ovlaštena arhitektica
Email: ,
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3692
Ukupan broj aktivnih članova: 2742
Ukupan broj članova u mirovanju: 950