Članovi Komore u mirovanju

1. Orešković Svetlana

dipl.ing.arh., 555
ovlaštena arhitektica

2. Orešković Željko

dipl.ing.šum.; mr.sc., 3065
ovlašteni krajobrazni arhitekt

3. Ormuž Krešimir

dipl.ing.arh., 4090
ovlašteni arhitekt

4. Oršanić Davorin

dipl.ing.arh., 299
ovlašteni arhitekt

5. Oštrić Ivan

dipl.ing.arh., 247
ovlašteni arhitekt

6. Ovčar Jasmina

dipl.ing.arh., 111
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Bana J.Jelačića 22A, Čakovec (40000)
Tel: 040/396-990, Fax: 044/396-980
Email:

7. Ožanić Višnja

dipl.ing.arh., 1569
ovlaštena arhitektica

8. Ožegović Aldin

dipl.ing.arh., 4429
ovlašteni arhitekt
inženjer gradilišta
Email:

9. Ožić Mladen

dipl.ing.arh., 1293
ovlašteni arhitekt
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3692
Ukupan broj aktivnih članova: 2742
Ukupan broj članova u mirovanju: 950