Članovi Komore u mirovanju

1. Tabain Dinko

dipl.ing.arh., 43
ovlašteni arhitekt

2. Tabulov-Štrelov Daria

dipl.ing.arh., 3898
ovlaštena arhitektica

3. Tadijanović Lidija

dipl.ing.arh., 3108
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

4. Tafra Bašić Eni

dipl.ing.arh., 1334
ovlaštena arhitektica

5. Tarle Petar

dipl.ing.šum., 2751
ovlašteni krajobrazni arhitekt

6. Tatalović Gordana

dipl.ing.arh., 1894
ovlašteni arhitekt

7. Terzija Nikolina

dipl.ing.agr., 3638
ovlaštena krajobrazna arhitektica

8. Tešanović-Medić Gorana

dipl.ing.arh., 4464
ovlaštena arhitektica
Email:

9. Tinodi Šatvar Branka

dipl.ing.arh., 1087
ovlaštena arhitektica

10. Tkalčić Tajana

mag.ing.arch., 4135
ovlaštena arhitektica

11. Tolić Dijana

mag.ing.arch., 4776
ovlaštena arhitektica
Email:

12. Tomas Goran

dipl.ing.arh., 2655
ovlašteni arhitekt

13. Tomašić Marina

dipl.ing.arh., 3051
ovlaštena arhitektica

14. Tomek Jasenka

dipl.ing.arh., 2040
ovlaštena arhitektica

15. Tomić Jelena

dipl.ing.arh., 3802
ovlaštena arhitektica

16. Tomljenović Maja

mag.ing.prosp.arch., 4413
ovlaštena krajobrazna arhitektica

17. Tomljenović Vedrana

dipl.ing.arh., 3540
ovlaštena arhitektica

18. Topolnjak Vladimir

ing.građ., 1747
ovlašteni arhitekt

19. Toš Igor

dipl.ing.arh., 84
ovlašteni arhitekt

20. Tošev Štefica

dipl.ing.arh., 1389
ovlaštena arhitektica

21. Tot Vesna

dipl.ing.arh., 551
ovlaštena arhitektica

22. Tovornik Vesna

dipl.ing.arh., 268
ovlaštena arhitektica

23. Treursić-Katušić Srebrenka

dipl.ing.arh., 2305
ovlaštena arhitektica

24. Trkanjec Luka

mag.ing.arch., 52
ovlašteni arhitekt urbanist

25. Trumbić Ivica

dipl.ing.arh.; mr.sc., 3152
ovlašteni arhitekt

26. Tudja Ivana

mag.ing.arch., 4278
ovlaštena arhitektica

27. Tumpa Tamara

dipl.ing.arh., 3887
ovlaštena arhitektica

28. Tumpić Dubravko

dipl.ing.arh., 1089
ovlašteni arhitekt
LAGUNA INŽENJERING d.o.o.
Bernarda Parentina 1, Poreč (52440)
Tel: 052/453-487, Fax: 052/428-490, Mob: 098/254-131
Email:

29. Turato Lada

dipl.ing.arh., 448
ovlaštena arhitektica

30. Turk Danko

dipl.ing.arh., 1718
ovlašteni arhitekt

31. Turniški Vlatka

mag.ing.arch., 2822
ovlaštena arhitektica

32. Tus Marusja

dipl.ing.arh., 288
ovlaštena arhitektica

33. Tušek Darovan

dipl.ing.arh.; dr.sc., 363
ovlašteni arhitekt

34. Tuškan Dubravka

dipl.ing.arh., 1858
ovlaštena arhitektica
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3624
Ukupan broj aktivnih članova: 2701
Ukupan broj članova u mirovanju: 923