Članovi Komore u mirovanju

1. Udiljak Mirna

mag.ing.arch., 4176
ovlaštena arhitektica

2. Uhlik Vinko

dipl.ing.arh., 1863
ovlašteni arhitekt

3. Urbić Zlatko

ing.arh., 1582
ovlašteni arhitekt

4. Uroda Ljiljana

dipl.ing.arh., 222
ovlaštena arhitektica
Com d.o.o.
Babukićeva 2, Zagreb (10000)
Tel: 01/2331-793, Fax: 01/2333211, Mob: 098 9076248
Email:

5. Ursić Neva

dipl.ing.arh., 85
ovlaštena arhitektica
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3804
Ukupan broj aktivnih članova: 2803
Ukupan broj članova u mirovanju: 1001