• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Jakopec Sandra

dipl.ing.arh., 184

Opširnije o članu
APE d.o.o.
Ozaljska 61, Zagreb (10000)
Tel: 01/3011-427, Fax: 01/3097-572
Email:
loading...

Jakšić Milan

dipl.ing.arh., 394
Tender d.o.o.
Josipa Kozarca 15, Čakovec (40000)
Tel: 040/395-308, Fax: 040/395-308
Email: ,
loading...

Jalušić Višnja

dipl.ing.arh., 532

Opširnije o članu
Zavod Za Prostorno Uređenje Varaždinske Županije
Mali Plac 1/A, Varaždin (42000)
Tel: 042/211-617, Fax: 042/211-901, Mob: 091/2390-608
Email:
loading...

Janković Igor

dipl.ing.arh., 505
Upi-2M d.o.o.
Bleiweisova 17, Zagreb (10000)
loading...

Jelavić Jurica

dipl.ing.arh., 393
Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Jelavić
Gospinica 9, Split (21000)
Tel: 021/483-456, Fax: 021/483-456, Mob: 095/5086-235
Email:
loading...

Jelić Emil

dipl.ing.arh., 395
loading...

Jelić Duška

dipl.ing.arh., 444
PARALAKSA j.d.o.o.
Ulica kralja Krešimira 50, Kaštel Kambelovac (21214)
Mob: 092/1742-521
Email:
loading...

Jerbić Marina

dipl.ing.arh., 498
Div Consult d.o.o.
Jadranska 8, Zagreb (10000)
Tel: 01/3764-193, Fax: 01/3764-193, Mob: 091/5971-484
Email:
loading...

Jerković Ivona

dipl.ing.arh., 288

Opširnije o članu
Grgurević & partneri d.o.o.
Čanićeva 6, Zagreb (10000)
Tel: 01/4843-168, Fax: 01/4843-168
Email:
loading...

Jošić Mladen

dipl.ing.arh., 108
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4639-333/161, Fax: 01/4826-326
Email:
loading...

Jovanović-Marušić Sara

dott.mag.arch, 615
SUPER URED d.o.o.
Uica T. Roosevelta 54, Split (21000)
loading...

Jug Jasminka

dipl.ing.arh., 439
Ured ovlaštene arhitektice Jasminka Jug
Šestinski vrh 40, Zagreb (10000)
Tel: 098/9978-936
Email:
loading...

Jukić Mirna

dipl.ing.arh., 183

Opširnije o članu
Acta-Arh d.o.o.
Opatička 5/Ii, Koprivnica (48000)
Tel: 048/601-136, Fax: 048/601-951
Email:
loading...

Juraić Jasna

mag.ing.arch., 71
Arhitektonski Atelier Deset d.o.o.
Kneza Mislava 15, Zagreb (10000)
Tel: 01/4612-770, Fax: 01/4612-770, Mob: 098/177-2416
Email:
loading...

Jurin Martina

mag.ing.arch., 592
KONTURA PLAN d.o.o.
Artić 1, Preko (23273)
Mob: 098/908-6226
Email:
loading...

Jurković Sonja

dipl.ing.arh.; dr.sc., 513
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Kačićeva 26, Zagreb (10000)
Tel: 01/4639-158, Fax: 01/4639-284
Email:
loading...

Jurković Željka

dipl.ing.arh.;dr.sc., 58
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek (31000)
Tel: 031/274-377, Fax: 031/274-444
Email:
loading...
Ukupan broj članova: 3919
Ukupan broj aktivnih članova: 2892
Ukupan broj članova u mirovanju: 1027