Imenik ovlaštenih arhitekata

1. Rabac Robert

dipl.ing.arh., 2701
Arhetip 21 d.o.o.
Vukovarska 7, Poreč (52440)
Tel: 052/429-460, Fax: 052/429-469
Email:

2. Rabenstein Srećko

dipl.ing.arh., 3148
Arhont d.o.o.
Jeovci 58, Metković (20350)
Tel: 020/684-426, Fax: 020/684-426, Mob: 095/9105-100
Email:

3. Račić Marin

dipl.ing.arh., 3456
MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.
Ružićeva 21, Rijeka (51000)
Tel: 051/619-888, Fax: 051/499-781, Mob: 098/313-698
Email:

4. Računica Jelena

mag.ing.arch., 4652
KOCKA d.o.o.
Jurja Barakovića 2, Šibenik (22000)

5. Rađa Iva

dipl.ing.arh., 2721
Ured ovlaštene arhitektice Iva Rađa
Marianijeva 11, Pula (52100)
Tel: 052/216-256, Fax: 052/216-256
Email:

6. Rađa Ivan

ing.građ., 1210

7. Radak Snježana

dipl.ing.arh., 3115

8. Radaković Dragan

dipl.ing.arh., 786
Hep-Operator Distribucijskog Sustava d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb (10000)
Tel: 031/254-201, Fax: 031/213-103
Email:

9. Radas Ante

dipl.ing.arh., 2286

10. Radek Igor

mag.ing.arch., 4578
Email: ,

11. Radelić Kristina

dipl.ing.arh., 3364

12. Radelj Bokarica Jelena

dipl.ing.arh., 3431
Opširnije o članu
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Sloboda greške - predavanje u Dubrovniku 2
2 Suvremeni vs. povijesni grad - problematika planiranja i upravljanja gradova s povijesnom baštinom 2
3 Split 3 - moja sjećanja 2
4 Predavanje SODAarhitekti: „Rekapitulacija 2010.-2018.“ 2
5 Radionica Allplan - mini BIM konferencija 4
6 Radionica Archicad - mini BIM konferencija 4
7 Radionica Revit - mini BIM konferencija 4
8 Urbana sanacija 6
9 Geberit - inhouse edukacija 2
Ukupno 28
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 86 sati!

13. Radeljak Ivan

dipl.ing.arh., 3374

14. Radetić Žana

dipl.ing.arh., 2457

15. Radić Ivo

dipl.ing.arh., 3077

16. Radić Jasna

dipl.ing.arh., 2996
Agrad projekt d.o.o.
Težačka 41, Šibenik (22000)
Mob: 099/3200-800
Email:

17. Radičević Marija

mag.ing.arch., 4751
Email:

18. Radišić Željko

mag.ing.prosp.arch., 4637
Email:

19. Radman Gordana

dipl.ing.arh., 2416
Urbos d.o.o.
Karamanova 11, Split (21000)
Tel: 021/399-875, Fax: 021/399-875, Mob: 091/4405-055
Email:

20. Radnić Cippico Marijana

dipl.ing.arh., 1219

21. Radojčić Željko

ing.građ., 1571

22. Radolović Nevenka

ing.građ., 787
Opširnije o članu
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 53 sati!

23. Radolović Dragan

dipl.ing.arh., 477
URBIS d.o.o.
Flanatička ulica 25, Pula (52100)
Tel: 052/591-333, Fax: 052/591-333, Mob: 098/253-602
Email:

24. Radonić Bojan

dipl.ing.arh., 44

25. Radoš Ivana

mag.ing.prosp.arch., 4005

26. Radošević Davorin

mag.ing.arch., 4205
DAS HAUS d.o.o.
Radnička 47, Zagreb (10000)
Mob: 0989084314
Email:

27. Radošević Bojan

mag.ing.arch., 4325
Opširnije o članu
Arhing d.o.o.
Gažanski Trg 8, Karlovac (47000)
Fax: 047/611-861;611-899
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Troškovnici u sustavu javne nabave 2
2 Zgrade 2020+: Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. 4
Ukupno 6
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 93 sati!

28. Radošević Iva

mag.ing.arch., 4917
Opširnije o članu
RADOradiona d.o.o.
Vaganačka ulica 33 , Zagreb (10000)
Mob: 099/3776-094
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

29. Radović Nikola

dipl.ing.arh., 2778
Arhitektura Rn d.o.o.
Bolnička 51/9, Zagreb (10000)
Tel: 01/3499-913, Mob: 098/9513-587
Email:

30. Radović Darko

dipl.ing.arh., 3225
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DARKO RADOVIĆ
Njegoševa 1b, Split (21000)
Mob: 091/433-2211

31. Radović Goričanec Alemka

dipl.ing.arh., 3545
STRIBOR j.d.o.o.
Rudarska 7, Labin (52220)
Email:

32. Radulović Bratislav

dipl.ing.arh., 372
MODERNA IZGRADNJA d.o.o.
Zagrebačka 134, Gračec, Dugo Selo (10370)

33. Radulović-Modrušan Ljiljana

dipl.ing.arh., 788

34. Radunović Kristina

mag.ing.arch., 4995
RESPECT-ING. d.o.o.
Bele Bartoka 39, Osijek (31000)

35. Raff Robert

dipl.ing.arh., 548

36. Rahmanović Samra

mag.ing.arch., 4592
arhitektonski studio SIA plus d.o.o.
Trnjanska cesta 59A, Zagreb (10000)
Tel: 017999557
Email:

37. Raič Matej

mag.ing.arch., 4787
PLANERAI j.d.o.o.
Ulica Hrvatskog sokola 57, Zagreb (10000)
Mob: 098/169-9849
Email:

38. Rajačić Siniša

mag.ing.arch., 4028
Tehnoinvest d.o.o.
Supilova 7 A, Zagreb (10000)
Tel: 01/6040-883, Fax: 01/6040883
Email:

39. Rajčević Mario

dipl.ing.arh., 2805
Opširnije o članu
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

40. Rajčić Branimir

dipl.ing.arh., 2753

41. Rajčić Ana-Marija

dipl.ing.arh., 1964
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
Republike Austrije 18, Zagreb (10000)
Tel: 01/6101-889, Fax: 01/6101-881
Email:

42. Rajčić Maja

mag.ing.arch., 4934
Am-Inženjering d.o.o.
Put Supavla 15, Split (21000)
Tel: 021/380-903, Fax: 021/321-750, Mob: 091/3809-033
Email:

43. Rajčić Marica

dipl.ing.arh., 4042

44. Rajković Dina

dipl.ing.arh., 323
APZ-INŽENJERING d.d.
Grahorova 15, Zagreb (10000)
Tel: 01/3903-260, Fax: 01/3903-200
Email:

45. Rak Neven

dipl.ing.arh., 2683

46. Rak Nikola

dipl.ing.arh., 2609
GIA PROJEKT d.o.o.
Dobrodolski odvojak 12, Sesvete (10360)
Mob: 091/252-9745
Email:

47. Rako Damir

dipl.ing.arh., 1579
PORTICUS d.o.o.
Kocunarski prilaz III/4, Split (21000)
Tel: 021/389-913, Fax: 021/389-913
Email:

48. Rako Goran

dipl.ing.arh., 45

49. Rakovac Tatjana

dipl.ing.arh., 444
Urbanistički Studio Rijeka d.o.o.
Strossmayerova 3, Rijeka (51000)
Tel: 051/374-007, Fax: 051 327 232
Email:

50. Rakuljić Vedrana

dipl.ing.arh., 2591
Studio Arhum d.o.o.
Vojnovićeva 32, Zagreb (10000)
Tel: 01/4921-554, Fax: 01/4921-556
Email:

51. Rališ Ivan

dipl.ing.arh., 4014

52. Rančić Marijana

dipl.ing.arh., 2993
Forvm d.o.o.
Rivnica 4, Zadar (23000)
Tel: 023/313-981, Fax: 023/213-086
Email:

53. Randić Saša

dipl.ing.arh.; mr.sc., 449
Randić I Suradnici d.o.o.
Trg Vladka Mačeka 6, Zagreb (10000)
Tel: 01/4839-015, Fax: 01/4839-018
Email:

54. Raos Davorin

dipl.ing.arh., 242
Forum d.o.o.
Šubićeva 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/4619233, Fax: 01/4619-344, Mob: 098318242
Email:

55. Rapaić Sunčana

dipl.ing.arh., 3220
Opširnije o članu
de Architekten Cie. d.o.o.
Centar Bundek, Ede Murtića 7, Zagreb (10000)
Tel: 01/2320-533, Fax: 01/2320-534
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Dani arhitekata 3.0 22
2 Stanovanje kao fokus 4
3 mini BIM konferencija 2
4 GDPR i arhitekti: Što i kako? 3
5 IX. zagrebački energetski tjedan - Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata 6
Ukupno 37
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta B razina HKA SU standarda s ukupno 37 sati!

56. Rašan Ana

mag.ing.arch., 4997
M PLAN d.o.o.
Ulica Andrije K. Miošića 5B, Bjelovar (43000)
Tel: 043/212-405
Email:

57. Rašković Darko

dipl.ing.arh., 2845
Forma Plavo d.o.o.
Badalićeva 16, Zagreb (10000)
Tel: 01/3646-675, Fax: 01/6557-545, Mob: 091/6557-545
Email:

58. Rašula Mirjana

ing.građ., 2646
Opširnije o članu
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

59. Ratkajec Krešimir

ing.arh., 2269
RATKAJ PROJEKT d.o.o.
Gradec 32, Gradec (10345)
Tel: 01/279-2886, Fax: 01/279-2886, Mob: 091/531-7937
Email:

60. Ratkajec Dubravko

dipl.ing.arh., 2612

61. Ratković Jasmina

dipl.ing.arh., 3140
Studio Morfo d.o.o.
Vinogradi 25, Zagreb (10000)
Tel: 01/3764-051, Fax: 01/3764-169, Mob: 099/5428-209
Email:

62. Ravnić Nenad

dipl.ing.arh., 3444

63. Raza Markov Dina

dipl.ing.arh., 2390

64. Rechner Dika Iva

dipl.ing.agr.;dr.sc., 3464

65. Rechner Šustar Ira

dipl.ing.arh.; mr.sc., 466

66. Relić Zoran

dipl.ing.arh., 2685
Nivogradnja d.o.o.
Medvedgradska 19, Zagreb (10000)
Tel: 01/4666-335, Fax: 01/4666-685, Mob: 098/455-368
Email:

67. Reljić Slobodanka

dipl.ing.arh., 2239

68. Renić Krešimir

mag.ing.arch., 4448
ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Palinovečka 19i, Zagreb (10000)
Mob: 095/393-3626
Email:

69. Renić Miše

mag.ing.arch., 4230
MJESTO POD SUNCEM d.o.o.
Rovinjsko selo, Bilice 37, Rovinj (52210)
Tel: 052/848-224, Mob: 095/9133-955
Email:

70. Renuša Jagoda

dipl.ing.arh., 176
Renova d.o.o.
Ružičnjak 16, Zagreb (10000)
Tel: 01/4666-395, Fax: 01/4666-395, Mob: 098/220434
Email:

71. Repač Roman

dipl.ing.arh., 1881
INVEL d.o.o.
Antuna pl. Zdenčaja 3, Velika Gorica (10410)
Tel: 01/6223-701, Mob: 091/500-7367
Email:

72. Resan Gordan

dipl.ing.arh., 3741
Gordan Resan Arhitekti Partneri d.o.o.
Žrtava fašizma 6/1, Rijeka (51000)
Tel: 051/587-676, Mob: 092/2714-463
Email:

73. Rešetar Samanta

mag.ing.arch., 4562
MODELARCH d.o.o.
Ane Katarine Zrinske 26, Slatina (33520)
Mob: 098/436-878
Email:

74. Resler Dijana

mag.ing.arch., 4450
Ugo Oprema d.o.o.
Savska 165, Zagreb (10000)
Tel: 01/6191-770, Fax: 01/6191-769
Email:

75. Režan Mate

dipl. ing. arh., 3915

76. Ribičić Mihaela

dipl.ing.arh., 3386
Projektni ured Arhitekstura d.o.o.
Orahovac 29, Zagreb (10000)
Mob: 099/3888868
Email:

77. Rihtermoc Drago

dipl.ing.arh., 3226
Linija Kvadrata d.o.o.
1. Savica 70, Zagreb (10000)
Tel: 01/2455-020, Fax: 01/2455-021, Mob: 095 2455 020
Email:

78. Rister Vanja

dipl.ing.arh., 3421

79. Ristić Maja

mag.ing.arch., 4049
Diagram d.o.o.
Leharova 1, Pula (52100)
Mob: 099/8632-098
Email:

80. Ristović Ljubenko

dipl.ing.arh., 2178

81. Robić Marijana

dipl.ing.arh., 3078
AGOARHITEKT d.o.o.
Ulica Nikole Pavića 26, Zagreb (10000)
Mob: 098/669-769
Email:

82. Roca Ognjen

dipl.ing.arh., 2761
Fin d.o.o.
Ivana Pelajića 10, Vodice (22211)
Tel: 022/444-338, Fax: 022/444-338
Email: ,

83. Roca Mišo

dipl.ing.arh., 215

84. Rocco Nino

dipl.ing.arh., 1771

85. Rodak Anamarija

dipl.ing.arh., 4749

86. Rogić Kristina

mag.ing.arch., 4861
ŠARENGRAD d.o.o.
Ulica Lovora 15, Lovran (51415)
Email:

87. Rogina Zlatka

dipl.ing.arh., 97

88. Rogina Darko

dipl.ing.arh., 4725
VIZ-EX d.o.o.
Jurja Križanića 6, Nedelišće (40305)
Email:

89. Rogošić Josipa

mag.ing.arch., 4507
ABIS SAVJETOVANJE d.o.o.
Nikole Tavelića 50, Split (21000)

90. Rogoz Davor

dipl.ing.arh., 3760
Opširnije o članu
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

91. Rohlik Emil

mag.ing.arch., 4148
ing4studio d.o.o.
Bleiweisova 17, Zagreb (10000)
Tel: 01/7701-288, Mob: 092/1417-507
Email:

92. Rohr Larisa

mag.ing.arch., 4803

93. Roje Nora

dipl.ing.arh., 2682

94. Rojnić-Forza Sandra

dipl.ing.arh., 2957

95. Roknić Dragica

dipl.ing.arh., 2841
Ugo Oprema d.o.o.
Savska 165, Zagreb (10000)
Tel: 01/6191-770, Fax: 01/6191-769
Email:

96. Romić Krešimir

mag.ing.arch., 4253

97. Rosandić-Vujnović Alena

dipl.ing.arh., 2710

98. Rozić Morana

mag.ing.arch., 4575
BLOK23 j.d.o.o.
Metohija 8a, Ston (20230)

99. Rožić Marija

dipl.ing.arh., 2407
Rožić Arhitekti I Partneri d.o.o.
Đure Šporera 8, Rijeka (51000)
Tel: 051/333-602, Fax: 051/317-355
Email:

100. Rožić Igor

dipl.ing.arh., 2408
Rožić Arhitekti I Partneri d.o.o.
Đure Šporera 8, Rijeka (51000)
Tel: 051/333-602, Fax: 051/317-355
Email:

101. Rubeša Damir

dipl.ing.arh., 310
RUBING PROJEKT d.o.o. za usluge
Trakošćanska ulica 2, Zagreb (10000)
Tel: 01/3091-422, Mob: 091/3450-978
Email:

102. Rubeša Danira

mag.ing.arch., 4697
Arhitektonski Atelier Hržić d.o.o.
Kuševićeva 6, Zagreb (10000)

103. Rubin Nela

dipl.ing.arh., 1213
Mob: 091/7984-661
Email:

104. Rudež Zrinka

dipl.ing.arh.; dr.sc., 854
Opširnije o članu
URBANIZAM DUBROVNIK d.o.o.
Vukovarska 8/II, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/638-371, Fax: 020/638-374, Mob: 098/337-549
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

105. Rukavina Iva

dipl.ing.arh., 3891
Opširnije o članu
ARH.IVA RUKAVINA j.d.o.o.
Bijenička cesta 17, Zagreb (10000)
Mob: 098/9838-964
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
Ukupno
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 0 sati!

106. Rukavina Goran

dipl.ing.arh., 1165
Centar za organizaciju građenja d.o.o.
Gračanska cesta 39, Zagreb (10000)
Tel: 01/4646-710, Fax: 01/4646-766
Email:

107. Rukavina Bodo

ing.građ., 2644

108. Rukavina Tomislav

dipl.ing.arh., 3083

109. Ruklin Dubravka

dipl.ing.arh., 1221
Arhiterm d.o.o.
Kalnička 10, Križevci (48260)
Tel: 048/718-226, Fax: 048/718-226
Email:

110. Runje Igor

mag.ing.arch., 4193

111. Runjić Sanja

dipl.ing.arh., 3885

112. Rusan Andreja

dipl.ing.arh., 3900
TETRA NAVIS d.o.o.
Kneginečka 13, Zagreb (10000)
Mob: 091/5164-778

113. Rusan Jasminka

dipl.ing.arh., 218
Rusan Arhitektura d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 61, Zagreb (10000)
Tel: 01/3776-239, Fax: 01/3774-177
Email:

114. Rusan Andrija

dipl.ing.arh., 219

115. Ružić Boris

ing.građ.-visokogr., 651

116. Ružić Josipa

dipl.ing.arh., 3650

117. Ružić Vera

dipl.ing.arh., 3659

118. Ružinski Maksimilijan

mag.ing.arch., 3963
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3771
Ukupan broj aktivnih članova: 2784
Ukupan broj članova u mirovanju: 987