• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

08/12/2023

EUROPAN 17 - LIVING CITIES - Rezultati natječaja

POZNATI POBJEDNICI MEĐUNARODNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG NATJEČAJA EUROPAN 17 U MAKARSKOJ
 
Objavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja Europan 17 u Makarskoj za lokacije PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA, na zajedničku temu  Europanovog sedamnaestog ciklusa - Živi gradovi 2, re-imaginacija arhitekture kroz skrb o životnim sredinama. Naručitelj natječaja je Grad Makarska, a proveo ga je Europan Hrvatska. 
 
Za lokaciju koja se sastoji od tri javna prostora u središtu grada Makarske na natječaj je pristiglo 20 radova autorskih timova čiji članovi dolaze iz 15 europskih zemalja. Sedmeročlani međunarodni ocjenjivački sud ocjenjivao je radove na dva zasjedanja, održana u rujnu i studenome.
 
Ocjenjivački sud je nagradio dva rada i dodijelio tri posebna priznanja.
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 € dodjeljuje se radu XJ968, Earth, Wind and Water, autorskog tima Elisabeth Terrisse de Botton, Španjolska i Matthieu Brasebin, arhitekti, Francuska.
 
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 6.000,00 € dodjeljuje se radu PP134, A Roof Without a House - A Study of Slowness, autorskog tima Ria Tursan, Jana Horvat, Antea Divić, Sara Blekić, Hana Dašić, arhitektice, Hrvatska 
 
 
 
POSEBNA PRIZNANJA bez novčane nagrade dodjeljuju se radovima CO558, Bustling Locale, čiji su autori Matija Babić, Samantha Licardo i Ana Doljanin, arhitekti, te suradnici Mate Božanić, Lucija Sopina, Antonija Babić i Luka Berić, Hrvatska; IO383, Fishing NETwork!, autorskog tima Davide Bertin i Fabio Tossutti, arhitekti, Italija; CC231, Rooms of Conviviality, autorskog tima Izabela Słodka, arhitektica, Poljska, Nicola Russo, Tommaso Mazzega, Olivia Leoni, Riccardo Roldi, Francesca Sordi i Andrea Paoletti, studenti arhitekture, Italija.
 
Natječaj je proveden prema Pravilima međunarodne organizacije Europan i Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, a temeljem provedenog postupka javne nabave br. E_PP 01/23-2.
 
Kao rezultat provedenog natječaja i pobjedničkog rada, Grad Makarska očekuje realizaciju koja će doprinijeti postizanju cilja iskazanog samom temom natječaja ŽIVI GRAD, što se posebno odnosi na njegov centralni dio s tržnicom i ribarnicom. Re-imaginacijom prostornih datosti i novim intervencijama želi se kreirati životnu sredinu koja će funkcionirati prvenstveno u korist stalnog stanovništva, tijekom cijele godine, a istodobno biti poželjna i atraktivna za boravak makarskih sezonskih gostiju kao prostor doživljavanja urbanih, kulturnih i gastro-eno iskustava.
 
Natječaj Europanovog ciklusa E17 provođen je u 13 europskih zemalja na 51 lokaciji, s pravom sudjelovanja multidisciplinarnih timova članova mlađih od 40 godina, uz obvezu sudjelovanja najmanje jednog ovlaštenog arhitekta/arhitektice. Nagradni fond je propisan Pravilima Europana. 
 
Rezultati za sve lokacije na europskoj razini objavljuju se istovremeno, u ponedjeljak, 4. prosinca 2023., a izložba natječajnih radova s pripadajućim katalogom održat se će u proljeće 2024.