• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

23/10/2023

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI / rok predaje utorak 24.10.2023. do 12 sati

Predaja radova za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja Dječjeg vrtića Valmade u Puli je u utorak 24.10.2023. do 12:00 sati u pisarnici Grada Pula-Pola, na adresi Trg stara tržnica 1, 52100 Pula, bez obzira na način dostave.