OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku

 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

 

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

objavljuje

 

I S P R A V A K

 

 IZMJENA I DOPUNA UVJETA

 

javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju

N A T J E Č A J A

  

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

 

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB 78808975734, koje zastupa Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, telefon: +385 31 224 100, e-mail: rektorat@unios.hr, mrežna stranica: www.unios.hr, osoba za kontakt: Silva Vujnić, dipl. iur., tel: +385 31 224 155.

PROVODITELJ NATJEČAJA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, MB 3397491, OIB 36694158737, koje zastupa Predsjednik DAO, Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: dao.osijek@gmail.com, mrežna stranica: https://www.daos.hr, osoba za kontakt: Ivan Cingel, dipl. ing. arh., mob: +385 91 942 1396.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATAje Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, kao autori izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 1698, e-mail: zkoski@gfos.hr, i Željka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, e-mail: zjurkovic@gfos.hr.

 

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine. Izmjene i dopune Uvjeta natječaja objavljene su 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno čl. 34. st. 4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, u Uvjetima natječaja ispravlja se tehnička greška u točki 1.14. Uvjeta natječaja, tj. popisu gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

 

Poveznica na raspis:https://www.arhitekti-hka.hr/hr/burza-poslova/natjecaj-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog-centra,3946.html

Poveznica na obavijest o produljenju roka predaje: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/produljenje-natjecaja-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog,4002.html

Poveznica na obavijest o izmjenama i dopunama Uvjeta natječaja: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/obavijest-o-izmjenama-i-dopunama-uvjeta-natjecaja-za-idejno-arhitektonsko,4026.html

 

Arhitektonsko-urbanistički natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka Poziva: KK.01.1.1.09.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00  kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.