Obavijest o obustavi natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine između Zadarske ulice i Zagrebačke avenije

D0MOGRAD PROJEKTd.o.o, Boškovićeva 13a, Zagreb, OIB 30269834630

(odgovorna osoba Luka Kaić – kontakt: info@domograd.hr,013705313), raspisuje, a

KatjA Zorić, ovl.arh,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813, insitu.hr@gmail.com, 016190425, objavljuje

 

OBAVIJEST O OBUSTAVI

 

javnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine

između Zadarske ulice i Zagrebačke avenije u Zagrebu

 (registarski broj natječaja 100-20/ZG-IA/N)

 

Natječaj se obustavlja zbog izmjene i dopune Programa.

 

Natječaj će se ponovno raspisati čim se za to steknu uvjeti određeniPravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

 

Svi natjecatelji koji su do sada pristupili natječajnoj dokumentaciji, bit će o svemu pojedinačno i pravovremeno obaviješteni.

 

Tajnik natječaja