• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

29/03/2024

Rezultati natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „REKONSTRUKCIJE DIJELA VLAŠKE ULICE“.

Natječaj je urbanističko-arhitektonski, opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju jednostupanjski, anonimni i javni.
Registarski broj natječaja je 148-23/ZG-UA/NJN
 
RASPISIVAČ: GRAD ZAGREB, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 
ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA: Gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: U.O.A. Miljenko Bernfest j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja „REKONSTRUKCIJE DIJELA VLAŠKE ULICE ”
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više
članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su
određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
doc.dr.sc. Ivana Tutek, dipl. ing. arh. - predsjednica O.S;
doc.dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh., ovl. arh.;
Sanja Šerbetić Tunjić, dipl. ing. arh., ovl. arh.;
Andrea Hržić Šesnić, - dipl. ing. arh., ovl. arh.;
Martin Jurin, dipl. ing. arh.
 
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda:
Senka Dombi, dipl.ing.arh.
 
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 23 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene sljedeće nagrade:
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 11.148,72 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
Autori: Atmosfera d.o.o.; Bernarda Silov, dipl.ing.arh.; Davor Silov, dipl.ing.arh.;
Kristina Rogić, mag.ing.arh.; Leila Daoud, mag.ing.arh
Suradnja:
Ksenija Radić Knežević - krajobraz
Dean Skira - rasvjeta
Malgorzata Lodzinska - 3d vizualizacija
 
 
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 6.967,95 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „15“
Autori: Ana Doljanin; Samantha Licardo; Luka Berić; Filip Ćiković; Matija Babić
 
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 4.180,77 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „22“
Autori: Dražen Juračić; Jelena Skorup Juračić; Marija Grković
 
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 3.344,61 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „13“
Autori: Hrvoje Arbanas; Mario Kralj; Dora Lončarić; Martin Mertz; Mario Peko; Luka Šen
 
 
 
 
PETA NAGRADA u iznosu od 2.229,74 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
Autori: Jana Čulek, mag.ing.arh.
 
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg
uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14).
 
Ocjenjivački sud