• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

15/03/2023

Rezultati natječaja za izradu Idejnoga arhitektonskog rješenja “STAMBENE ZGRADE U ZAGREBU, k.č. 3208, 3209, 3210 i 3211,k.o. Rudeš“

NATJEČAJ
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. „STAMBENE ZGRADE U ZAGREBU k.č. 3208, 3209, 3210 i 3211 k.o. Rudeš“
 
Registarski broj natječaja HKA je 135-22/ZG-IUA/N
 
RASPISIVAČ: MUDROVČIĆ I PARTNERI d.o.o., Strojarska 2., 10000 Zagreb 
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno zgrade k.č. 3208, 3209, 3210 i 3211 k.o. Rudeš 
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Dražen Plevko, dia., ovl. arh., (br. 2821) – predsjednik O.S. predstavnik provoditelja; Želimir Mudrovčić dipl.oecc. - predstavnik provoditelja; Iva Smolić Pandža, dia., ovl. arh., (br. 3338) - predstavnica provoditelja; Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda: Jana Dabac, dipl.ing.arh. - predstavnica provoditelja
Tehnička komisija:  Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 14 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade: 
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od = 6.370,70 €  (48.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „11“
 
 
Autori: Sonja Sić; Mladen Ileš
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od = 4.877,56 €  (36.750,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“
 
 
Autori: Bruno Miladin; Ivan Peranić; Tomislav Stepić
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od =3.185,35 €  (24.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“
 
 
Autori: Nikolina Kokor, mag.ing.arch.; Jasna Koružnjak, ovl.arh.
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od =1.592,67 € (12.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
 
 
Autori: Filip Herljević, mag.ing.arch.; Nika Vidić, mag.ing.arch.; Nataša Klobučar, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14). 
Vrijeme javne izložbe pristiglih radova bit će objavljeni naknadno.
 
Ocjenjivački sud