Rezultati natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

objavljuju

 

 REZULTATE

 

javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju

N A T J E Č A J A

  

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

 

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB 78808975734, koje zastupa Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, telefon: +385 31 224 100, e-mail: rektorat@unios.hr, mrežna stranica: www.unios.hr, osoba za kontakt: Silva Vujnić, dipl. iur., tel: +385 31 224 155.

PROVODITELJ NATJEČAJA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, MB 3397491, OIB 36694158737, koje zastupa Predsjednik DAO, Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: dao.osijek@gmail.com, mrežna stranica: https://www.daos.hr, osoba za kontakt: Ivan Cingel, dipl. ing. arh., mob: +385 91 942 1396.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATAje Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, kao autori izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 1698, e-mail: zkoski@gfos.hr, i Željka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, e-mail: zjurkovic@gfos.hr.

VRSTA NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, projektni s nagradama, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave – Grad Osijek.

PREDMET NATJEČAJAje izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku - ZICER - u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 67-18/OS-A/NJN

Na natječaj, koji je trajao od 17. kolovoza 2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 1. veljače 2021. godine  zaprimljeno je ukupno 18 radova.

OCJENJIVAČKI SUDdjelovao je u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

1. Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.

Članovi ocjenjivačkog suda

2. prof. dr. sc. Drago Žagar, dipl.ing.el.

3. prof. dr. sc. Drago Šubarić, dipl.ing.preh.teh.

4. Bruno Rechner, dipl.ing.arh.

5. Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh.

Zamjenik člana: Bruno Andrašić, dipl. ing. arh.,

Stručni savjetnici: prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.ing.el., Vanja Grgec, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Ante Čikić, dipl.ing.stroj.

Tajnik natječaja: Ivan Cingel, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag.ing.arch., Juraj Kopić, mag.ing.arch.

 

Ocjenjivački sud je na III. sjednici održanoj 12. i 13. veljače 2021. jednoglasno donio sljedeću Odluku o dodjeli nagrada:

I.   Nagrada u neto iznosu  128.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „6“

AUTORI:

BIRO, projektni tim:

Hrvoje Arbanas

Saša Košuta

Mario Kralj

Dora Lončarić

Vana Pavlić

Mario Peko

 

II.  Nagrada u neto iznosu 80.000,00kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „9“

AUTORI:

Lea Pelivan, dipl.ing.arh.

Toma Plejić, dipl.ing.arh.

Projektni tim: Luka Bosnić, m.i.a., Dora Karamatić, m.i.a., Sara Nasić, m.i.a., Paula Dagmar Petrović, m.i.a., Ria Tursan, m.i.a., Nikša Laušin, dipl.ing.arh., Izvor Simonović-Majcan, dipl.ing.arh.

Suradnici: Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh., Branko Galić, dipl.ing.građ., Maksim Carević, struč.spec.ing.sec., Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj., Mladen Šafar, dipl.ing.ele., Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif., Mario Štimac, struč.spec.ing.aedif.

 

III. Nagrada u neto iznosu 48.000,00kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „10“

AUTORI:

Nika Dželalija

Bernardica Grubišić

Marcela Ostroški

Krešimir Renić

Suradnici: Petra Dragošević (maketa), Marin Binički (fizika zgrade), Salih Delimirović (elektroinstalacije), Filip Majcenić (strojarske instalacije)

 

IV. Nagrada u neto iznosu 38.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „2“

AUTORI:

Silvija Shaleva

Mirjana Lozanovska

Erik Jurišević

Nina Pahović

Suradnici: Tamara Djerokv, Dimitar Milev, Borjan Menkinoski

 

V. Nagrada u neto iznosu 26.000,00kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „13“

AUTORI:

Neno Kezić

Pjero Peša

Anđela Marinović

 

6. mjesto RAD POD ŠIFROM „8“

AUTORI:

Maja Stanić

Vojko Stanić

Kristina Žuvela

Filip Ružić

Suradnici: Petar Topić, Goran Stipković, Aleksandar Čiković

 

7. mjesto RAD POD ŠIFROM „3“

AUTORI:

Davor Bušnja

Projektni tim: Margareta Jelačić Jagodić, Tomi Šoletić, Ana Kunst (vizualizacije), Darko Užarević (fizika)

    

PROVEDBA NATJEČAJAu skladu je s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.-331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj s nagradama se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016.  procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 3.924.500,00 kn (bez PDV-a), a temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji se sklapa temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je 3.604.500,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu cjelokupne daljnje potrebne projektno-tehničke dokumentacije te projektantski nadzor. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicijeiznosi približno 190.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova bit će objavljeni naknadno.

Za Ocjenjivački sud:

Ivan Cingel, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja 

 

OZNAKE VIDLJIVOSTI                                                                                    

Arhitektonsko-urbanistički natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka Poziva: KK.01.1.1.09.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00  kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.