Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja poslovnog kompleksa između Ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu

NATJEČAJ prvog stupnja složenosti opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja. Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata.

Registarski broj natječaja je 41-17/ZG-AU/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
CASTRUM NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Bednjanska 8

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. , Odranska 2, Zagreb.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA:

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i gradnju poslovnog kompleksa između Ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće kriterije :

 1. realizacija prostornog programa;
 2. mogućnost realizacije zahvata u prostoru u fazama i/ili etapama;
 3. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
 4. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 5. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 6. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Ulice Siget i Froudeove ulice;
 7. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

 1. Nenad Bach, dipl.ing.arh. ovl.arh. - predsjednik OS,
 2. Zlatko Hanžek , dipl.ing.arh. ovl.arh. - dopredsjednik OS,
 3. Vlado Leko, dipl.oecc.,
 4. Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. ovl.arh.,
 5. Stipan Marović, dipl.iur.oec,

Zamjenik člana OS-a:
1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija:

 1. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. ovl.arh.
 2. Juraj Luetić, mag.ing.arh. ovl.arh.

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 5 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA


u iznosu od 88.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
Autor: Silva Grubešić Buterin d.i.a.
PROFECTUS PROJEKTIRANJE d.o.o.
Suradnici:
Arhitektura: Miroslav Lučev, dipl.ing arh.
Promet: Hrvoje Kostelac, dipl.ing.građ.
Zaštita od požara: Željko Mužević univ.spec.aedif.
Prostorni prikaz: Ivan Pavin

DRUGA NAGRADA


u iznosu od 55.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autori: prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.; Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.; Ana-Marija Rem, mag.ing.arch.; Danira Rubeša, mag.ing.arch.
ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o

TREĆA NAGRADA


u iznosu od 33.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: Saša Glazer d.i.a.; Diana Kačić Yeoman d.i.a. ovl.arh.; Radovan Sević mag.arh.; Andrew Yeoman R.I.B.A. Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o.

ČETVRTA NAGRADA


u iznosu od 26.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“
Autori : Nikola Arambašić,mag.ing.arch; Rudolf Martinović, stud.arh.; Ivan Mimica, stud.arh.
Ured A PLUS d.o.o.

PETA NAGRADA
nije dodijeljena.

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 20.07.2017. u 10 sati i traje do 01.08.2017. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271, Zagreb. Izložba je otvorena za razgledanje radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

Ocjenjivački sud