Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaj za za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu (registarski broj natječaja 114-21/ZG-AU/N)

Investitor i raspisivač PROJEKT SREDIŠĆEd.o.o, Ulica Ede Murtića 28, Zagreb, OIB 96360584966(odgovorna osoba Mario Rogić – kontakt: mario@r3capital.ch,098245006) i provoditeljica Katja Zorić, ovlaštena arhitektica,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813 (insitu.hr@gmail.com, 016190425) objavljuju

REZULATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 30. studenog 2021. do 31. siječnja 2022. pristiglo je jedanaest (11) radova, koji su svi ostvarili pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika).

Ocjenjivački sud u sastavu: Silva Grubešić, dia, predstavnik Provoditelja (Predsjednik OS-a), Mario Rogić, dig, predstavnik Raspisivača, Ivana Coc, dia, predstavnik Provoditelja, Filip Posavec, dig, predstavnik Raspisivača, te Danira Matošić Matičević, dia, predstavnik Provoditelja (zamjenica člana OS-a, koja mijenja člana OS-a Samira Štrkonjića, dia) donio je slijedeće odluke:

Prva nagrada(u neto iznosu od 136.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „4“

autori:Igor Franić, dia, Zagreb, Ivan Franić, mag.ing.arch, Zagreb

suradnici: Zorana Debeljuh, dia, Zagreb, Tajana Derenčinović Jelčić, dia, Zagreb, Sonja Franić, dia, Zagreb, Petar Reić, dia, Zagreb, Josipa Sarić, dia, Zagreb, Simona Sović Štos, dia, Zagreb

plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5, plakat 6

Druga nagrada (u neto iznosu od 85.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „10“

autori:Siniša Zdjelar, dia, Rijeka, Antonija Plavotić, dia, Rijeka, Marijana Bratović, mag.ing.arch, Novi Sad, Srbija

suradnici: Željko Ristić, dipl.ing.arh, Bijeljina, BIH, Ana Šepić, mag.ing.arch, Matulji, Anastazija Stjepanović, mag.ing.arch, Rijeka, Petra Komadinić, dipl.ing.arh, Beograd, Srbija, Marko Radenković, mast.ing.arh, Beograd, Srbija, Aleksandra Žabaljak, dipl.ing.arh, Beograd, Srbija

Plakati

Treća nagrada (u neto iznosu od 51.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „8“

autori: Luka Krmpotić, mag.ing.arch, Karlovac, Mia Mikula, mag.ing.arch, Zagreb, Iva Mlinarević, dia, Karlovac, Dalibor Obrad, mag.ing.arch, Lekenik

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5, plakat 6

Četvrta nagrada (u neto iznosu od 40.800,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „11“

autori:  Nino Virag, dia, Zagreb, Danijela Tukić, mag.ing.arch, Zagreb

suradnici: Stjepan Medić, dig, Zagreb – konstrukcija, Stjepan Crnoja, dig, Zagreb – konstrukcija, Mateja Rešetić, mag.ing.arch, Jastrebarsko - 3D

Plakat

Peta nagrada (u neto iznosu od 27.200,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „3“

autori: Luka Ante Šarić, mag.ing.arch, Graz, Austrija, Željko Sović, mag.ing.arch, Dubrovnik

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4

 

Izrađivač programa je Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Predmet javnog natječaja je odabir najboljeg funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog arhitektonsko-urbnističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacije za realizaciju planiranog zahvata.

Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj se provodio prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Natječajni radovi bit će izloženi u prostorijama Raspisivača na adresi Ulica Ede Murtića 2B, a izložba će se moći razgledati svakim radnim danom izmedu 12 i 16 sati, u periodu od ponedjeljka 14. veljače 2022, do ponedjeljka 21. veljače 2022. Izlaganje se neće održati zbog pandemije, no za vrijeme trajanja izložbe natjecatelji mogu postaviti pitanja Ocjenjivačkom sudu putem mail adrese Provoditelja.

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia

 

Popis autora i suradnika nenagrađenih natječajnih radova prema plasmanu

Rad pod oznakom 9

autori: Damir Rubeša, dia, Zagreb, Tihomir Rzounek, dia, Zagreb, Robert Huško, mag.ing.arh, Krapinske Toplice

suradnici: Nataša Milašinčić, arh., Predrag Presečki, dig, - statika

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5, plakat 6

Rad pod oznakom 2

autori: Paula Jozić, Zaprešić, Leon Kečkeš, Samobor, Krunoslav Ivanišin, dia, Zagreb

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5, plakat 6

Rad pod oznakom 6

autori: Saša Jungić, Brezovica, Branka Vuović, dia, Zagreb

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5, plakat 6

Rad pod oznakom 7

autori: Živko Pletikapić, mag.ing.arch, Zagreb, Davorin Radošević, mag.ing.arch, Zagreb

suradnici: Vladimir Stanilović, mag.ing.aedif, Zagreb - konstrukcija, Darko Magić, dipl.inf,, Varaždin – strojarstvo

Plakati

Rad pod oznakom 1

autori: Marko Cvjetko, dia, Zagreb, Matija Blašković, Pula, Lucija Grofelnik, Pula

Plakati

Rad pod oznakom 5

autori: Renato Pajdek, Zadar, Domagoj Diklić, mag.ing.arch, Vrsi                

Plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4, plakat 5