Rezultati natječaja za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja “Kulturno obrazovnog centra s gimnazijom i učeničkim domom“

NATJEČAJ
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. „KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA S GIMNAZIJOM I UČENIČKIM DOMOM“
Registarski broj natječaja je 107-21/ZG-IUA/N
 
RASPISIVAČ: MEŠIHAT ISLAMSKE ZJEDNICE U HRVATSKOJ 10000 Zagreb, Prilaz Safvet bega Bašagića 1
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
URBANE TEHNIKE d.o.o. Vrbik 8, Zagreb
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja novoga “KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA S GIMNAZIJOM I UČENIČKIM DOMOM“
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
- prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
 
Red. prof. art. Tonči Žanić, dipl.ing.arh. ovl.arh. (br. 2681) Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja
Meliha Mehmedagić Nanić, dipl.ing.arh. ovl.arh. (br. 2581) - predstavnica provoditelja
Irhad Meheljić, ing.građ.  - predstavnik raspisivača 
Azra Demirović, dipl.ing.arh., ovl.arh. (br. 3909) - predstavnica raspisivača
Zdravko Krasić, dipl.ing.arh., ovl.arh. (br. 1236) - predstavnik provoditelja
 
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda:
Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3532) - predstavnica provoditelja
 
Tehnička komisija:  
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 19 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade: 
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 87.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“
Autori: Hrvoje Bilandžić, d.i.a. i Davor Plavšić, d.i.a.; suradnik za izradu vizualizacija Roman Krajcarz, m.i.a.
Natječajni rad
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 54.175,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „13“
Autori: VIA, Vanja Ilić, Projektni tim: Vanja Ilić, Dominik Lovrečić; Suradnici: Matija Poštenik, Goran Josip Zmaić
Natječajni rad
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 32.625,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „08“
Autori: Lea Pelivan, Toma Pleić Projektni tim: Luka Bosnić, Dora Karamatić, Paula Dagmar Petrović, Filip Ruščić – vizualizacije, Izvor Simonović-Majsan, Ria Tursan
Natječajni rad
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 26.100,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „15“
Autori: Frana Milaković, dipl.ing.arh.; Mihaela Maslać, mag.ing.arch. Projektni tim: Lucijana Šimunović, univ.bacc.ing.arch; Niko Marasović, arh.teh.; Suradnici: Juraj Pojatina, dipl.ing.građ.
Studio Arhing d.o.o.; Marinko Zečević, dipl.ing.stroj. Citara d.o.o.; Željko Mužević, unv.spec.aedif. Flamit d.o.o.; Roman Krajcarz, m.i.a. DOT VIZ STUDIO, - Vizualizacije
Natječajni rad
 
 
PETA NAGRADA u iznosu od 17.400,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“
Autori: Lucija Belinić, Rina Cota, Mia Depolo, Oton Ileković, Lovro Markus, Boris Ileković
Natječajni rad
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14). Vrijeme i web adresa izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.
 
Ocjenjivački sud